ผ่าน สมศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง/ไม่รับรอง สมศ. รอบ 3 ( 2554 - 2558 )
2
อำเภอจะนะ
3
ลำดับที่โรงเรียนรับรอง/ไม่รับรองระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อ ว.ด.ป.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อว.ด.ป.หมายเหตุ
4
1บ้านทุ่งนาเคียนรับรอง25  ธันวาคม  255527  มกราคม  2557กรณีโรงเรียนใดได้รับแจ้งผล
5
2บ้านปากบางนาทับรับรอง30 กรกฎาคม  255625  มีนาคม  2557รับรองอย่างเป็นทางการแล้ว
6
3บ้านนารับรอง30  กรกฎาคม  255630  กรกฎาคม  2556โปรดแจ้งกลุ่มงานประกัน
7
4บ้านทุ่งครกรับรอง25  ธันวาคม  2555ไม่รับรองศน.จรัญ  ชูศรี โทร 0872853677
8
5บ้านแครับรอง25  ธันวาคม  255527  มกราคม  2557เพื่อจะได้ปรับข้อมูลให้ถูกต้อง
9
6บ้านสะกอมรับรอง30  มกราคม  255630  มกราคม  2556
10
7บ้านคูศักดิ์สิทธิ์รับรอง17  มิถุนายน  255617  มิถุนายน  2556
11
8บ้านควนไม้ไผ่รับรอง17  มิถุนายน  255617  มิถุนายน  2556
12
9ชุมชนวัดน้ำขาวรับรอง25  ธันวาคม  255525  กุมภาพันธ์  2557
13
10บ้านสุเหร่ารับรอง30  กรกฎาคม  255627  มกราคม  2557
14
11วัดประจ่ารับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
15
12บ้านป่างามรับรอง30  กรกฎาคม  255617 มิถุนายน  2557
16
13บ้านเลียบรับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
17
14ชุมชนบ้านนาทับรับรอง25  ธันวาคม  2555ไม่รับรอง
18
15บ้านป่าชิงรับรอง30  กรกฎาคม  255627  มกราคม  2557
19
16บ้านสะพานหักรับรอง--
20
17วัดขุนตัดหวายรับรอง30  กรกฎาคม  255627  มกราคม  2557
21
18บ้านทรายขาวรับรอง17  มิถุนายน  255625  กุมภาพันธ์  2557
22
19บ้านท่าหมากรับรอง--
23
20บ้านหว้าหลังไม่รับรอง-25  กุมภาพันธ์  2557
24
21วัดนาปรือรับรอง30  กรกฎาคม  255625  กุมภาพันธ์  2557
25
22วัดเกษมรัตน์รับรอง-ไม่รับรอง
26
23บ้านปากบางรับรอง25  ธันวาคม  255525  ธันวาคม  2555
27
24บ้านคลองแงะรับรอง--
28
25วัดบ้านไร่รับรอง-ไม่รับรอง
29
26บ้านนาหว้ารับรอง--
30
27ชุมชนบ้านทางควายรับรอง--
31
28ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นu17  มิถุนายน  255617  มิถุนายน  2557
32
29บ้านม้างอนรับรอง25  ธันวาคม  2555ไม่รับรอง
33
30บ้านเกาะทากรับรอง--
34
31บ้านท่าคลองรับรอง-ไม่รับรอง
35
32บ้านควนขี้แรดรับรอง--
36
33บ้านโคกม้ารับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
37
34บ้านลางารับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
38
35บ้านโหนดรับรอง--
39
36บ้านน้ำเค็มรับรอง-ไม่รับรอง
40
37บ้านนนท์รับรอง25  ธันวาคม  2555ไม่รับรอง
41
38บ้านตลิ่งชันรับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
42
39ชุมชนวัดควนมีดรับรอง30  กรกฎาคม  255630  กรกฎาคม  2556
43
40บ้านคูนายสังข์รับรอง30  กรกฎาคม  2556ไม่รับรอง
44
41บ้านปากช่องรับรอง-ไม่รับรอง
45
42บ้านแพร้วรับรอง--
46
43เหมืองควนกรดรับรอง-ไม่รับรอง
47
44กระจายสุทธิธรรมโมฯรับรอง-ไม่รับรอง
48
45บ้านเขาจันทร์รับรอง--
49
46บ้านควนหัวช้างรับรอง-ไม่รับรอง
50
47บ้านช้างคลอดรับรอง-ไม่รับรอง
51
48บ้านบ่อโชนรับรอง-ไม่รับรอง
52
49วัดทุ่งพระรับรอง25  ธันวาคม  2555ไม่รับรอง
53
50วัดช่องเขารับรอง--
54
51ชุมชนบ้านจะโหนงฯรับรอง-ไม่รับรอง
55
สรุป51  โรงเรียนรับรอง/ไม่รับรองรับรอง  50  โรง/ไม่รับรอง 1 โรงรับรอง  29  โรง / ไม่รับรอง  22  โรง
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Loading...
 
 
 
จะนะ
นาทวี
เทพา
สะบ้าย้อย
สะเดา
 
 
Main menu