Eko-X.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
2
EKO-X DALARNAAntal skådare x:at artenStatusHåkan SandinBo JohanssonSolgerd Skoog JohanssonAndreas Trogen DjuråsThomas Möller  LångshyttanLena Lundkvist FalunPatrik Engberg Borlänge Peter Sjö FalunÅke Jansson BorlängeStig-Åke SvensonChrister BergströmPetrus Tengnér, LeksandSvend Svarrer
Solvarbo, Säter
Glenn Costello, FalunPelle Adenäs Anders Westman, FalunMagnus Fridolfsson, BorlängeGunnar Bäck BorlängeYngve Johansson BorlängeConny Trogen DjuråsBerndt Larsson SäterLars-Erik Nilsson, BorlängeFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortClaes-Göran Ahlgren, HökerumFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ortFör- och efternamn samt ort
3
1801151152012424120136180108106106551121319310510534971041000000000000000000021000000000
4
Knölsvan15HjanjanjanFeb marJanJuniJanfebmajMarsaprilaprilaprilMars
5
Mindre sångsvan6TaprmajMarsMarsaprilApril
6
Sångsvan20HjanaprilaprilMarsMarsJan marJanJanJanjanmarsFebfebJanmarsAprMarsJanX
7
Sädgås5HmarAprMarsaprilApril
8
Spetsbergsgås3TmarMarsApril
9
Fjällgås [NY!]1Tmaj
10
Bläsgås3TmajMajApril
11
Grågås18HmarmarsmarsMarsMarsmarFebMarsFebmarsaprMarsMarsaprilmarsMajAprilMars
12
Kanadagås20HmaraprilaprilMarsAprmarFebMarsMarmarsmajmarsMarsMarsaprilmarsAprFebMarsX
13
Vitkindad gås10HaprjunijuniMajmajMarsJuniMajmajMaj
14
Prutgås 0T
15
Gravand2TAprilapr
16
Bläsand15HmaraprilaprilMajaprilMarsApraprilmajAprilaprilaprilaprilAprilApril
17
Snatterand8haprjunijunijuniMajaprilAprilApril
18
Kricka18HmaraprilaprilAprMajaprilMarsAprilApraprilaprAprilaprilaprilaprilMajAprilApril
19
Gräsand21HjanjanjanJanJanJanFeb1/1JanMarsJanjanjanJanjanJanaprilMajJanMarsX
20
Stjärtand5haprAprilaprilAprilApril
21
Årta8HaprMajmajAprilMajmajAprilMaj
22
Skedand11HaprMajmajAprilApraprilAprilaprilmajAprilApril
23
Brunand14HmarjunijuniJuli aprilMarsApraprilaprMajaprilmajAprilApril
24
Vigg15HmarjunijuniMajaprilMarsApraprilmajAprilaprilaprilaprilAprilApril
25
Bergand0H
26
Ejder0T
27
Alfågel1hApril
28
Sjöorre4HaprAprJuniApril
29
Svärta4HaprAprilAprilapril
30
Knipa20HjanapraprJanMarsJan marJanMarsJanJanmarsMarsjanaprilmarsAprilFebMarsX
31
Salskrake3FmarAprilApril
32
Småskrake5HapraprilAprilAprilApril
33
Storskrake19HjanjulijuliMarsFebmarMarsMarsJanjanmarsMarsjanaprilaprilAprilMarsMarsX
34
Järpe3HjunAprilJuli
35
Dalripa0H
36
Fjällripa0H
37
Orre5HaprjulijuliAprApril
38
Tjäder1HMaj
39
Rapphöna1hFeb
40
Vaktel1Tjun
41
Fasan0h
42
Smålom9HaprMajaprilAprilaprilmajaprAprilMaj
43
Storlom16HapraprilaprilAprApr aprilAprilAprilaprilaprAprilaprilaprilMajAprilMaj
44
Smådopping3hjanjanfeb
45
Skäggdopping15HmarjunijuniAprMajaprilAprilApraprilmajAprilaprilmajAprilApril
46
Gråhakedopping1hApril
47
Svarthakedopping10HapraprilaprilMajmajAprilMajaprilaprilApril
48
Storskarv10FaprjunijuniMajaprilAprilaprilaprAprilapril
49
Rördrom5hmajAprAprilmajApril
50
Ägretthäger0T
51
Gråhäger15HmarmajmajAprMajmajMarsAprilAprmajMarsmarsMajAprilMars
52
Vit stork0T
53
Bivråk4HmajMajJulijuni
54
Brun glada0T
55
Röd glada1Tjul
56
Havsörn13haprFebJuli aprilMarsJanAprmajAprilaprilAprilMajX
57
Brun kärrhök15HaprjunijuniAprMajaprilAprilJuniApraprilaprApriljuniAprilApril
58
Blå kärrhök5hAprilAprilmajAprilApril
59
Ängshök0T
60
Stäpphök0T
61
Duvhök16HfebaprilaprilJanFebFeb 3/1AprilJanJanfebJanaprilmarsMarsApril
62
Sparvhök20HjanjanjanJanJanJan marFebJanJanmajfebJanJanmarsmajjanFebFebMars
63
Ormvråk18HmarmarsaprilMarsApr marMarsMarsMaraprilmajaprMarsaprilmajAprilAprilMars
64
Fjällvråk8HmarMajmajJanAprilMaraprilMars
65
Kungsörn2HFebFeb
66
Fiskgjuse11HaprAprJunMajAprilAprmajmajAprilaprilApril
67
Tornfalk19HmaraprilaprilAprMajaprilMarsAprilMarmajjunimajAprilmajmajmarsJuniAprilApril
68
Aftonfalk0T
69
Stenfalk4HfebMarsAprilApr
70
Lärkfalk11HmajmajmajAprMajmajMajMaJMajmajMaj
71
Jaktfalk0h
72
Pilgrimsfalk3haprAprilApr
73
Vattenrall6HaprjuniAprilmajmajMaj
74
Småfläckig sumphöna3Tjunimajmaj
75
Kornknarr2TjunJuni
76
Rörhöna9HapraprilaprilmajAprilAprilmajmajmaj
77
Sothöna14HmarAprilAprilMajmajMarsApraprilmajAprilaprilaprilAprilApril
78
Trana18HmarAprilAprilMarsApraprilMarsMarsMaraprilmarsaprMarsaprilmarsAprilAprilMars
79
Strandskata3hjuniaprMars
80
Mindre strandpipare9HaprmajmajMajaprilAprilAprmajapril
81
Större strandpipare3haprMajmaj
82
Fjällpipare1HMaj
83
Ljungpipare8HaprMajaprilAprilAprilApraprilApril
84
Kustpipare0F
85
Tofsvipa19HmarAprilAprilMarsMajmarFebMarsMaraprilmarsaprMarsaprilaprilmarsAprilAprilMars
86
Kustsnäppa0F
87
Sandlöpare0T
88
Småsnäppa1Fmaj
89
Mosnäppa6FmajMajmajMajMajmaj
90
Spovsnäppa2FjulJuli
91
Kärrsnäppa2FjulJuli
92
Myrsnäppa1Hmaj
93
Brushane8HaprMajmajAprilMajaprilAprilApril
94
Dvärgbeckasin1hApril
95
Enkelbeckasin16HmaraprilaprilAprmajAprilAprilApraprilmajAprilaprilmarsMajAprilApril
96
Dubbelbeckasin3FmajmajMaj
97
Morkulla12HaprAprMars aprilJunimajAprilaprilmarsMajAprilApril
98
Rödspov1TMaj
99
Myrspov1FJuni
100
Småspov4HmajmajMajMaj
Loading...