188699_แบบสำรวจรพ.สต.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
คำชี้แจง
3
โปรดตอบแบบสำรวจสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4
1. ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ ชื่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ทุกแห่ง
5
2. จำนวนเจ้าหน้าที่ คือ จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนั้น ๆ
6
3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนั้น ๆ มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือไม่ หากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนั้น ๆ มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ ช่วงเวลาใด และนอกวันทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ปฏิบัติงานหรือไม่
7
4. ระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำชี้แจง
แบบสำรวจ
 
 
Main menu