สำรวจความพร้อมการเปิดอนุบาล 3 ปี
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา................................................
4
5
จำนวน รร. ทั้งหมดจำนวน รร. ที่เปิดปฐมวัยทั้งหมดลำดับที่ชื่อโรงเรียนจำนวน นร. ระดับปฐมวัยทั้งหมดจำนวน นร. ระดับประถมและมัธยมทั้งหมดความพร้อมด้านห้องเรียนอนุบาล 3 ปีความพร้อมด้านครูผู้สอนอนุบาล 3 ปีหมายเหตุ
6
มีห้องเรียน พร้อมเปิด จำนวน / ห้องต้องเพิ่มห้องเรียน จำนวน / ห้องมีครูเอกปฐมวัย พร้อมสอน จำนวน / คนมึครูที่มีประสบการณ์สอนปฐมวัยพร้อมสอนจำนวน / คนต้องเพิ่มครูเอกปฐมวัย จำนวน / คน
7
8
1อนุบาลกระสัง
9
2วัดบ้านหนองแขม
10
3บ้านตะเคียน
11
4บ้านระโยงใหญ่
12
5บ้านขามตาเบ้า
13
6บ้านถนน
14
7บ้านหนองตระเสก
15
8บ้านศรีภูมิสามัคคี
16
9บ้านเมืองไผ่
17
10บ้านสวายสอ
18
11วัดธรรมถาวร
19
12บ้านอโณทัย
20
13บ้านโคกสูง
21
14วัดชุมพลมณีรัตน์
22
15
บ้านหนองเต็ง (จันทศิริ)
23
16วัดหนองตะครอง
24
17
บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์"
25
18บ้านโนนแดง
26
19บ้านจาน
27
20บ้านหนองเหล็ก
28
21บ้านกุดใหญ่
29
22บ้านละลูน
30
23วัดปทุมคงคา
31
24
บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
32
25
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
33
26
บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
34
27บ้านระกา
35
28บ้านชำแระ
36
29วัดอินทบูรพา
37
30
บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"
38
31ชุมชนบ้านสองชั้น
39
32วัดบ้านจอม
40
33บ้านเสม็ด
41
34บ้านหนองรักษ์
42
35
บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
43
36บ้านโคลด
44
37บ้านนาราใหญ่
45
38บ้านตาราม
46
39บ้านสูงเนิน
47
40บ้านทุ่งสว่าง
48
41บ้านบัวถนน
49
42บ้านตะครองใต้
50
43วัดบ้านปราสาท
51
44บ้านจะเนียงสามัคคี
52
45วัดบ้านชุมแสง
53
46บ้านก้านเหลือง
54
47บ้านไม้แดง
55
48
บ้านสวายสอ "ไกรปัญญา"
56
49บ้านไผ่ลวก
57
50วัดบ้านกันทรารมย์
58
51บ้านระกาเสม็ด
59
52บ้านหนองขอน
60
53บ้านดอนยาว
61
54บ้านโคกยาง
62
55บ้านลำดวน
63
56วัดบ้านหนองพลวง
64
57บ้านยาง
65
58บ้านแสลงพันกระเจา
66
59บ้านแซวประดู่
67
60บ้านโนนสว่าง
68
61บ้านประดู่
69
62บ้านห้วยสำราญ
70
63บ้านกุดโคลน
71
64บ้านน้ำอ้อม
72
65บ้านตะครอง
73
66บ้านขามสามัคคี
74
67บ้านตาเป้า
75
68
อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจ)
76
69ประโคนชัยวิทยา
77
70
วัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
78
71บ้านศรีถาวร
79
72บ้านหนองม่วง
80
73บ้านโคกย่าง
81
74บ้านเก็ม
82
75วัดบ้านปะทัดบุ
83
76บ้านหนองกระต่าย
84
77บ้านกระสัง
85
78บ้านหินกอง
86
79บ้านหัวตะแบก
87
80บ้านจรเข้มาก
88
81วัดบ้านเมืองต่ำ
89
82
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
90
83บ้านบัว
91
84บ้านหนองร้าน
92
85บ้านกระสังสามัคคี
93
86บ้านเขว้า
94
87
บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
95
88บ้านพาชี
96
89บ้านโคกสะอาด
97
90บ้านห้วยปอ
98
91บ้านเขาคอก
99
92บ้านโคกกลอย
100
93
บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
Loading...
 
 
 
แผ่น1