ABCD
1
DANH MỤC HỘI THẢO QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC/ĐỒNG TỔ CHỨC
GIAI ĐOẠN 8/2016-7/2023
2
STTTên Hội thảoThời gian tổ chứcTrang web của hội thảo
3
1Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM 2016)Tháng 8/2016http://veam.org/
4
2Hội thảo dành cho các nhà khoa học giảng viên trẻ khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh (ICYREB)Tháng 11/2016https://icyreb2021.sciencesconf.org/
5
3FTU Internationalization of Higher Education 2017 (FIHE 2017)Tháng 2/2017https://fihe.ftu.edu.vn/
6
4Hội thảo về tài chính quốc tế Việt Nam (VICIF 2017)Tháng 6/2017https://vicif.sciencesconf.org/
7
5Hội thảo Hội thảo Thương mại Châu Á - Thái Bình Dương (APTS 2017)Tháng 5/2017
8
6Đào tạo tiếng Nhật thương mại với phát triển nguồn nhân lực toàn cầuTháng 6/2017
9
7Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM 2017)Tháng 8/2017http://veam.org/
10
8Quan hệ đối tác EU-ASEAN và những thách thức từ các sáng kiến hợp tác của các cường quốc kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình DươngTháng 10/2017
11
9ICEBM "The Role of Entrepreneurship and Business Management in
Shaping Collaborative Economy"
Tháng 11/2017
12
10Hội thảo dành cho các nhà khoa học giảng viên trẻ khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh (ICYREB)Tháng 12/2017https://icyreb2021.sciencesconf.org/
13
11The Business and Applied Sciences Academy of North America
(BAASANA) 2018
Tháng 5/2018
14
12Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM 2018)Tháng 6/2018http://veam.org/
15
13Hội thảo về tài chính quốc tế Việt Nam (VICIF 2018)Tháng 6/2018https://vicif.sciencesconf.org/
16
14Hội thảo dành cho các nhà khoa học giảng viên trẻ khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh (ICYREB 2018)Tháng 10/2018https://icyreb2021.sciencesconf.org/
17
15Forum on Internationalization of Higher Education 2018 (FIHE 2018)Tháng 10/2018https://fihe.ftu.edu.vn/
18
16Innovation and Knowledge Transfer in the Context of International
Integration
Tháng 11/2018
19
176th International Conference on Marketing 2018 (ICOM 2018)Tháng 11/2018
20
18Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM 2019)Tháng 6/2019http://veam.org/
21
19Hội thảo về tài chính quốc tế Việt Nam (VICIF 2019)Tháng 7/2019https://vicif.sciencesconf.org/
22
20Enhancing Business Development between Vietnam and JapanTháng 9/2019
23
21Forum on Internationalization of Higher Education 2019 (FIHE 2019)Tháng 10/2019https://fihe.ftu.edu.vn/
24
22Human Rresource Development: Innovation and Evolution
in the Digital Era
Tháng 11/2019https://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/
25
23Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN - QA năm 2019Tháng 11/2019
https://asean-qa.de/article/ASEAN-QA_Forum_2019.html
26
24Global Supply Chain Challenges for Emerging EconomiesTháng 11/2019
27
25Forum on Internationalization of Higher Education 2020 (FIHE 2020)Tháng 11/2020https://fihe.ftu.edu.vn/
28
26Vietnam Actnovation Forum: Digital Transformation - From Mindset to Action (VAF 2020)Tháng 11/2020https://fiis.ftu.edu.vn/vaf-2020-en/
29
27Asia's Global Business in the New EraTháng 3/2021
30
28The International Conference of Emerging Challenges (ICECH 2021)Tháng 11/2021https://icech.hust.edu.vn/news/show/id/46
31
29Hội thảo dành cho các nhà khoa học giảng viên trẻ khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh (ICYREB 2021)Tháng 12/2021https://icyreb2021.sciencesconf.org/
32
30Forum on Internationalization of Higher Education 2021 (FIHE 2021)Tháng 12/2021https://fihe.ftu.edu.vn/
33
31
Business and Economics issues for building a more sustainable and socially responsible economy
Tháng 3/2022
34
32Innovation and Integration for Development (VIID)Tháng 9/2022VIID (ftu.edu.vn)
35
33
Hội thảo dành cho các nhà khoa học giảng viên trẻ khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh
(ICYREB 2022)
Tháng 10/2022
36
34The International Conference of Emerging Challenges - ICECH 2022Tháng 11/2022
37
35Hội thảo quốc tế VEAM 2022Tháng 11/2022
38
36Tăng cường hợp tác giữa Nhà nước - Trường Đại học - Doanh nghiệp trong thực thi các cam kết quốc tế về thương mại và đầu tư (WTO chair)Tháng 11/2022
39
37Tiến bộ công nghệ và bối cảnh mới đối với thương mại và đầu tư quốc tếTháng 1/2023
40
38FTU Internationalization of Higher Education 2023 (FIHE)Tháng 3/2023
41
39Thích ứng kinh doanh trong bối cảnh biến động toàn cầuTháng 3/2023
42
40Thương mại và phân phốiTháng 3/2023
43
41Economic stability and business transformation in a BANI worldTháng 4/2023
44
42Thương mại và bảo vệ môi trường biển: Thực trạng và các quy định của Luật quốc tế,
khu vực và quốc gia
Tháng 4/2023
45
43Dạy, học tiếng Trung thương mại và nghiên cứu liên ngànhTháng 6/2023
46
44Hội thảo VICIFTháng 7/2023
47
45Hội thảo VEAM 2023Tháng 7/2023
48
46Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật: Đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật thương mại trong thời đại VUCATháng 9/2023
49
47Thương mại và chuyển đổi kép: hướng tới chuyển đổi xanh và
chuyển đổi số
Tháng 9/2023
50
48Hội thảo quốc tế ICYREB 2023Tháng 10/2023
51
49Quản lý công và sáng tạo xã hội trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóaTháng 11/2023
52
50Hội thảo Quốc tế ICECH 2023Tháng 11/2023
53
51Hội thảo quốc tế VIID 2023Tháng 12/2023
54
52Quản trị thương mại số: nghiên cứu so sánh các cách tiếp cận khác nhauTháng 12/2023
55
53Hội thảo quốc tế IPIRATháng 01/2024
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100