แบบทดสอบหน่วยที่ 1 คอมพิวเตอรเบื้องต้น (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
ประทับเวลา
ชื่อ - สกุล
ชั้นเรียน
เลขที่
E-mail addressคะแนน
20. หากต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำเป็นเครื่องแม่ข่าย (Sever)ในการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต์ นักเรียนจะแนะนำ เครื่องในข้อใด จึงจะเหมาะสม
2
11/9/2017, 10:01:13ด.ญ.นิพาดา กล่อมพระทัยม.1/43315 / 20
ตัวเลือก 3
3
15/9/2017, 14:22:48 ชลดา เขาเเก้วม.1/8326 / 20
ตัวเลือกที่ 1
4
15/9/2017, 14:44:59ด.ญ.ฉัตรดา ฉิมจารย์ม.1/8318 / 20
ตัวเลือก 2
5
15/9/2017, 14:54:16วิภาวดี คำไทยม.1/844wiphawadi278@gmail.com8 / 20
ตัวเลือก 2
6
15/9/2017, 14:57:34ด.ญ.ฉัตรดา ฉิมจารย์ม.1/8318 / 20
ตัวเลือก 4
7
15/9/2017, 15:02:59วิภาวดี คำไทยม.1/844wiphawadi278@gmail.com18 / 20
ตัวเลือก 3
8
15/9/2017, 15:04:28ฉัตรดา ฉิมจารย์ม.1/83116 / 20
ตัวเลือก 3
9
19/9/2017, 18:14:02ธิิมาพร บุญเสริมม.1/122910 / 20
ตัวเลือก 4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Student Submissions
fieldlog
1-1
1-2
1-3
1-4
1-8
1-10
1-12