DS giao vien coi thi CHINH QUY tuan 48 nam 2017-2018 HOC KY II.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
2
248SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM41PM
3
248AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM41PM
4
248AuNNPhạm Thị âUKHCBCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM41PM
5
248NganNNLê Thị Kim NgânKHCBCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM41PM
6
248LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhKHCBCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM31PM
7
248PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoCD chungAV11Sáng13/8/2018248PM31PM
8
248SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM41PM
9
248AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM41PM
10
248AuNNPhạm Thị âUKHCBCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM41PM
11
248NganNNLê Thị Kim NgânKHCBCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM41PM
12
248LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhKHCBCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM31PM
13
248PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoCD chungAV12Sáng13/8/2018248PM31PM
14
248SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíCD chungAV13Sáng13/8/2018248PM41PM
15
248AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBCD chungAV13Sáng13/8/2018248PM41PM
16
248AuNNPhạm Thị âUKHCBCD chungAV13Sáng13/8/2018248PM41PM
17
248NganNNLê Thị Kim NgânKHCBCD chungAV13Sáng13/8/2018248PM41PM
18
248LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhKHCBCD chungSBDC3Sáng13/8/2018248PM31PM
19
248PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoCD chungSBDC3Sáng13/8/2018248PM31PM
20
348NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnH04DSKH1Sáng14/8/2018348D.1.11
21
348TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnH04DSKH1Sáng14/8/2018348D.1.21
22
348HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiC04BH21Sáng14/8/2018348PM41PM
23
348SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC04BH21Sáng14/8/2018348PM41PM
24
348LienSanHồ Thị LiênSảnC04BH21Sáng14/8/2018348PM41PM
25
348VanSanLê Thị Thanh VânSảnC04BH21Sáng14/8/2018348PM41PM
26
348PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnC04 Nhi11Sáng14/8/2018348PM31PM
27
348PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC04 Nhi11Sáng14/8/2018348PM31PM
28
348HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiC04BH22Sáng14/8/2018348PM41PM
29
348SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC04BH22Sáng14/8/2018348PM41PM
30
348LienSanHồ Thị LiênSảnC04BH22Sáng14/8/2018348PM41PM
31
348VanSanLê Thị Thanh VânSảnC04BH22Sáng14/8/2018348PM41PM
32
348PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnC04 Nhi12Sáng14/8/2018348PM31PM
33
348PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC04 Nhi12Sáng14/8/2018348PM31PM
34
348SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíX10MPH4Chiều14/8/2018348PM41PM
35
348ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
X10MPH4Chiều14/8/2018348PM41PM
36
348PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
X10MPH4Chiều14/8/2018348PM41PM
37
348HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiY20Ngoai4Chiều14/8/2018348PM41PM
38
448LienSanHồ Thị LiênSảnH05DETH1Sáng15/8/2018448D.1.11
39
448SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíX11SLB1Sáng15/8/2018448PM41PM
40
448LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịN8DDNK11Sáng15/8/2018448PM31PM
41
548NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04BTM1Sáng16/8/2018548D.1.11
42
548PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnH04SKPN1Sáng16/8/2018548D.1.21
43
548PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH04SKPN1Sáng16/8/2018548D.1.31
44
548SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
45
548LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
46
548GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
47
548NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
48
548PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
49
548ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
D11HSCC1Sáng16/8/2018548PM41PM
50
548SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11HSCC2Sáng16/8/2018548PM41PM
51
548LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11HSCC2Sáng16/8/2018548PM41PM
52
548GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11HSCC2Sáng16/8/2018548PM41PM
53
548NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11HSCC2Sáng16/8/2018548PM41PM
54
548PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11GPB2Sáng16/8/2018548PM41PM
55
548ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
D11NHi2Sáng16/8/2018548PM41PM
56
548SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM41PM
57
548TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM41PM
58
548NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM41PM
59
548QuanduocNguyễn Văn QuânDượcS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM41PM
60
548
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM31PM
61
548PhatDTNguyễn Tấn PhátDượcS04QLTT4Chiều16/8/2018548PM31PM
62
548SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM41PM
63
548TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM41PM
64
548NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM41PM
65
548QuanduocNguyễn Văn QuânDượcS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM41PM
66
548
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM31PM
67
548PhatDTNguyễn Tấn PhátDượcS04QLTT5Chiều16/8/2018548PM31PM
68
548SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM41PM
69
548TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM41PM
70
548NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM41PM
71
548QuanduocNguyễn Văn QuânDượcS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM41PM
72
548
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM31PM
73
548PhatDTNguyễn Tấn PhátDượcS04QLTT6Chiều16/8/2018548PM31PM
74
648NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04CDXQ21Sáng17/8/2018648D.1.11
75
648SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD12Noi11Sáng17/8/2018648PM41PM
76
648LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD12Noi11Sáng17/8/2018648PM41PM
77
648ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD12Noi11Sáng17/8/2018648PM41PM
78
648AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBD12Noi11Sáng17/8/2018648PM31PM
79
648SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD12Noi12Sáng17/8/2018648PM41PM
80
648LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD12Noi12Sáng17/8/2018648PM41PM
81
648ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD12Noi12Sáng17/8/2018648PM41PM
82
648AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBD12Noi12Sáng17/8/2018648PM41PM
83
648NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC05CPXQ4Chiều17/8/2018648D.1.11
84
648LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5CT4Chiều17/8/2018648D.1.21
85
648ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS5CT4Chiều17/8/2018648D.1.31
86
648ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS5CT4Chiều17/8/2018648D.2.11
87
648LienSanHồ Thị LiênSảnS5CT4Chiều17/8/2018648D.2.21
88
648NganNNLê Thị Kim NgânChính trịS5CT4Chiều17/8/2018648D.2.31
89
648LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhChính trịS5CT4Chiều17/8/2018648D.3.11
90
648PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS5CT4Chiều17/8/2018648D.3.21
91
92
93
Loading...