การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) รายงายภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABHIJKLMNOPQRSTUWXYACADAEAF
1
การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) รายงายภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง
2
รหัส
(8 หลัก)
โรงเรียนสถานะใช้งานรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งชื่อ-สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือEmail
3
รายการ Routerรายการ Switchรายการ UPSรายการ Media Converterรายการ ตู้ Rack
4
Router
ยี่ห้อ/รุ่น
Serial NumberSwitch
ยี่ห้อ/รุ่น
Serial NumberUPS
ยี่ห้อ/รุ่น
Serial Number
Media Converter
Serial Numberตู้ Rack
5
42010013เมืองเลยใช้ได้มีCisco 892VAM8800KRBไม่มีมีSYNDOME TE10008400311062316มีมี
นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์
ครู0818733859
jarnjod@loei1.go.th
6
42010058บ้านน้ำภูใช้ได้มีCisco 892FGL1513203WมีCisco 3560S090H43001487มีsyndome TE 10008400311062392มีFMCG1703Z4029มี
นายภราดา อัศวรัตนกุล
ครู0833614661
parada.ats@loei1.go.th
7
42010025บ้านนาดินดำใช้ได้มีCisco 892 wFGL151327JTมีCisco SG9524DNI20310ERUมีsyndome8400311062229มีFMCG1512031281มีนายชยากร แสงโยครู0901344902
chayakon.san@loei1.go.th
8
42010017บ้านก้างปลาใช้ได้มีCisco 892FGL1612279Gไม่มีมีsyndome TE1000110114-63640081มีFMC1510ZS2201มี
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
0862552064
montira.suw@loei1.go.th
9
42010070
บ้านท่าสวรรค์(ประชารัฐ)
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892FGL16202382ไม่มีมีFMCG1202140856
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
0819549668
peerasak.sop@loei1.go.th
10
42010104บ้านใหม่
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892FGL161620XHไม่มีไม่มีมีFMCG1209140055ไม่มี
นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
0834021256
sudthisak.pon@loei1.go.th
11
42010094บ้านสงเปือย
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892WFGL162221YVไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
นายเอกฉันท์ วันนา
ครูชำนาญการพิเศษ
0800075392
aekkachan.wan@loei1.go.th
12
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892FGL161227LRไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
นายภาสกร ทุมสงคราม
ครูชำนาญการ0640191456
passakorn.thu@loei1.go.th
13
42010110บ้านบุฮม
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892 FGL1546315Pไม่มีไม่มีไม่มีมี
นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์
ครูอัตราจ้าง
0630061407
apirak.nan@loei1.go.th
14
42010023บ้านนาแขม
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892FGL154527VHไม่มีไม่มีมีFMCG1209140462ไม่มี
นายสงบ พลพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
0892753810
sangop.pon@loei1.go.th
15
42010271บ้านน้ำแคม
Uninet ยังไม่เชื่อมสัญญาณ
มีCisco 892FGL154527VHไม่มีไม่มีไม่มีMFCG1203010271ไม่มี
นางสาวจุฑาทิพย์ สุนทรรัตน์
ครู0872250806
jutatip.soon@loei1.go.th
16
42010142บ้านห้วยพิชัยใช้ได้มีCisco 892FGL161624KEไม่มีไม่มีมีMFCG1203010271ไม่มี
นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำ
ครู0810527711
chanwit.wat@loei1.go.th
17
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ใช้ได้มีCisco 892FGL161625VXไม่มีไม่มีมีFMCG1206401562มี
นายกรีฑาพล ศรพรหม
ครู0883250032
kreetapon.son@loei1.go.th
18
42010092
บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ใช้ได้มีCisco 892FGL16122148ไม่มีไม่มีมีFMCG1203010824มี
นายกัมพล เรืองสมบัติ
ครูผู้ช่วย0969504099
kampon.rua@loei1.go.th
19
42010260บ้านโคกใหญ่ใช้ได้มีCisco 892FGL16162439ไม่มีไม่มีมีFMCG1203010816มี
นายมาโนชญ์ ธัญญะอุดม
ครูผูู้ช่วย0960366337
monoch.tan@loei1.go.th
20
42010015อนุบาลเลยใช้ได้มีCisco 892FGL15092370ไม่มีไม่มีมีFMCG1512031220มี
นายศิริ คณะศิริวงค์
ครู0819541751
sir.kha@loei1.go.th
21
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ใช้ได้มีCisco 890FGL15092374ไม่มีไม่มีมีFMCG1512032388ไม่มี
นางสาวศิวพร พันธ์มุก
ครูู0818717572
siw.pan@loei1.go.th
22
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ใช้ได้มีCisco 892FGL2049259wไม่มีไม่มีมีFMCG1304300715มี
นางสาววาสนา จันทร์เจริญ
ครู0941291974
jeabloei@gmail.com
23
42010132ชุมชนบ้านปากชมใช้ได้มีCisco 892FGL154620HOมีCisco 3750FDO1608Y17Lมีsyndome8400311010455มีFMCG1110190195มี
นายตรีทเศศ ไตรโยธี
ครู0930650479
treetased.tra@loei1.go.th
24
42010268บ้านท่าลี่ใช้ได้มีCisco 892FGL161724TQไม่มีมีStable LinesมีFMCG1203010825มี
นายทองพัสดุ์ ตัญญาภักดิ์
ครู0862277184
tho.tun@loei1.go.th
25
42010133บ้านนาค้อใช้ได้มีCisco 892FGL161226PYไม่มีไม่มีมีFMCG1712Z5162มี
นายปิยะมิตร รามศิริ
ครูู0828396984
pauy16@loei1.go.th
26
42010279ชุมชนบ้านปากห้วยใช้ได้มีCisco 892FGL161626BPไม่มีมี16040019มีfmc81209141220มี
พงษ์สุรการ แสงพราว
ครู0897135926
pongsurakan.san@loei1.go.th
27
42010072ชุมชนท่าสะอาดใช้ได้มีHuawei AR-161fwFMCG12064D1356ไม่มีไม่มีมีFMCg51206401356มี
นางจุติพร แช่มช้อย
ครู0887318858
Jutipond.chu@loei1.go.th
28
42010076บ้านนาดอกคำใช้ได้มีCisco 892FGL16125XGไม่มีไม่มีมีFMCG1703Z4004มี
นางสาวนิตยา หยองเอ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
0884816568
nit.yho@loei1.go.th
29
42010106บ้านนาซ่าวใช้ได้มีCisco 892wFGL1615254NมีCisco 3750FDO1608Y14YมีSYNDOME8400311062556มีFMCG1203010805มีนายดนุพล คำพาครูู0918298228
danuphon.kha@loei1.go.th
30
42010101ชุมชนบ้านนาบอนใช้ได้มีCisco 892FGL1616252Uมีไม่มีมีFMC81203010799มี
นายมาโนช บาริศรี
ครู0870418629
manoch.bar@loei1.go.th
31
42010060บ้านนาโคกใช้ได้มีCisco 892FCL161723Q7ไม่มีไม่มีมีFMCG1110191424มี
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
ครู0899408253
ratimanee.cha@loei1.go.th
32
42010097บ้านธาตุวิทยาใช้ได้มีCisco 892F6L161625RKไม่มีไม่มีมีFMC61209141017มี
นายชาญชัย แสนใจวุฒิ
ครู0610280543
chanchai.san@loei1.go.th
33
42010264บ้านยางใช้ได้มีCisco 892FGL161525J6มีCisco 3750CAT0912ROGMมีCisco 89213AEC00224มีFMCG1203010819มี
นายสุเทพ ไม่เศร้า
ครู0985862745
sut.mai@loei1.go.th
34
42010136บ้านห้วยบ่อซืนใช้ได้มีCisco 892FGL-1616259Pไม่มีไม่มีมีFMCG1203010804มี
นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์
ครู0985853801
benjamas.tom@loei1.go.th
35
42010074ชุมชนบ้านนาด้วงใช้ได้มีHuawei/AR161 FW2150010273GG8000066ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
นายชัยภูษิต พงศ์สัมพันธ์
ครู0817291113
chaipusit.pon@loei1.go.th
36
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ใช้ได้มีHuawei/AR161FW21500102073GG8000084ไม่มี ไม่มีไม่มีมี
นางจตุพร คำพันธ์อินทร์
พนักงานราชการ
0951694780
jatooporn.bam@loei1.go.th
37
42010031บ้านนาโป่งใช้ได้มีCisco 1941WFGL161224BDมีCisco 3560FDO1601P00Jไม่มีมีFMCG41203010821มี
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการ0818737231
pitchawit.hon@loei1.go.th
38
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ใช้ได้มีCisco 892FGL161624C9ไม่มีไม่มีมีFMCG1203010815ไม่มี
นายชวลิต เวชสวัสดิ์
ครู0813804947
chawalit.wet@loei1.go.th
39
42010107บ้านผาแบ่นใช้ได้มีCisco 800FGL161620XNไม่มีไม่มีมีFMCO1203010811มี
นายทองจันทร์ ศรีบุญเรือง
ครู0879518420
thongjun.sri@loei1.go.th
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น3
แผ่น2
 
 
Main menu