ตัวชี้วัด_p53v3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33030
3
1
เด็กชายรัสปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ
22121
4
2เด็กชายศุภกร รอดบวบ21717
5
3เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์นาค21818
6
4เด็กชายพรรษนันท์ ทองแฟง21818
7
5เด็กชายณัฐดนัย ขำน้ำคู้166
8
6เด็กชายนุชา สุโยธีธนรัตน์21919
9
7เด็กชายเฉลิมพล ก้อนจ้อย11414
10
8เด็กชายธนดล เพาะผล22424
11
9เด็กชายพนมกร ดอนจิ๋วไพร22020
12
10เด็กชายกรกฤต กันหา21919
13
11เด็กชายรณชัย ยิ้มใย166
14
12เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำภีร์21717
15
13เด็กชายสรชัช รักสถาน11313
16
14เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญารักษ์22020
17
15เด็กชายปังภกร คันศร11313
18
16เด็กชายอิทธิพล อ่วมแจ้ง21717
19
17เด็กชายปิยพัทธ์ รักนาคแสง21515
20
18เด็กชายพันธกานต์ พลบำรุง22121
21
19
เด็กชายวัฒนาพงศ์ บุษย์เคนธนา
11111
22
20เด็กชายชัยพฤกษ์ เขียวแก้ว11414
23
21เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจดี11212
24
22เด็กชายชยพล รุ่งเรือง22020
25
23เด็กชายธนกร พลโต21818
26
24เด็กชายกมลภพ อินทร์มั่น21616
27
25เด็กหญิงชนานันท์ พรหมธานี11212
28
26เด็กหญิงอนันต์ธิญา ทองคำชัน11414
29
27เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มพยอม32525
30
28เด็กหญิงกชพร แม่นลาย188
31
29เด็กหญิงบุษยา ช้างงาม11111
32
30
เด็กหญิงณัฐริชา ดวงประทีปเรือง
22020
33
31เด็กหญิงจิรัชญา คงคาลัย22323
34
32เด็กหญิงนิภาภัทร กุนเกียว21616
35
33เด็กหญิงแพรวา บุญเม่น11111
36
34เด็กหญิงกชพร อนุมาศเมธา21919
37
35เด็กหญิงสุภาวิตา ภาคบุตรี22020
38
36เด็กหญิงชญาภา ศาลิคุปต21616
39
37เด็กหญิงนารีรัตน์ อรรคราช21818
40
38เด็กหญิงภานิชญา หารคุโน21515
41
39เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ22424
42
40
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศิริตระกูล
32626
43
41เด็กหญิงประพิณพร สิงห์ทอง11111
44
42
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญมาโชติพานิชย์
11414
45
43เด็กหญิงธนิดา โฉสูงเนิน21616
46
44เด็กหญิงรัฐญาณีย์ ปฏิสนธิ199
47
45เด็กหญิงศิรประภา พัวศรี199
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...