PHIẾU HỒI BÁO ĐH XXII-8/31
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MAY 2018 - SAN JOSE
2
PHIẾU HỒI BÁO
3
Xin vui lòng điền vào Phiếu này. Đánh dấu X (yes) vào ô thích hợp.
4
Gửi về BTC trước ngày 15/03/2018
5
Email: Slam_1951@yahoo.com
6
Chúng tôi ghi danh tham dự Đại hội XXII với các chi tiết sau đây:
7
8
#HỌTÊNGS/ Nhân viên CHSThân nhân / Thân hữuTham dự Tiền ĐHTham dự ĐHDu ngoạn San JoseDu Ngoạn SFDu ngoạn ReddingỞ Holiday InnGhi chú
9
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
15
Chi phí cho Đại hội:
Liên lạc BTC: slam_1951@yahoo.com
16
1Tiệc Tiền ĐH
$35/ng x __ ng =
Ngô Kim Chi
(408) 707-6052
17
2Tiệc ĐH
$50/ng x ____ ng =
(Ăn chay ___ người)
Lâm Hầu Sáng
(510) 366-7331
18
3Du ngoạn SJ
$30/ng (xe bus + ăn trưa) x ____ ng =
ng
Trần văn Sách
(408) 646-2262
19
4Du ngoạn SF
$60/ng (xe bus + ăn sáng + vé vào cửa) x ____ ng =
x
20
5
Du ngoạn Redding
$310/ng (phòng 4 người) x ____ ng =
Chi phiếu đề:
Nguyễn Thăng Long
21
3 ngày 2 đêm
$330/ng (phòng 3 người) x ____ ng =
Memo:
ĐH PTG-ĐTĐ XXII - 2018
22
$350/ng (phòng 2 người) x ____ ng =
x 2ng =Gửi về:
BTC ĐH PTG-ĐTĐ XXII
23
3026 Sunwood Dr
24
6 Ủng hộ ĐH & ĐS
Ủng hộ ĐH & ĐS
San Jose, CA. 95111
25
check #
Tổng cộng:
26
Đón/đưa tại Phi trường: (Nếu cần BTC đón đưa) Holiday Inn Shuttle: (800) 858-4930
27
Đến: Airline: ____________ Flight # _______ Airport (SJC/SFO) _____ Ngày/Giờ Đến_______________
flight
28
Về: Airline: ____________ Flight # _______ Airport (SJC/SFO) _____ Ngày/Giờ Về _______________
29
30
Địa chỉ: ____________________________________________________ Phone: ________________ Email: ________________________
chi :
Phone (Mobile)
mobile)_______________________Email:_______________
31
Ngày Ghi danh: ___________________
Ký tên: ______________________________
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu