ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
2
3
Đồng hành cùng sự phát triển sự nghiệp của bạn, cung cấp những kiến thức chuẩn mực từ chuyên gia, giúp bạn vững chắc hơn trên con đường phát triển sự nghiệp.
4
Trang bị cho những người tham dự các năng lực thiết yếu để làm chủ công nghệ và tiếp cận với nền công nghiệp 4.0.
5
Chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những quan điểm lãnh đạo và phát triển bản thân để giúp bạn đủ khả năng trở thành quản lý trong một tương lai không xa
6
7
KHUNG NĂNG LỰC THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀMNỀN TẢNG PHÁT TRIỂN : THEO KHUNG NĂNG LỰC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM
Trích báo cáo : Future of Jobs Survey 2016, World Economic Forum, based on O*NET Content Model.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100