ทดสอบวิชาการระหว่างเรียน ม.1 - ม.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิชาคณิตศาสตร์
2
ชั้นเลขโรมันทศนิยม
การบวก ลบ เศษส่วน
การคูณ หาร เศษส่วน
การบวกลบ ครั้งที่ 1
การบวกลบ ครั้งที่ 2
อสมการ ถอดราก
สัญกรณ์
เลขยกกำลัง
3
เลขที่
ชื่อเต็ม(30)เต็ม(28)เต็ม(42)เต็ม(26)เต็ม(66)เต็ม(66)
เต็ม(24)
เต็ม(20)
เต็ม(20)
เต็ม(20)
4
1ปราบ ปกแก้วม.130231712456580220
5
2ธนพงศ์ ผิวประกาม.128193118365410171916
6
3
ต้นรัก เรืองวิทย์
ม.1302842266617202020
7
4คณิศร จงกลม.1252434206017111915
8
5นรภัทร ช่อผกาม.129224126486214191615
9
6
ณธกฤต เตชชินสิริกุล
ม.1292028166610162019
10
7
ณัฐกฤษฏ์ สุขสมพันธ์
ม.121212723565512202019
11
8พิริยกร ชูวังวัดม.1272141246417202019
12
9สรวิชญ์ เขตสมุทรม.12824362232569192020
13
10รชต ไชยบุญเรืองม.1292034950561012414
14
11ศักดิ์ดา สังฆมณีม.1272541255950104520
15
12ชินภัทร โพธิจักรม.192324416484102
16
13ศุภวิชญ์ ขันนาคม.128232114--1242020
17
14
อนุเมธ ธาราจันทร์
ม.110181985141110011
18
15หฤษฎ์ วรปัญญาม.191126439621781920
19
ตัวสีแดง คือสอบตก ต้องสอบซ่อม
20
21
ชั้นเลขโรมันทศนิยม
การบวก ลบ เศษส่วน
การคูณ หาร เศษส่วน
การบวกลบ ครั้งที่ 1
การบวกลบ ครั้งที่ 2
อสมการ ถอดราก
สัญกรณ์
เลขยกกำลัง
22
เลขที่
ชื่อเต็ม(30)เต็ม(28)เต็ม(42)เต็ม(26)เต็ม(66)เต็ม(66)
เต็ม(24)
เต็ม(20)
เต็ม(20)
เต็ม(20)
23
1
ภูมิพงศ์ อภัยวงศ์
ม.2 253326166411192019
24
2
อรรถพล จันทร์ศรี
ม.2 19232693359141114
25
3
ภรัณยู ตั้งตระกูลทรัพย์
ม.22036298515210151118
26
4นโรดม ธรรมปาโลม.221352119335010101817
27
5นิทิศ แสงอรุณม.2203525176014151917
28
6ธนวัฒน์ มั่งคั่งม.226302523586415202019
29
7วีรภัทร ทาเอื้อม.21493011195049616
30
8ธนกร ศรีประยูรม.2181727136114182018
31
9ศุภกิจจา สุมานัสม.2213128216517201519
32
10ณฐพล ก้านจุลเกตุม.22841282654659202019
33
11
ศิรวิทย์ เตชประสพชัย
ม.2223923266514192019
34
12ญาณวิทย์ พึ่งผลม.2173830166413191919
35
13
ศรัณญ์ วิวัฒน์บวรวงษ์
ม.2274229236617202020
36
14เอกณัฐ ผงทองม.2242929146212192018
37
15
ภัควัฒน์ ธนนันท์พงศ์
ม.2211715206515191820
38
16
ศิวกร ถาวรวิริยะนันท์
ม.2244226256617---
39
17
พงศ์พิสิทธ์ พุดด้วง
ม.2223726236611201620
40
18ภัคพล สุนัทธีม.221422424296311141619
41
19ภูตินนท์ สัมมาม.2264130256618202020
42
20
คามิน สุนทรประเสริฐ
ม.2233228226511202019
43
21
นันทภพ เคียนยี่คิ้ว
ม.2274129266617202018
44
22ปวินวิท แก่นสารม.2253130196416201719
45
23
นรธีร์ คล้ายคลิ้ง
ม.2203728236516132019
46
ตัวสีแดง คือสอบตก ต้องสอบซ่อม
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu