טרמפים לפסטיבל החורף סולם יעקב RIDES TO WINTER JACOB'S LADDER
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
Please note - This form is placed here as a community platform for people attending the festival.
The festival management takes NO RESPONSIBILITY for any of these rides, in any way.
2
שימו לב - טופס זה מסופק לנוחות באי הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית בשום צורה על נסיעות אלה.
3
SCROLL RIGHT TO OFFER A RIDE
4
גוללו ימינה כדי להציע נסיעה
5
To add your request/offer, please double-click the appropriate cell, write your info, and click "ENTER". כדי להוסיף את בקשתך/הצעתך, יש לעשות קליק-כפול על התא הרצוי, לרשום את המידע, וללחוץ אנטר
6
Make sure to add a dash in phone numbers!
יש להוסיף קו מפריד במספרי טלפון!
7
Asking for a Ride to the Festival - מבקשים טרמפ לפסטיבל
Offering a Ride to the Festival - מציעים טרמפ לפסטיבל
8
Friday - יום שישיFriday - יום שישי
9
Departing from - יציאה ממקוםName - שםPhone # - מספר טלפוןDeparting from - יציאה ממקוםName - שםPhone # - מספר טלפון
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...