საჩხერის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდეFiber - Optic --- 2017 მდე
2
იმერეთი699666206 4898598382664079
3
საჩხერის რაიონი4684613 160505კი --- 36 არა --- 15 --- (3 --- 200 იანი ) --- 1 ქალაქი
4
ქ. საჩხერე666017892156160არა
5
არგვეთი94525611კი
6
ბახიოთი346940კი
7
ბაჯითი8572490არა
8
გამოღმა არგვეთი8152496არა
9
გორისა14303997კი
10
დარყა5401360კი
11
დრბო148460არა
12
დუნთა211600არა
13
ვაკისა67190არა
14
ზედა ორღული46312110კი
15
ზემო ქარზმანი88220არა
16
თედელეთი3270არა
17
ივანწმინდა55916713კი
18
ირტავაზა7682176კი
19
იცქისი44411216კი
20
კალვათა5081411კი
21
კორბოული364710234კი
22
ლიჩი256680კი
23
მახათაური82321910კი
24
მერჯევი183453715კი
25
მოძვი9212787კი
26
მოხვა4861670კი
27
ნიგვზარა9782600კი
28
პერევი6321700კი
29
სავანე217558719კი
30
საირხე239567642კი
31
საკოხია57141არა
32
სარეკი16374399კი
33
სინაგური36110არა
34
სპეთი87422312კი
35
სხვიტორი91425611კი
36
ტბეთი1130არა
37
ქვედა ორღული8482320კი
38
ქვემო ქარზმანი34110არა
39
ქვემო ხევი294860კი
40
ქორეთი19426572კი
41
ღოდორა197530არა
42
ღონა7962070კი
43
შალაური182563არა
44
შომახეთი12113510კი
45
ჩიხა213756425კი
46
ცხამი6201790კი
47
ცხომარეთი2931010კი
48
ჭალა11793167კი
49
ჭალოვანი6961881კი
50
ჭორვილა153545645კი
51
ჭურნალი134230არა
52
ხახეთი000
53
ხვანი243700კი
54
ჯალაბეთი55170არა
55
ჯალაურთა16094987კი
56
ჯრია284800კი
57
58
59
60
61
Loading...
Main menu