Nenosaukta izklājlapa
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
pāra nedēļu pirmdienās 10:15 - 13:30
Smiļģa muzejs
2
Studiju kursa nosaukumsKontaktstundu skaitsKP skaitsDocētājsAnotācijaNodarbību laiki (iespējamas izmaiņas, lūdzu sekot līdzi informācijai!)AuditorijaProvizoriskais vietu skaits
3
visiSolo dziedāšana10 ind.nodarbības2asoc.prof. Roberts HansonsNodarbības tiek rīkotas pēc individuāla grafika, vienojoties ar pasniedzēju personiski. Reģistrācija Studiju departamentā - 31.kab.individuāli10
4
visiSolo dziedāšana10 individ. nod.2doc.Arita OrravaNodarbības tiek rīkotas pēc individuāla grafika, vienojoties ar pasniedzēju personiski. Reģistrācija Studiju departamentā - 31.kab.individuāli10
5
visiLatviešu teātra vēsture (bez priekšzināšanām)322prof.Jānis SiliņšStudiju kursā studējošie tiek iepazīstināti ar latviešu teātra vēstures pamatiem: vadošajām skatuves mākslas institūcijām un personībām, kuras noteica teātra mākslas virzību laika posmā no 1868.gada līdz mūsdienām.pāra nedēļu pirmdienās 10:15 - 13:30Smiļģa muzejs20
6
visiPubliskā runa322doc.Zane DaudziņaKursa mērķis ir veicināt komunikācijas prasmes, trenēt veiksmīgas saskarsmes un efektīvas uzstāšanās psihofizisko nosacījumu apzināšanu un izmantošanu. Kurss plānots interaktīvā, elastīgā darba formā, iesaistot ķermeņa atbrīvošanas, elpošanas, balss un artikulācijas vingrinājumus, lai runātājs iemācītos pārvarēt stresu, atbrīvot ķermeni, runu strukturēt loģiski un atbilstoši tās mērķim, panākt drošu balss skanējumu un skaidru artikulāciju, pareizu elpošanu, izvēlētos optimālu runas tempu, tembru un intonāciju, lai atstātu patīkamu iespaidu uz sarunu biedru.otrdienas 16:15 - 17:45Zirgu Pasts, Karamazovi15
7
visiPubliskā runa322em.prof. Aina MatīsaKursa mērķis - savstarpējā saziņā attīstīt publiskas runas un komunikācijas prasmi, iegūt zināšanas par balss un runas aparāta darbību. Attīstīt prasmi analizēt tekstu un publiski runāt.no 13.09. piektdienās 10:15Zirgu Pasts 15
8
1-SKS-SSpāņu teātra darbnīca (1)322vieslket. Ana Leon ManzaneroSpāņu teātra darbnīcas mērķis ir uzlabot studentu valodas prasmes un attīstīt viņu komunikatīvās spējas ar dažādām aktiermeistarības spēlēm, kā arī ar ķermeņa valodas un improvizācijas palīdzību. Semestra beigās studenti iestudē īso lugu, kas palīdz praktizēt nodarbību laikā gūtās iemaņas.otrdienās 8:30Ludzas iela, zāle15
9
2-SKS-F/K-ABFranču valodas funkcionālā leksika322lekt. Irina MakarovaParedzēts studentiem ar priekšzināšanām franču valodā, kas atbilst Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajam A1.2/A2.1 līmenim. Kurss papildina Integrēto kursu 3 franču valodā, padziļināti aplūkojot atsevišķas leksikas tēmas, sniedz iespēju paplašināt studentu vārdu krājumu un pilnveidot prasmi komunicēt dažādās dzīves situācijās. Mācību metožu daudzveidība, dažādu kontekstu izmantošana un interaktīvas nodarbības sekmē efektīvu valodas apguvi. Kursa mērķis ir nostiprināt un padziļināt vārdu krājumu franču valodā un attīstīt studentu komunikatīvās iemaņas, kā arī iemācīt strādāt ar dažādiem informācijas avotiem franču valodā, veikt informācijas sintēzi un teksta kopsavilkumu, atklāt stereotipus un iepazīt kultūras atšķirības.otrdienās15:45Ludzas iela, 9.aud.20
10
2-SKS-F/KFranču teātra darbnīca (2)322doc. Jonathan DurandinKursā studenti apgūst skatuves mākslas būtiskas prasmes, tajā skaitā uzstāšanos publikas priekšā, uz skatuves. Studenti iegūst arī lielāku sapratni par darbu grupā, attīsta spēju ieklausīties citos. Teātra darbnīca franču valodā attīsta klasiskās valodas prasmes – saprašanu, lasīšanu, runāšanu. Kursa mērķis ir apgūt dramatiskās mākslas pamatus franču valodā. Kursa beigās studenti būs spējīgi izveidot uz improvizācijas pamatiem balstītas izrādes, galvenokārt franciski, no pašu izvēlētām tēmām, vai no teātra tekstiem franču valodā. 2. studiju gada beigās studenti rada iestudējumus publikai Latvijā vai ārzemēs. Studiju kurss paredzēts studentiem ar priekšzināšanām franču valodā.trešdienās 14:00Ludzas iela, 36.aud.15
11
2-SKS-F/KNormatīvā franču valodas gramatika (1)322vieslekt. Signe BahšteinaKursa mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt franču valodas gramatikas zināšanas, atklājot, cik nozīmīgi ir pārvaldīt dažādas gramatiskās struktūras un mācēt tās pareizi izmantot komunikācijas situācijās rakstiski un mutiski. Kursa apguvei nepieciešamas franču valodas priekšzināšanas A2 līmenī.ceturtdienās 15:45Ludzas iela, 7.aud.20
12
2-SKS-V/ 3-SKS-NVVācija kā tūrisma galamērķis: ģeogrāfija, vēsture, kultūra322lekt. Daina VolkinšteineKurss sniedz plašu, daudzpusīgu un vizuāli atraktīvu informāciju par Vācijas ģeogrāfiju, kultūru, reģionālo specifiku, tūrismu, nedaudz arī par vēsturi. Kurss iepazīstina ar nozīmīgākajiem tūrisma objektiem visos Vācijas reģionos un federālajās zemēs, ar tūrisma kontekstā īpaši interesantām vietām un personībām. Nākamajā semestrī tiks piedāvāts līdzīgs kurss par Austriju un Šveici tūrisma perspektīvā.otrdienās12:00Ludzas iela, 1b.aud.20
13
2-SKS-IItāļu kino (1)322vieslekt. Nicola CorcelliKurss piedāvā studentiem padziļināti iepazīties ar itāļu kino vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Kursa laikā tiks analizēti itāļu kino režisori un aktieri. Īpaša uzmanība vērsta tiem aspektiem, kas saista kino ar Itālijas politiskajiem, sociālajiem un kultūras aspektiem.pirmdienās 14:00Ludzas iela, 10.aud.20
14
visiItāļu valoda (1)644vieslekt. Luīze DakšaKursā studenti apgūst itāļu valodu un kultūru. Itāļu valoda kā otrā svešvaloda attīsta visas četras valodas prasmes – saprašanu, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu. Tajā ir paredzēta noteiktas leksikas, valodas funkciju, gramatikas un kultūras jautājumu apguve.pirmdiens 10:15, ceturtdienās 8:30Ludzas iela, 24.aud.15
15
4-SKS-ZZviedru valodas komunikatīvā gramatika (4)322vieslekt. Anders OlssonKursā studenti papildus apgūst zviedru valodas gramatiku komunikatīvā aspektā, t.i., īpašu uzmanību veltot tiem gramatikas fenomeniem un tēmām, kas ir svarīgi komunikācijā, bet sagādā grūtības, sakarā ar atšķirībām no dzimtās valodas vai citu svešvalodu apguvē gūtās pieredzes B2 un C1 līmenī. Uzmanība tiek arī pievērsta gramatisko formu un sintakses atšķirībām mutiskajā un rakstiskajā komunikācijā. Nepieciešamais zviedru valodas priekšzināšanu līmenis – B2.trešdienās 12:00Ludzas iela, 3.aud.20
16
4-SKS-ZRadošā darbnīca zviedru val. (4)322lekt. Signe Kazāka"Radošā darbnīca zviedru valodā " dos iespēju iepazīties ar zviedru kultūru (zviedru mūziku, literatūru, tradīcijām) praktiski. Kursa ietvaros paredzēts klausīties zviedru mūziku, lasīt zviedru daiļliteratūru, dziedāt, tulkot zviedru dzeju, tādējādi pielietojot mūziku un daiļliteratūru kā mācību metodi, lai apgūtu valodu. Studentiem būs iespēja pašiem nākt klajā ar radošiem priekšlikumiem par kursa saturu. Nepieciešamais zviedru valodas priekšzināšanu līmenis – B2. ceturtdienās 15:45Ludzas iela, 1.aud.20
17
visiSpāņu valoda (1)644vieslekt. Lucía Pérez AzorKurss paredzēts interesentiem bez priekšzināšanām. Šajā studiju kursā uzsvars ir likts uz komunikatīvo pieeju, kursa ietvaros tiks attīstītas visas četras valodas prasmes: runāšana, klausīšanās, rakstīšana un lasīšana. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem spāņu un Latīņamerikas kultūru konceptiem un tradīcijām (mūzika, kino, svētki, u.tml.).pirmdienās 12:00, otrdienās 8:30Ludzas iela9./10.aud.15
18
visiSpāņu valoda (3)644vieslekt. Lucía Pérez AzorŠis kurss ir “Spāņu valoda(2)” studiju kursa turpinājums. Nepieciešamais spāņu valodas priekšzināšanu līmenis – A2. Šajā studiju kursā uzsvars ir likts uz komunikatīvo pieeju, kursa ietvaros tiks attīstītas visas četras valodas prasmes: runāšana, klausīšanās, rakstīšana un lasīšana. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem spāņu un Latīņamerikas kultūru konceptiem un tradīcijām (mūzika, kino, svētki, u.tml.).pirmdienās 14:00, ceturtdienās 15:45Ludzas iela 9./10.aud.15
19
visiĶīniešu valoda (1)322vieslekt. HuangTianqiKurss paredzēts interesentiem bez iepriekšējām priekšzināšanām. Tajā paredzēts apgūt mūsdienu ķīniešu valodas leksikas, fonētikas un gramatikas pamatus, kā arī sniegt ievadu ķīnzīmju rakstībā, lai students būtu spējīgs sazināties vienkāršās komunikatīvās situācijās.otrdienās 8:30Ludzas iela, 22.aud.15
20
2-LDMĶīniešu valoda (2)322vieslekt. HuangTianqiŠis kurss ir “Ķīniešu valoda (1)” studiju kursa turpinājums. Nepieciešamais ķīniešu valodas priekšzināšanu līmenis – A1. Tajā paredzēts apgūt mūsdienu ķīniešu valodas leksikas, fonētikas un gramatikas pamatus, kā arī sniegt ievadu ķīnzīmju rakstībā, lai students būtu spējīgs sazināties vienkāršās komunikatīvās situācijās.piektdienās 8:30Ludzas iela, 9.aud.15
21
3NidNīderlandes māksla322vieslekt. Baiba ZilgalveLielākajai daļai cilvēku ir zināmi mākslas darbi no 17. gadsimta Nīderlandes Zelta laikmeta (Gouden Eeuw), Rembranta “Naktssardze” vai Vinsenta van Goga “Saulespuķes”, tomēr Nīderlandes māksla nerobežojas tikai ar konkrēto periodu vai minētajiem māksliniekiem. Kursā studenti gūs ieskatu dažādu Nīderlandes mākslinieku biogrāfijās, viņu mākslinieciskajā daiļradē, kā arī to, kā dažādi mākslas darbi tiek skatīti un interpretēti 21. gadsimtā. Studiju kurss paredzēts studentiem ar priekšzināšanām nīderlandiešu valodā.pirmdienās 8:30Ludzas iela, 19.aud.20
22
visiKrievu valoda (1)644lekt. Ēriks BormanisKursa mērķis ir palīdzēt studentiem iemācīties iegūt un saprast informāciju par ikdienas un kultūras dzīves aspektiem krievu valodā, kā arī apmainīties ar to. Šis kurss ir piedāvāts studentiem ar krievu valodas zināšanām elementārajā līmenī (A1). Kurss attīsta 4 galvenās valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu, ar īpašu uzsvaru uz dialoga formu. Kursa ietvaros tiek apgūta bāzes leksika un gramatika.otrdienās, ceturtdienās 15:45Ludzas iela, 6.aud.15
23
1-SKS-AFCognitive Stylistics: Creative Use of Metaphor161prof. Anita NačisčioneThe aim of the course is to help students to understand the role of metaphor in thought, language and culture. It reveals the difference between a traditional approach to language and a cognitive approach. The course will consist of workshops where students will be able to discover for themselves the value of creative metaphorical use in various types of discourses. The students will also be introduced to creative visual representation of metaphor in advertising, and visual thinking.The course is delivered in English; its length is 16 hours. The level of English required is the final secondary school level (marks from 6 to 10). At the end of the course the students take a Test in written form.pirmdienās 14:00Ludzas iela, 16.aud.20
24
visiTradicionālā dziedāšana322lekt. Iveta TāleKursam ir praktiski-teorētiska ievirze. Tas iepazīstina ar latviešu tradicionālās vokālās mūzikas reģionālo daudzveidību, tās muzikālajām formām, funkcionālajiem kontekstiem, terminoloģiju, skaņveides īpatnībām, teicējiem, dokumentācijas gaitu un tradīcijas dinamiku. Nodarbību laikā tiek apgūtas praktiskas iemaņas kādai lokālai tradīcijai atbilstoša dziesmu repertuāra izpildījumā.trešdienas 15:45zāle15
25
visiAcademic writing workshop162doc. Ilze NorveleThe aim of the course is to develop written communication skills and competences in English as a foreign language relevant to the academic environment: to promote students’ awareness of the writing process and principal types of writing tasks in university settings; to reinforce consistent use of grammatically accurate forms of the English language, as well as rhetoric and style appropriate for academic writing; to foster the development of writing and language learning strategies for lifelong learning. This course is offered in the form of a workshop, and is intended for a limited number of students (10 – 12). The course provides an overview of the issues of the academic writing and the students are provided an opportunity to develop competences essential for effective writing in academic settings, by participating in seminars and interactive tasks during the classes, as well as by completing independent writing tasks and receiving individual feedback. During the course, the students will also work on improving specific writing sub-skills according to their individual needs by using self-observation methods (e.g. keeping a writing journal) and developing a writing portfolio. The course content may be modified and supplemented according to the learner needs.nepāra nedēļu ceturtdienās 10:15Ludzas iela, 3. aud. 15
26
visiSocial Movements and Culture162Aleida BertranThe aim of this course is to explore the different dimensions and key areas of social movements while developing critical thinking towards the power of collective action. The course will draw upon Anthropology and Sociology theories that will be illustrated with contemporary cross-cultural case studies, including the Baltic Singing Revolution.pirmdienās 10:15, IX, XLudzas iela, 3. aud. 15
27
visiEnglish Children's Literature324doc. Elīna VeinbergaThe objective of the course is to provide an insight into Children’s Literature and its most important developments in British literature, and to touch upon the same traits in North American Children’s Literature. The course deals with the fundamental issues of Children’s Literature: stages in the historical development of children’s literature, didacticism, representation of ideology and its subversion as well as different types of fantasy. The students become aware of nonsense literature and the importance of language, stereotyping, the theme of quest and rite of passage and historical, novel in children’s literature.trešdienās 12:00Ludzas iela, 24. aud. 15
28
visiWorkshop in Basic Filmmaking324lekt. Dainis Juragaotrdienās 15:45Elijas iela15
29
visiVācu valoda skaņās un ritmos322lekt. Gunta Ošeniecetrešdienās 8:30Ludzas iela, 9. aud. 15
30
3DTRSkatuves deja un dejas vēsture322Gunta Bāliņaotrdienās, ceturtdienās 14:00Zirgu Pasts15
31
visiAktiermeistarība322Anita SproģeKurss sniedz gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas aktiermeistarības pamatos. Šī programma ir paredzēta kursam, kur aktiermeistarība nav pamatspecialitāte. Tādēļ papildus aktiermeistarības tehnikai būtiski ir sniegt iemaņas arī divās ļoti svarīgās aktiera mākslas sastāvdaļās ,proti- kustības un runas mākslā. Aktiermeistarības tehnikas treniņš, vingrinājumu un etīžu sistēmas kopums palīdz apgūt aktiermākslas pamatus. Šī programma sniedz iespēju studentiem iepazīt, izprast un pietuvināties sarežģītajai un komplicētajai aktiera mākslas profesijai.no 18.09. trešdienās 14:30-16:00Zirgu Pasts, 106.15
32
visiAktualitātes Kanādas kultūrā 322 Nadia Amchou Minortrešdienās 12:00 un 14:00Ludzas iela, 19.aud.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...