10 тиждень_атестаційний_на сайт
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ПОГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖУЮПОГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖУЮ
2
Проректор з науково-методичної та навчальної роботиДиректор Інституту журналістикиПроректор з науково-методичної та навчальної роботиДиректор Інституту журналістики
3
_____________________ О.Б. Жильцов____________________ Г.В.Горбенко_____________________ О.Б. Жильцов____________________ Г.В.Горбенко
4
РОЗКЛАДРОЗКЛАД
5
занять на ІI семестр 2017-2018 навчального рокуПОГОДЖЕНО занять на IІ семестр 2017-2018 навчального рокуПОГОДЖЕНО
6
денної форми навчання Голова студентської радиденної форми навчання Голова студентської ради
7
Інститут журналістики_________________Інститут журналістики_________________
8
І курсІ курс
9
День тижняПараЖУРб-1-17-4.0 д
(Журналістика)
ауд.ЖУРб-2-17-4.0 д
(Журналістика)
ауд.ПараВСРб-1-17-4.0 д
(Видавнича справа)
ауд.ВСРб-2-17-4.0 д
(Видавнича справа)
ауд.День тижняПараІБАб-1-17-4.0 д
(Книгознавство)
ауд.ПараРЗГб-1-17-4.0 д
(Реклама та зв'язки з громадськістю)
ауд.РЗГб-2-17-4.0д
(Реклама та зв'язки з громадськістю)
ауд.
10
ПОНЕДІЛОК
09.04.2018
8.30
9.50
8.30
9.50
ПОНЕДІЛОК
09.04.2018
8.30
9.50
8.30
9.50
11
12
13
10.00
11.20
10.00
11.20
10.00
11.20
10.00
11.20
14
15
16
11.50
13.10
11.50
13.10
11.50
13.10
11.50
13.10
17
18
19
13.40
15.00
13.40
15.00
13.40
15.00
13.40
15.00
20
21
22
ВІВТОРОК
10.04.2018
8.30
9.50
8.30
9.50
Фізичне вихованняФізичне вихованняВІВТОРОК
10.04.2018
10.00
11.20
Книгознавство (п)
доц. Макарова М.В.
бібл.8.30
9.50
Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г ст.викл. Санакуєв М.Г.123Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г доц. КурбанО.В.124
23
24
25
10.00
11.20
Фізичне вихованняФізичне виховання10.00
11.20
Історія видавничої справи (с)
доц. Осмоловська О.А.
11111.50
13.10
Книгознавство (п)
доц. Макарова М.В.
бібл.10.00
11.20
Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г ст.викл. Санакуєв М.Г.123Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г доц. КурбанО.В.124
26
27
28
11.50
13.10
Історія української журналістики (л)
викл. Євдокименко І.М.
11411.50
13.10
Історія видавничої справи (с)
доц. Осмоловська О.А.
11113.40
15.00
Соціальні комунікації (л)
доц. Погребняк І.В.
11811.50
13.10
Фізичне вихованняФізичне виховання
29
30
31
13.40
15.00
Історія української журналістики (л)
викл. Євдокименко І.М.
11413.40
15.00
15.20
16.40
Соціальні комунікації (с)
доц. Погребняк І.В.
11813.40
15.00
Ораторське мистецтво (л) доц. Белофастова Т.Ю.109
32
33
34
СЕРЕДА
11.04.2018
8.30
9.50
Безпека професійної діяльності журналіста (с)
ст.викл. Сніжко А.С.
111Безпека професійної діяльності журналіста (с)
ст.викл. Одаренко О.В.
1188.30
9.50
Редагування та стилістика (л)
проф. Іващенко В.Л.
109СЕРЕДА
11.04.2018
8.30
9.50
Соціальні комунікації (л)
доц. Погребняк І.В.
2038.30
9.50
Сучасна прес-служба (п)
ст.викл. Кармелюк І.М.
114
35
36
37
10.00
11.20
Безпека професійної діяльності журналіста (с)
ст.викл. Одаренко О.В.
118Безпека професійної діяльності журналіста (с)
ст.викл. Сніжко А.С.
11110.00
11.20
Редагування та стилістика (л)
проф. Іващенко В.Л.
10910.00
11.20
Соціальні комунікації (с)
доц. Погребняк І.В.
20310.00
11.20
Сучасна прес-служба (п)
ст.викл. Кармелюк І.М.
114
38
39
40
11.50
13.10
Професійні стандарти та журналістська етика (с)
ст.викл. Журавська О.В.
дист.11.50
13.10
Теорія масової комунікації та інформації (с)
д.філол.н., проф. Козлов Р.А.
206Історія видавничої справи (с)
доц. Осмоловська О.А.
412а11.50
13.10
Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (с)
д.н. із с.к.,
проф. Воскобойнікова-Гузєва О.В.
20311.50
13.10
Соціологія комунікації (с)
ст.викл. Санакуєв М.Г.
111Теорія реклами (с)
ст.викл. Шиян В.О.
602
41
42
43
13.40
15.00
Професійні стандарти та журналістська етика (с)
ст.викл. Журавська О.В.
дист.13.40
15.00
Історія видавничої справи (с)
доц. Осмоловська О.А.
412аТеорія масової комунікації та інформації (с)
д.філол.н., проф. Козлов Р.А.
20613.40
15.00
Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (п)
д.н. із с.к.,
проф. Воскобойнікова-Гузєва О.В.
11813.40
15.00
Теорія реклами (с)
ст.викл. Шиян В.О.
602Соціологія комунікації (с)
ст.викл. Санакуєв М.Г.
111
44
45
46
ЧЕТВЕР
12.04.2018
8.30
9.50
Іноземна мова (п) 1 п/г
доц. Ольшанський Д.В.
602Агенційна журналістика (лаб) 1 п/г доц.Литвиненко В.В.
Агенційна журналістика (лаб) 2 п/г доц. Гридчина В.В.
1148.30
9.50
Семіотика медіатексту (с)
доц. Масімова Л.Г.
109ЧЕТВЕР
12.04.2018
8.30
9.50
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (п)
доц. Ісаєнко О.О.
виїзне8.30
9.50
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
Ораторське мистецтво (п) 1 п/г
доц. Белофастова Т.Ю.
213
124
47
48
49
10.00
11.20
Іноземна мова (п) 2 п/г
доц. Ольшанський Д.В.
Культура мовлення (п) 1 п/г
викл.Кондратенко Н.Ю.
602
204а
Агенційна журналістика (лаб) 2 п/г доц.Литвиненко В.В.
Агенційна журналістика (лаб) 1 п/г доц. Гридчина В.В.
11410.00
11.20
Семіотика медіатексту (с)
доц. Масімова Л.Г.
10910.00
11.20
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (п)
доц. Ісаєнко О.О.
виїзне10.00
11.20
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
Ораторське мистецтво (п) 2 п/г
доц. Белофастова Т.Ю.
213
124
Теорія PR (с)
доц. Нетреба М.М.
111
50
51
52
11.50
13.10
Агенційна журналістика (лаб) 1 п/г доц.Литвиненко В.В.
Агенційна журналістика (лаб) 2 п/г доц. Гридчина В.В.
114Іноземна мова (п) 1 п/г
доц. Ольшанський Д.В.
Культура мовлення (п) 2 п/г
викл.Кондратенко Н.Ю.
602
204а
11.50
13.10
Семіотика медіатексту (с)
доц. Масімова Л.Г.
10911.50
13.10
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (п)
доц. Ісаєнко О.О.
виїзне11.50
13.10
Теорія PR (с)
доц. Нетреба М.М.
111Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
Ораторське мистецтво (п) 1 п/г
доц. Белофастова Т.Ю.
213
124
53
54
55
13.40
15.00
Агенційна журналістика (лаб) 2 п/г доц.Литвиненко В.В.
Агенційна журналістика (лаб) 1 п/г доц. Гридчина В.В.
114Іноземна мова (п) 2 п/г
доц. Ольшанський Д.В.
Культура мовлення (п) 1 п/г
викл.Кондратенко Н.Ю.
602
210а
13.40
15.00
Семіотика медіатексту (с)
доц. Масімова Л.Г.
10913.40
15.00
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (п)
доц. Ісаєнко О.О.
виїзне13.40
15.00
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
Ораторське мистецтво (п) 2 п/г
доц. Белофастова Т.Ю.
213
124
56
57
58
П'ЯТНИЦЯ
13.04.2018
8.30
9.50
8.30
9.50
Іноземна мова (п) 2 п/г
доц.Скуратівська Г.С.
Редагування та стилістика (п)
1 п/г проф. Іващенко В.Л.
604
124
П'ЯТНИЦЯ
13.04.2018
8.30
9.50
Іноземна мова за професійним спрямуванням (п)
викл. Безпалова Н.П.
1148.30
9.50
Іноземна мова за професійним спрямуванням (п) 1 п/г
доц.Громова Н.М.
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
603
213
59
60
61
10.00
11.20
10.00
11.20
Іноземна мова (п) 1 п/г
доц.Скуратівська Г.С.
Редагування та стилістика (п)
2 п/г проф. Іващенко В.Л.
604
124
Комп`ютерна графіка (п) 1 п/г
ст.викл. ЖенченкоІ.В.
12310.00
11.20
Фізичне виховання10.00
11.20
Теорія реклами (п) 1+2 п/г
ст.викл. Шиян В.О.
109Іноземна мова за професійним спрямуванням (п) 2 п/г
доц.Громова Н.М.
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
603
213
62
63
64
11.50
13.10
11.50
13.10
Комп`ютерна графіка (п) 1 п/г
ст.викл. ЖенченкоІ.В.
123Іноземна мова (п) 2 п/г
ст.викл.Браткова О.І.
Редагування та стилістика (п)
1 п/г проф. Іващенко В.Л.
603
124
11.50
13.10
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (с)
доц. Ісаєнко О.О.
30411.50
13.10
Іноземна мова за професійним спрямуванням (п) 1 п/г
доц.Скуратівська Г.С.
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 2 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
604
213
Теорія реклами (п) 1+2 п/г
ст.викл. Шиян В.О.
109
65
66
67
13.40
15.00
13.40
15.00
Іноземна мова (п) 1 п/г
ст.викл.Браткова О.І.
Редагування та стилістика (п)
2 п/г проф. Іващенко В.Л.
603
124
13.40
15.00
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (с)
доц. Ісаєнко О.О.
30413.40
15.00
Іноземна мова за професійним спрямуванням (п) 2 п/г
доц.Скуратівська Г.С.
Візуальні засоби в рекламі та PR (п) 1 п/г
ст.викл. Розумний М.П.
604
213
68
69
70
71
Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи ___________________ О.А.Росінська Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи ___________________ О.А.Росінська
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu