podział wersja 2018 robocza.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
1a1b1c2a2b2c3a3b3c4a4b4c5a5b5c6a6b6c
2
110500000500020303040103010203020120
3
Poniedziałek1ZIs19ZIs20RELIGIAs21K.SŁ.I RYT.IIs05s08ZIs14MATEMATYKAs12WFSalWFsalWFYK.SŁ.I AUD.IIs06s26
4
2ZIs19ZIs20ZIs21RYT.I K.SŁ.IIs08s05RELIGIAs16ZIs14J.POLSKI12J.POLSKI22J.POLSKIs25WFYAUD.I K.SŁ.IIs06s26MATEMATYKA
5
3ZIs19ZIs20ZIs21RELIGIAs16K.SŁ.I K.SŁ.IIs05s08ZIs15RELIGIAs06
ANG.I ANG.II
s14s13J.POLSKI12HISTORIAs24J.POLSKI22MATEMATYKA7J.POLSKIs25J.POLSKIs23WYCHOW.s26WF
6
4TAŃCEs08RELIGIAAulZIs21ZIs19ZIs20ANG.I ANG.IIs13s16ZIs15ZIs12RELIGIAs14J.POLSKIs06HISTORIAs24INF.I ANG.IIs05InfWYCHOW.s22J.POLSKI7
MATEMATYKA
25MATEMATYKAs23RELIGIAs26WF
7
5RELIGIAs16ANG.I ANG.IIs05s13TAŃCEs08ZIs19ZIs20RELIGIAs21ZIs15ZIs12J.POLSKIs06INF.I ANG.IIInfs23WYCHOW.s14
MATEMATYKA
s22J.POLSKI7RELIGIAs25PRZYRODAs26J.POLSKI
8
6ANG.I ANG.IIs13s16TAŃCEs08ANG.Is23ZIs19ZIs20ZIs21RELIGIAs06ZIs12RELIGIAs15J.POLSKIs14RELIGIAs22INF.I ANG.IIInfs07PLASTYKAs25J.POLSKIs26PRZYRODA
9
7ETYKA12ETYKA12ETYKA12TAŃCEs08ZIs20ZIs21BASENINF.I ANG.IIs15InfMATEMATYKAs14PLASTYKAs22RELIGIAs07
ANG.I ANG.II
s25s13ANG.I ANG.II
10
8
ANG.I ANG.II
s19s13TAŃCEs08G.WFSalBASENRELIGIAs14ANG.Is22PLASTYKAs07
11
9ETYKA12ETYKA12ETYKA12ETYKA12ETYKA 12ETYKA12
12
13
Wtorek1K.SŁ.I K.SŁ.IIs05s08ZIs20
ANG.I ANG.II
s13s21ZIs15ZIs12MATEMATYKA14WFSalWFsal
14
2ZIs19K.SŁ.I K.SŁ.IIs05s08ZIs21ZIs15ANG.I ANG.IIs13s12PRZYRODAs24J.POLSKIs14WFSalK.SŁ.I K.SŁ.IIs06s07
MATEMATYKA
25PRZYRODAs23WFsal
15
3ZIs19ZIs20ZIs21
K.SŁ.I K.SŁ.II
s05s08ZIs15ZIs12ANG.IIs13WFSalK.SŁ.I K.SŁ.IIs06s07J.POLSKIs14J.POLSKI22WFsalHISTORIAs25ANG.I ANG.IIs23s24J.POLSKIs26
16
4ZIs19ZIs20G.WFSal
K.SŁ.I RYT.II
s05s08
ANG.I ANG.II
s13s16ZIs21ANG.Is24ZIs12ZIs14WFSalMATEMATYKA15PRZYRODAs06
MATEMATYKA
s22HISTORIAs07J.POLSKIs25J.POLSKIs23PRZYRODAs26
17
5ZIs19WFSalZIs21
RYT.I K.SŁ.II
s08s05G.WFSalANG.I ANG.IIs13s16ZIs12ZIs14HISTORIAs15ANG.I INF.IIs22InfPLASTYKAs20J.POLSKI7K.SŁ.I K.SŁ.IIs06s25MATEMATYKAs23
MATEMATYKA
s26J.POLSKI
18
6WFSalRELIGIAs25ZIs19ZI20ZIs21K.SŁ.I RYT.IIs05s08ZIs14J.POLSKIs15WFsalANG.I ANG.IIs12s13MATEMATYKA7WFYRELIGIAs23K.SŁ.I K.SŁ.IIs06s26MATEMATYKA
19
7ZIs19ZIs20ZIs21RYT.I K.SŁ.IIs08s05BASENMATEMATYKAs15J.POLSKI12RELIGIAs14ANG.I ANG.IIs07s13WFYWFSalRELIGIA
20
8ZIs19ZIs20ZIs21BASENANG.I ANG.IIs15s13RELIGIA12WFSalWF
21
9ETYKA19ETYKA19ETYKA19ETYKA19ETYKA 19ETYKA19
KSZT.KOMOSA
6
KSZT.KOMOSA
6
KSZT.KOMOSA
6
22
23
Środa1ZIs19ZIs20
K.SŁ.I RYT.II
s05s08ZIs15ZIs12ZIs14INF.IIInfANG.IIs22ANG.Is26HISTORIA
24
2ZIs19ZIs20
RYT.I K.SŁ.II
s08s05RELIGIAs16ZIs15ZIs12ZIs14J.POLSKIs25WFSalHISTORIAs07WFsal
MATEMATYKA
s26K.SŁ.I AUD.II
25
3ZIs19ZIs20ZIs21G.WFSalG.WFSalZIs16ZIs15ZIs12
K.SŁ.I K.SŁ.II
s05s08WFYHISTORIAs22J.POLSKI7GEOGRAFIAs25ANG.I ANG.IIs23s13J.POLSKIs26AUD.I K.SŁ.II
26
4G.WFAulRYT.I K.SŁ.IIs05s08ZIs21ZIs19ZIs20RELIGIAs16ZIs15ANG.I ANG.IIs12s13ZIs14INF.IIs.infWFYK.SŁ.I K.SŁ.IIs06s22GEOGRAFIAs07RELIGIAs25J.POLSKIs23J.POLSKIs26MATEMATYKA
27
5RELIGIAs07K.SŁ.I RYT.IIs05s08ZIs21ZIs19RELIGIAs20G.WFAulRELIGIAs16ZIs14K.SŁ.I K.SŁ.IIs25s15WYCHOW.s12MATEMATYKA6J.POLSKI22WFYINF.I ANG.IIInfs13J.POLSKIs23ANG.IIs26PRZYRODA
28
6RELIGIAs07G.WFAulZIs19ZIs20ZIs21K.SŁ.I K.SŁ.IIs05s08RELIGIAs16MATEMATYKAs15ANG.I ANG.IIs12s13K.SŁ.I K.SŁ.IIs06s14RELIGIAs22WFYANG.I INF.IIInfs25PRZYRODAs23ANG.I ANG.II
29
7ZIs19ZIs20ZIs21ANG.I ANG.IIs26s13RELIGIAs15J.POLSKI12
MATEMATYKA
s22ANG.I INF.IIs07InfJ.POLSKIs25K.SŁ.I AUD.IIs06s23J.POLSKI
30
8ZIs20TAŃCEs08ANG.I ANG.IIs16s15PLASTYKA12
KSZT.STĘPIEŃ
22KSZT.STĘPIEŃ22
KSZT.STĘPIEŃ
22AUD.I K.SŁ.IIs06s23
31
9
32
33
Czwartek1ZIs19ANG.Is20ZIs21ZIs15TAŃCEs08ZIs14ANG.I ANG.IIs06s07
MATEMATYKA
25MATEMATYKA
34
2ANG.I ANG.IIs13s16ZIs20ZIs21
KSZT.KUBISZYN
6
KSZT.KUBISZYN
6
KSZT.KUBISZYN
6ZIs15ZIs12TAŃCEs08ANG.Is22MATEMATYKA7BIOLOGIAs25ANG.I ANG.IIs05s23WFSalWF
35
3ZIs19ZIs20ZIs21
ANG.I ANG.II
s05s16TAŃCEs08ZIs12ZIs14WFy
MATEMATYKA
s22BIOLOGIA7
K.SŁ.I AUD.II
s06s25WYCHOW.s23ANG.I ANG.IIs26s13K.SŁ.I K.SŁ.II
36
4ZIs19ZIs20ZIs21RELIGIAAulZIs15K.SŁ.I K.SŁ.IIs05s08ZIs14ANG.I s13PRZYRODAs12INF.I ANG.IIInfs22WYCHOW.s07
AUD.I K.SŁ.II
s06s25MATEMATYKAs23J.POLSKIs26PRZYRODA
37
5K.SŁ.I RYT.IIs05s08G.WFSalWFSalZIs19ZIs20ZIs21ANG.IIs24ANG.Is14MATEMATYKAs15MATEMATYKAs12ANG.I ANG.IIs07s13K.SŁ.I AUD.IIs06s22ANG.Is25PRZYRODAs23HISTORIAs26
38
6RYT.I K.SŁ.IIs08s05ZIs24ANG.IIs13ZIs19ZIs20ZIs21J.POLSKIs15J.POLSKI12MATEMATYKA14AUD.I K.SŁ.IIs06s22HISTORIAs23
MATEMATYKA
s26
39
7ETYKA13ETYKA13ETYKA13ZIs19
K.SŁ.I RYT.II
s05s08ZIs21WYCHOW.s15K.SŁ.I AUD.IIs06s12WFSalGEOGRAFIAs22W.PLASTYKA23W.PLASTYKA23W.PLASTYKA
40
8G.WFAul
RYT.I K.SŁ.II
s08s05ZIs21PLASTYKAs15AUD.I K.SŁ.IIs06s12PRZYRODAs14ETYKA23ETYKA23ETYKA
41
9ETYKA15ETYKA15ETYKA15ETYKA15ETYKA15ETYKA15
42
43
PiątekZIs19ANG.IIs20
K.SŁ.I K.SŁ.II
s05s08ZIs12ZIs14J.POLSKIs15K.SŁ.I AUD.IIs06s07
MATEMATYKA
25PRZYRODAs26RELIGIA
44
ZIs19ZIs20ZIs21
K.SŁ.I K.SŁ.II
s05s08ZIs12ZIs14MATEMATYKAs15WFSalAUD.I K.SŁ.IIs06s07J.POLSKIs25WFsalANG.I ANG.II
45
ZIs19ZIs20ZIs21
ANG.I ANG.II
s16s13K.SŁ.I RYT.IIs05s08ZIs12ZIs14PRZYRODAs15WFSalBIOLOGIAs22MATEMATYKA7WYCHOW.s25K.SŁ.I K.SŁ.IIs06s23RELIGIAs26J.POLSKI
46
G.WFSalZIs20ZIs21ZIs19RYT.I K.SŁ.IIs08s05ZIs15ZIs12ZIs14K.SŁ.I AUD.IIs06s13RELIGIAs16WFYJ.POLSKI22RELIGIA7HISTORIAs25MATEMATYKAs23
MATEMATYKA
s26J.POLSKI
47
G.WFAulZIs19ZIs20ZIs21ZIs15
K.SŁ.I RYT.II
s05s08AUD.I K.SŁ.IIs06s13PRZYRODAs12J.POLSKIs14HISTORIAs22J.POLSKI7ANG.IIs16RELIGIAs23ANG.I ANG.IIs26s25WYCHOW.
48
ZIs19ZIs20ZIs21ZIs15
RYT.I K.SŁ.II
s08s05WFsalMATEMATYKAs12K.SŁ.I AUD.IIs06s14ANG.I ANG.IIs22s13WFSalJ.POLSKIs23
49
WFSalZIs20ZIs21BASENWFsalANG.I ANG.IIs12s13AUD.I K.SŁ.IIs06s14INF.IIKSZT. F/K23KSZT. F/K23KSZT. F/K
50
WFsalWFsalBASENANG.Is14ETYKA23ETYKA23ETYKA
51
WDŻ15WDŻ15WDŻ15WDŻ15WDŻ15WDŻ15
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Arkusz1
 
 
Main menu