คะแนน kahoot
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2559
4
ครูที่ปรึกษา: นางกรุณา สมบูรณ์ ,นางสาวภาวิณี พรหมวัง
5
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคะแนน kahoot
6
114022นายชวลิต วงศ์ประเสริฐ
7
214023นายธนพงษ์ จ๊ะเขียว63
8
314024นายนิธิ ศิริบุญมา
9
414025นายพชร อินทะสิทธิ77
10
514026นายพันธุ์ธัช สาริกานนท์85
11
614028นายวัชร คำแหง71
12
714029นายศุภกร แสงจันทร์99
13
814030เด็กชายศุภวิชญ์ คำมาสาร67
14
914031นายสุกิจ วงศ์แจ่ม60
15
1014033
นายอาทิตย์ ธิชานนท์สันติกุล
16
1114402นายกิตติภูมิ พิศไหว90
17
1215512นายภาวัต สันติกรรม69
18
1315513นายรัชภรณ์ รัตนอังกูล83
19
1415556เด็กชายสกล ไพรธรฤทธิ์
20
1514037นางสาวกุลฑิรา เมฆิน
21
1614041
นางสาวชนาพร ทรัพย์บริบุญกิจ
90
22
1714043นางสาวณิชญาดา สาริขิต56
23
1814045นาวสาวธมนันท์ นุ้ยภิรมย์62
24
1914046
นางสาวนวลจันทร์ เจริญวงศ์ลิขิต
71
25
2014049นางสาวพันธ์วิรา แดนสันติ73
26
2114050นางสาวพิมพ์ลภัส ขาตา78
27
2214051เด็กหญิงวรรณกานต์ ใจคำลือ65
28
2314052นางสาวศุภกานต์ ศรีสุวรรณ
29
2414053นาวสาวสิรภัทร ศรีเพ็ง65
30
2514055
นางสาวสุธนี กลิ่นขจรไกลยิ่ง
47
31
2614092
เด็กหญิงอโณทัย วิทยาการยุทธกุล
32
2714094นางสาวอริสา ห่วงภักดี58
33
2814119นางสาวเบญญาภา วิจิ่ง80
34
2914125นางสาวระพีพรรณ ศรีเมือง57
35
3015170นางสาวจารุมน เมืองเมา69
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1