แบบรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2
แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุจำแนกตามปีงบประมาณ
3
ที่โรงเรียนนักเรียนได้รับผลจากอุบัติเหตุ
4
ปีงบประมาณปีงบประมาณลดลง/
5
พ.ศ.2559(คน)พ.ศ.2560(คน)
เพิ่มขึ้นจาก
6
บาดเจ็บเสียชีวิตรวมบาดเจ็บเสียชีวิตรวม
ปีที่ผ่านมา(คน)
7
1อนุบาลกระสัง0002022
8
2วัดบ้านหนองแขม606415-1
9
3บ้านตะเคียน000000
10
4บ้านระโยงใหญ่0000000
11
5บ้านขามตาเบ้า0000000
12
6บ้านถนน0000000
13
7บ้านหนองตระเสก0000000
14
8วัดชุมพลมณีรัตน์0000000
15
9วัดบ้านกันทรารมย์000
16
10บ้านระกาเสม็ด0000000
17
11บ้านหนองขอน0000000
18
12บ้านดอนยาว0000000
19
13บ้านโคกยาง101000-1
20
14วัดบ้านชุมแสง0
21
15บ้านก้านเหลือง2023031
22
16บ้านไม้แดง0000000ee
23
17
บ้านสวายสอ"ไกรปัญญานุเคราะห์"
0000000
24
18บ้านไผ่ลวก0000000
25
19วัดปทุมคงคา0000000
26
20บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)0000000
27
21
บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)
0000000
28
22บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)0000000
29
23บ้านระกา0000000
30
24วัดอินทบูรพา0000000
31
25บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"0000000
32
26บ้านเมืองไผ่0000000
33
27บ้านสวายสอ0000000
34
28วัดธรรมถาวร /อ.กระสัง0000000
35
29บ้านอโณทัย000
36
30บ้านลำดวน303101-2-
37
31วัดบ้านหนองพลวง0000000
38
32บ้านยาง404303-1
39
33บ้านแสลงพันกระเจา0000000
40
34บ้านแซวประดู่0000000
41
35บ้านโนนสว่าง0000000
42
36บ้านขามสามัคคี000000
43
37บ้านศรีภูมิสามัคคี0000000
44
38บ้านโคกสูง0000000
45
39บ้านนาราใหญ่000
46
40บ้านตาราม0000000
47
41ชุมชนบ้านสองชั้น1012022
48
42วัดบ้านจอม202101-1
49
43บ้านเสม็ด000
50
44บ้านหนองรักษ์3033030
51
45บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์0000000
52
46บ้านโคลด0000000
53
47บ้านสูงเนิน0000000
54
48บ้านทุ่งสว่าง0000000
55
49บ้านบัวถนน3035052
56
50บ้านจะเนียงสามัคคี0000000
57
51บ้านตะครองใต้2211-1
58
52วัดบ้านปราสาท0000000
59
53บ้านละลูน303101-2
60
54บ้านชำแระ0000000
61
55
บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
000
62
56วัดหนองตะครอง0000000
63
57
บ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
1011010
64
58บ้านโนนแดง0002133
65
59บ้านจาน0000000
66
60บ้านหนองเหล็ก0000000
67
61บ้านกุดใหญ่0000000
68
62บ้านห้วยสำราญ0000000
69
63บ้านกุดโคลน000
70
64บ้านน้ำอ้อม0000000
71
65บ้านตะครอง0000000
72
66บ้านตาเป้า0000000
73
67บ้านประดู่000000
74
68บ้านเขาคอก000
75
69บ้านโคกกลอย0000000
76
70บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา202101-1
77
71บ้านหนองตะโก0000000
78
72บ้านหนองเอียน0000000
79
73บ้านละหอกกระสัง0000000
80
74บ้านโนนศิลา0000000
81
75บ้านไพรวัลย์น้อย0000000
82
76บ้านหนองตะขบ0000000
83
77บ้านโคกตูม0000000
84
78บ้านราษฏร์นิยม0000000
85
79บ้านหนองม่วงพัฒนา0000000
86
80บ้านโคกรัง0000000
87
81บ้านโคกมะขาม0000000
88
82บ้านหนองอาแมะ0000000
89
83บ้านโคกตะเคียนสามัคคี0000000
90
84บ้านหนองไผ่101000-1
91
85
บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
0000000
92
86บ้านเกียรติเจริญ0000000
93
87วัดตะลุงเก่า0000000
94
88บ้านโคกกลาง0000000
95
89บ้านโคกย่าง0000000
96
90บ้านเก็ม0000000
97
91บ้านจรเข้มาก0000111
98
92วัดบ้านเมืองต่ำ0000000
99
93บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์)0000000
100
94บ้านบัว0000000
Loading...
Main menu