Podpora publikační činnosti na FA VUT v Brně
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
E-learingový kurz
2
Vědecké publikování od A do Z, otevřený kurz pro FA
https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=1000105
3
4
Výsledky VaVaI (RIV)
5
Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 (rok uplatnění výsledku 2008-2012)
http://www.isvav.cz/h13/
6
(vyhledejte přidělené RIV body podle autora)
7
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v ČR v letech 2008-2012 (on-line)
http://idea.cerge-ei.cz/studie/publikacni-vykonnost/
8
(seznam neposkytuje srovnání pro obory architektura, umění, urbanismus, památky apod.)
9
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013–2016
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=754005
10
(poslední aktualizace v 29.7.2015)
11
12
Obecné instrukce
13
pokud ISSN časopisu ve kterém je publikován článek v zahraničním časopise není ve WoS, SCOPUS ani ERIH, výstup nebude hodnocen dle Metodiky (str. 10).
14
Pravidla hodnocení VUT výsledku výzkumu a vývoje (ověřte si, že časopis do kterého píšete je uveden v některé z uvedených databází)
15
16
Užitečné odkazy
17
MUNI, Metodika tvorby odborného textu, Formální úprava kvalifikační práce
https://kuk.muni.cz/animace/eiz/metodika/formalni_uprava.html
18
ÚK VUT v Brně, kde je vhodné publikovat?
http://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/kde-publikovat
19
Ústřední knihovna ČVUT, Podpora vědy
http://knihovna.cvut.cz/veda/
20
Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI - RIV15
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/podminky-pro-odevzdani-dat-do-is-vavai-riv15
21
Filtr databáze WOS
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2XJOhITD44xVoqltup&preferencesSaved=
22
Filtr databáze SCOPUS
https://www.scopus.com/home.uri
23
Filtr databáze ERIH+ na časopisy „architect”
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?enkeltSok=architect
24
Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
25
26
Přehled školení VUT v Brně
27
Nabídka školení Ústřední knihovny VUT
https://www.vutbr.cz/knihovny/informacni-vychova/nabidka-skoleni
28
Open Access (Dědičová)
http://www.slideshare.net/butlibrary/oa-dotacefinal
29
Citační analýza (Dědičová)
http://www.slideshare.net/butlibrary/citan-analza-aneb-kdo-m-cituje
30
Citování a manažer CitacePRO (Mgr.Janečková)
https://prezi.com/hikbod3hi6vh/citovani-a-manazer-citace-pro/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
31
...
32
33
Přehled periodik
ISSNPrimární zaměření
Kód výsledku dle VaVaI
Bodové hodnocení
Databáze
Instrukce pro autory
PoznámkaStav k datu
34
Oborové časopisy vydávané v ČR
35
Jrec – Recenzované neimpaktované RVVI (4 body RIV)
36
Urbanismus a územní rozvoj1212-0855UrbanismusJrec4RVVI
Publikační podpora FA
dvouměsíčník, vychází na konci sudého měsíce
37
Brno v minulosti a dnes0524-689XJrec4RVVI
38
Bulletin Moravské galerie v Brně0231-5793Jrec4RVVI
39
Central European Papers2336-369XJrec4RVVI
40
Časopis Matice moravské0323-052X
41
Dvacáté století/The Twentieth Century1803-750X
42
Jižní Morava0449-0436
43
Vlastivědný věstník moravský0323-2581
44
Beton - technologie, konstrukce, sanace1213-3116StaviteľstvoJrec4RVVI
Publikační podpora FA
dvojmesačník9.4.2015
45
Zameranie časopisu
46
web
47
Pre autorov
48
Zaslanie anotácie
49
Redakce
50
Časopis Stavebnictví1802-2030StaviteľstvoJrec4RVVIweb
mesačník, vychádza 7. každý mesiac, uzávierka mesiac vopred, publikácia je honorovaná
14.4.2015
51
Pre autorov
52
Dějiny věd a techniky0300-4414DejinyJrec4RVVIwebvychádza štvrťročne14.4.2015
53
Pre autorov
54
etický kódex
55
56
57
58
59
60
61
Jneimp – Recenzované neimpaktované (ERIH)
62
EstetikaJneimp20 (INT2)ERIH
63
UměníJneimp30 (INT1)ERIH
64
Lidé a městaJneimpERIHweb
65
66
Oborové čaopisy vydávané v zahraničí
67
Recenzované impaktované WoS
68
Architect (AIA)1935-7001Jimp?10–305WoS (JCR)web
69
Architects Journal
70
Architectura zeitschrift für geschichte der baukunst
0044-863XWoS, SCOPUSweb
71
Architectural Design
72
Architectural Digest
73
Architectural Record
74
Architectural Review
75
Architecture
76
Architecture d aujourd huiWoS, SCOPUS
77
Architecture the AIA Journal
78
A + U Architecture and UrbanismA + U
79
Planning Perspectives
80
Journal of Architectural History
81
...
82
83
Jimp (WoS) 10-305 RIV bodů
84
Architektura a Urbanizmus0044-8680A + UJscWoS od roku 2015web
85
...
86
87
Recenzované impaktované SCOPUS
88
...
89
90
91
92
Recenzované neimpaktované zahraniční
93
Twentieth Century ArchitectureJneimp?10–30ERIH
94
Journal of Urban Design
95
...
96
97
98
Ostatní recenzované – bez bodového hodnocení
99
ArchiDoct-0nevstupuje do RIVweb
Časopis pro doktorandy, registrované v ENHSA Observatory, vychází 2x do roka v červenci a v lednu
http://www.enhsa.net/main/observatory/
100
plaNext-0nevstupuje do RIVweb
AESOP, interdisciplinární mezinárodní recenzovaný Open Access časopis o plánování, open call do 15.5.2015
Loading...
Main menu