กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลผู้กรอกคลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:22:50
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
น.ส.ณัฐนิชา ศรียงยศ, น.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
3
28/8/2019, 11:09:18
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
นายสิทธิโชค พวงศรี, น.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
ลาป่วย1คน นายสิทธิโชค พวงศรี
4
9/9/2019, 9:43:31
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
ครบ
5
12/9/2019, 10:02:23
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
นายธีระวัฒน์ กู่จาน, นายปรีชา วอทอง, นายวรวุฒิ ถมปัด, นายสิทธิโชค พวงศรี
6
16/9/2019, 10:21:18นายพินญาธรณ์ แก้ววรรณานายวรวุฒิ ถมปัด, น.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
7
17/9/2019, 9:25:01นายพินญาธรณ์ แก้ววรรณาน.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
8
19/9/2019, 14:08:16นายพินญาธรณ์ แก้ววรรณาน.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
9
13/9/2019, 9:24:12
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
น.ส.จารุวรรณ ล้อมวงศ์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...