(ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.2 สายโคแอคเชียล(4/6) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
11/26/2018 9:04:4739845@anc.ac.th5 / 10ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
3
11/26/2018 9:08:5740208@anc.ac.th5 / 10ศิวกร เห็มสุข
4
11/26/2018 9:09:1339884@anc.ac.th2 / 10สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
5
11/26/2018 9:09:3839912@anc.ac.th3 / 10นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
6
11/26/2018 9:10:1740192@anc.ac.th4 / 10ธนาธร ทองเสริม
7
11/26/2018 9:11:5940158@anc.ac.th4 / 10นัสนันท์ คูณค้ำ
8
11/26/2018 9:13:1540207@anc.ac.th7 / 10นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
9
11/26/2018 9:14:0339820@anc.ac.th10 / 10นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
10
11/26/2018 9:14:4939833@anc.ac.th6 / 10นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
11
11/26/2018 9:15:4739876@anc.ac.th10 / 10นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
12
11/26/2018 9:15:5340214@anc.ac.th7 / 10อธิบดี หริ่งเจริญ
13
11/26/2018 9:15:5540253@anc.ac.th10 / 10นายกิตติธัช บังอร
14
11/26/2018 9:17:2639736@anc.ac.th9 / 10นายสุเมฑ ตังคณิตานนท์
15
11/26/2018 9:17:4339940@anc.ac.th2 / 10อภิวัฒน์ ทานุมา
16
11/26/2018 9:19:2539718@anc.ac.th4 / 10ภัทร์ธรเอก บุญโสม
17
11/26/2018 9:20:5642773@anc.ac.th5 / 10รุจิรา สุขสะอาด
18
11/26/2018 9:22:5639783@anc.ac.th7 / 10สโรชินี ศรีพลาย
19
11/26/2018 9:23:1340052@anc.ac.th5 / 10นางสาว ณัชชา พละศูนย์
20
11/26/2018 9:25:4340291@anc.ac.th9 / 10นายสุธิพงษ์ บรรลุ
21
11/26/2018 9:26:1540205@anc.ac.th5 / 10นาย วสุ สุพล
22
11/26/2018 9:26:1739981@anc.ac.th4 / 10นาย จีรกิตติ์ สมนึก
23
11/26/2018 9:26:2340186@anc.ac.th7 / 10นายคมกริช บาระมี
24
11/26/2018 9:28:4040230@anc.ac.th10 / 10ทวีทรัพย์ สาคร
25
11/26/2018 9:30:1040054@anc.ac.th6 / 10นายณํฐภัทร กัลยากา
26
11/26/2018 9:36:2239802@anc.ac.th1 / 10นายณัฐพล นิระพันธ์
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...