01-5 אנרגיה
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
תרגילרמהקינטיתנושא2נושא3נושא4
2
275/1אעבודה
3
275/2א
4
275/3אקינטית
5
275/4אקינטית
6
275/5אכובדית
7
275/6אכובדית
8
275/8אאלסטית
9
275/9אאלסטית
10
275/10אאלסטית
11
275/11בעבודה-אנרגיה
12
275/12בעבודה-אנרגיה
13
277/22בשימור אנרגיה
14
277/26בעבודהאנרגיה מכניתקינמטיקהחיכוך
15
278/27באלסטיתאנרגיה מכניתחיכוך
16
278/28בעבודהאנרגיה כובדית
17
278/30בשימור אנרגיהקשר גובה זווית
18
278/31בשימור אנרגיה
19
279/32באבודה - אנרגיהחיכוך
20
280/36בשימור אנרגיהאלסטיתחיכוך
21
280/37בעבודה -אנרגיהאלסטיתחיכוך
22
281/39בשימור אנרגיה
23
282/41בשימור אנרגיהאלסטיתחיכוך
24
282/42בשימור אנרגיהאלסטיתגוף נופל עך קפיץ
25
282/43בשימור אנרגיהמסמר בקיר ומטוטלת
26
284/47בגרף כוח העתק
27
287/54 א בב
28
287/55אהספק
29
287/56אהספק
30
287/59אהספק
Loading...