ER030406 Gogobetetze historikoa
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Gogobetetze inkesten laburpena
Resumen de las encuentas de satisfacción
2
ikasturtea /curso11-1213-1415-1617-18
3
IKASLEAK / ALUMNADO
4
5
Satisfazioa Ikastetxearekin
Satisfacción con el centro
8.278.468.588.4
6
Irakasleen irakasteko modua
Forma de enseñar del profesorado
9.058.958.658.5
7
Ikastetxean emandako ikasketa maila
Nivel de enseñanza impartido en el centro
8.838.758.778.6
8
Kalifikatua izan zaren modua
Forma en que has sido calificado/a
8.628.438.498.6
9
Tutorearengandik jasotako laguntza
Ayuda recibida por parte del/la tutor/a
9.199.079.48.4
10
Irakasleek emandako trataera
Trato recibido por el profesorado
8.578.37.958.5
11
Ikastetxeko bizikidetza (giroa eta harremanak)
Convivencia del centro (ambiente y relaciones)
8.628.417.888.3
12
Ikastetxearen funtzionamendua
Funcionamiento del centro
8.848.688.768.5
13
Ikastetxearen prestigioa (ospea edo irudia)
Prestigio del centro ( fama e imagen)
8.278.128.127.9
14
Jolasorduko zaintza maila
Nivel de guardia de los recreos
9.248.667.458.3
15
Zuzendaritzaren funtzionamendua
Funcionamiento de la Dirección
8.298.088.69.02
16
Ikastetxeak eskaintzen dituen ekintza osagarriak (ateraldi eta kanpaldiak)
Actividades complementarias ofrecidas por el centro (salidas escolares)
9.368.959.248.6
17
Jantokiko zerbitzuaz (bertan bazkaltzen duzuenak)
Servicio de Comedor ( sólo para usuario/as)
7.937.5398.14
18
FAMILIAK / FAMILIAS
19
20
Satisfazio maila Ikastetxearekin
Nivel de satisfacción con el Centro
7.888.227.237.40
21
Irakasleen irakasteko modua
Modo de enseñanza del profesorado
8.638.157.217.6
22
Zure seme-alabak jasotzen duen prestakuntza akademikoaren maila
Nivel de la preparación académica recibido por vuestro/ hijo/a
7.947.857.377.5
23
Nola lantzen den giza heziketa ikastetxean
Cómo se trabajan los valores en el centro
8.137.956.587
24
Kalifikatzeko sistema
Sistema de calificación
7.387.687.057.3
25
Komunikazioa ikastetxearekin
Comunicación con el centro
7.948.27.187.2
26
Tutorearengandik jasotako laguntza
Ayuda recibida por el/la tutor/a
8.568.687.618
27
Zure semeak/alabak eskolako pertsonalaren aldetik jasotzen duen tratua
Trato recibido por vuestro/a hijo/a por parte del personal del centro
8.58.197.428.1
28
Zure semeak/alabak eskolako ikaskideen aldetik jasotzen duen tratua
Trato recibido por vuestro/a hijo/a por parte de sus compañeros/as
8.067.517.18
29
Ikastetxeko bizikidetza
Convivencia del Centro
7.697.486.477.2
30
Ikastetxearen funtzionamendua
Funcionamiento del centro
7.697.626.857
31
Ikastetxearen prestigioa (irudia)
Prestigio del centro ( imagen)
7.567.226.937.1
32
Ikastetxeak eskaintzen dituen ekintza osagarriak (ateraldi eta kanpaldiak)
Actividades extraescolares ofrecidas por el centro (salidas)
7.697.847.557.84
33
Jantokiko zerbitzuaz (erabiltzen duzuenak)
Servicio de comedor (solo para usuarios/as)
6.677.87.878.53
34
IRAKASLEAK / PROFESORADO
35
36
Satisfazio maila Ikastetxearekin
Nivel de satisfacción con el Centro
6.587.317.217.9
37
Ikastetxean erabilitako metodologia
Metodologia llevada en el centro
6.427.546.867.3
38
Emandako prestakuntza maila
Nivel de preparación impartida
5.45777.9
39
Nola lantzen diren balioak
Cómo se trabajan los valores
6.337.156.797.4
40
Ebaluatzeko eta kalifikatzeko sistema
Sistema de evaluación y calificación
6.086.926.937.3
41
Komunikazioaren efizientzia
Eficiencia en la comunicación
5.187.56.577.5
42
Ikasleengandik jasotzen duzun trataera
Tratamiento recibido por parte del alumnado
8.258.158.088.4
43
Familiengandik jasotzen duzun trataera
Tratamiento recibido por parte de las familias
7.5887.75
44
Ikastetxeko bizikidetza
Convivencia del centro
6.57.087.087.6
45
Ikastetxearen funtzionamendua
Funcionamiento del Centro
5.9277.217.4
46
Ikastetxearen prestigioa (irudia)
Prestigio del Centro (imagen)
5.826.837.097.2
47
Ikasleei ematen zaien laguntzaren funtzionamendua /
Funcionamiento de las ayudas dadas al alumnado
6.557.237.367.68
48
Lankideen arteko giroa eta laguntza
Ambiente y ayuda entre el profesorado
6.927.777.717.88
49
Irakasle koadernoaren erabilgarritasuna
Utilidad del Cuaderno del Profesorado
6.758.237.938
50
Zuzendaritza taldearen inplikazioa
Implicación del Equipo Directivo
6.57.548.147.5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...