LỊCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG THỰC HÀNH ĐA CHỨC NĂNG 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
NĂM 2017
2
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
3
4
111111111111
5
222222222222
6
333333333333
7
444444444444
8
5555
13h_15h. TKKKcd38_Thơ 15-17h30. Tin học UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
55555555
9
666666666666
10
777777777777
11
888888888888
12
999999999999
13
101010101010101010101010
14
111111111111111111111111
15
12121212
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
1212121212121212
16
13131313
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
1313131313131313
17
141414141414141414141414
18
151515151515151515151515
19
161616161616161616161616
20
171717171717171717171717
21
181818181818181818181818
22
19191919
15h_17h30. TKKKcd38_Thơ
1919191919191919
23
20202020
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
2020202020202020
24
212121212121212121212121
25
222222
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
222222222222222222
26
232323232323232323232323
27
242424
13h - 15h. Hướng dẫn thực hành GIS. Thầy Vũ 15-17h30. Tin học UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
242424242424242424
28
252525252525252525252525
29
262626262626262626262626
30
2727
7h00-11h00. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
272727272727272727
31
282828282828282828282828
32
29 29292929292929292929
33
3030
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
303030303030303030
34
31313131313131
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Học kỳ 2-2016-2017
Học kỳ I-2016-2017
Học kỳ 2 - 2016-2017
Học kỳ 1-2016-2017
Hoc kỳ 1 - 2015-2016.T111
Năm 2015-2014-P.T111
Năm 2014