PHIẾU HỒI BÁO ĐH XXII-8/31
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐH PTG-ĐTĐ XXII
2
MAY 2018 - SAN JOSE
3
PHIẾU HỒI BÁO
4
Xin vui lòng điền vào Phiếu này. Đánh dấu X (yes) vào ô thích hợp.
5
Gửi về BTC trước ngày 15/03/2018
6
Email: Slam_1951@yahoo.com
7
Chúng tôi ghi danh tham dự Đại hội XXII với các chi tiết sau đây:
8
9
#HỌTÊNGS/ Nhân viên CHSThân nhân / Thân hữuTham dự Tiền ĐHTham dự ĐHDu ngoạn San JoseDu Ngoạn SFDu ngoạn ReddingỞ Holiday InnGhi chú
10
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
16
Chi phí cho Đại hội:
Liên lạc BTC: slam_1951@yahoo.com
17
1Tiệc Tiền ĐH
$35/ng x ____ ng =
Ngô Kim Chi
(408) 707-6052
18
2Tiệc ĐH
$50/ng x ____ ng =
(Ăn chay ___ người)
Lâm Hầu Sáng
(510) 366-7331
19
3Du ngoạn SJ
$30/ng (xe bus + ăn trưa) x ____ ng =
Trần văn Sách
(408) 646-2262
20
4Du ngoạn SF
$60/ng (xe bus + ăn sáng + vé vào cửa) x ____ ng =
21
5
Du ngoạn Redding
$310/ng (phòng 4 người) x ____ ng =
Chi phiếu đề:
Nguyễn Thăng Long
22
3 ngày 2 đêm
$330/ng (phòng 3 người) x ____ ng =
Memo:
ĐH PTG-ĐTĐ XXII - 2018
23
$350/ng (phòng 2 người) x ____ ng =
Gửi về:
BTC ĐH PTG-ĐTĐ XXII
24
3026 Sunwood Dr
25
6 Ủng hộ ĐH & ĐS
Ủng hộ ĐH & ĐS
San Jose, CA. 95111
26
Chi phiếu #: ____________
Tổng cộng:
27
Đón/đưa tại Phi trường: (Nếu cần BTC đón đưa) Holiday Inn Shuttle: (800) 858-4930
28
Đến: Airline: ____________ Flight # _______ Airport (SJC/SFO) _____ Ngày/Giờ Đến_______________
29
Về: Airline: ____________ Flight # _______ Airport (SJC/SFO) _____ Ngày/Giờ Về _______________
30
31
Địa chỉ: ____________________________________________________ Phone: ________________ Email: ________________________
Phone (Mobile)
mobile)_______________________Email:_______________
32
Ngày Ghi danh: ___________________
Ký tên: ______________________________
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3