01-5 אנרגיה
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
תרגילרמהקינטיתנושא2נושא3נושא4נושא5נושא6עבודה
2
275/1אעבודה
3
275/2א
4
275/3אקינטית
5
275/4אקינטית
6
275/5אכובדית
7
275/6אכובדית
8
275/8אאלסטית
9
275/9אאלסטית
10
275/10אאלסטית
11
275/11בעבודה-אנרגיה
12
275/12בעבודה-אנרגיה
13
277/22בשימור אנרגיה
14
277/26בעבודהאנרגיה מכניתקינמטיקהחיכוך
15
278/27באלסטיתאנרגיה מכניתחיכוך
16
278/28בעבודהאנרגיה כובדית
17
278/30בשימור אנרגיהקשר גובה זווית
18
278/31בשימור אנרגיה
19
279/32באבודה - אנרגיהחיכוך
20
280/36בשימור אנרגיהאלסטיתחיכוך
21
280/37בעבודה -אנרגיהאלסטיתחיכוך
22
281/39בשימור אנרגיה
23
282/41בשימור אנרגיהאלסטיתחיכוך
24
282/42בשימור אנרגיהאלסטיתגוף נופל עך קפיץ
25
282/43בשימור אנרגיהמסמר בקיר ומטוטלת
26
284/47בגרף כוח העתק
27
287/54 א בב
28
287/55אהספק
29
287/56אהספק
30
287/59אהספק
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...