[neokid] kết quả neokid piano competition 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Kết Quả Vòng Tranh Giải Neokid Piano Competition 2013
2
3
Bảng Solo
4
STTLittle PianistNăm sinh
Tổng điểm
Danh hiệu / Giải thưởngTác phẩm biểu diễn
5
1Đinh Trương Bảo Trân21/8/200471.5Grand PrizeLa Chevaleresque, Waltz
6
2Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên8/10/200370.5Grand Prize
Sonate no.19 mov. 1, A Moment Musicaux no. 3
7
3Tôn Thất Minh Khôi6/9/200466Favorite Solo PerformanceDance of My Grand Father
8
4Nguyễn Võ Liên Châu5/9/200564.5Favorite Solo PerformanceValse Favorite
9
5Nguyễn Hoàng Lan Anh17/1/200564.5
10
6Nguyễn Đặng Hạnh Uyên18/5/200362
11
7Lê Nam Kha16/4/200461Favorite Solo PerformanceCanon in D
12
8Trương Khánh Vi1/1/200361
13
9Lê Lam Phương2/8/200359.5
14
10Nguyễn Hoàng Thái Ngân6/10/200557
15
11Tôn Thất Bảo Long21/4/200455
16
12Đặng Nguyễn Nguyên Đăng8/5/200550.5
17
13Nguyễn Minh Nghĩa17/4/200648.5
18
14Riley Anh Oliveiro17/8/2005vắng
19
15Trần Minh Hoàn23/1/2004vắng
20
21
Bảng Solo
22
STTBảng Young PianistNăm sinhTổng điểmDanh hiệu / Giải thưởngTác phẩm biểu diễn
23
1Nguyễn Võ Hoàng25/6/200070Grand PrizeAll of Me, Marching Season
24
2Trần Quốc Thuận22/2/200269.5Grand PrizePrelude no.2, Le Cou Cou
25
3Lê Uyên Nhi24/2/200168.5Grand PrizeUnder the Dreamy Cherry Tree, My Memory
26
4Lê Minh Nhật7/5/199866.5Favorite Solo PerformanceEyes on Me
27
5Nguyễn Đăng Khoa21/8/199966
28
6Phạm Xuân Phương Khanh30/12/200064.5Favorite Solo PerformanceNocturne
29
7Phạm Vĩnh Gia Khương5/9/200261.5
30
31
STTBảng EnsembleThể loại
Tổng điểm
Danh hiệu / Giải thưởngTác phẩm biểu diễn
32
15 anh em siêu nhânHòa tấu53.5Grand PrizeOde to Joy
33
2
Nhóm Galaxy: Chung Quỳnh Thúy Nga, Chung Quỳnh Thủy Tiên
Song tấu53Grand PrizePacific Rim Main Theme
34
3Đinh Trương Bảo Trân, Phạm Xuân Phương KhanhPiano 4 tay52.5Grand PrizeBerceuse
35
4Phạm Kỷ Nguyên (Oscar), Phạm Vĩnh Gia KhươngPiano 4 tay50.5
Favorite Ensemble Performance
Waltz op.39-15
36
5Nguyễn Võ Hoàng, Lê Uyên NhiSong tấu Piano50.5
Favorite Ensemble Performance
Militaire March
37
6Lê Minh Nhật, Nguyễn Đăng KhoaSong tấu Piano48
Favorite Ensemble Performance
Dragon Heel
38
7Lan Anh, Minh NghĩaPiano 4 tay48
Favorite Ensemble Performance
Medley: Rough Road - Indian Dance
39
8Xuân Hoàng, Hồng Thanh, Việt Hà, Nhật KhangHòa tấu41
40
9Võ Vân Khanh, Nguyễn Võ Liên ChâuPiano 4 tay40
41
10Nguyễn Võ Hoàng, C. Thảo, A. Hùng, C. TriềuTứ tấuvắng
42
43
STT
Cuộc thi Tìm Hiểu Nhạc Cổ Điển Neokid Piano Competition 2013
Danh hiệu / Giải thưởng
44
1Đào Minh ThưWinner
45
2Vũ Trúc MaiWinner
46
3Phạm Kỷ NguyênWinner
47
4Đinh Trương Bảo TrânWinner
48
5Tôn Thất Minh KhôiWinner
49
6Tôn Thất Minh NguyênWinner
50
7Chung Quỳnh Thúy NgaWinner
51
8Chung Quỳnh Thủy TiênWinner
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3