M_PSZ_R_18-19_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕНДЕКАН:
4
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)проф.д-р Димитър Денков
5
6
РАЗПИС на занятията
7
(публикуван: 05.02.2019 | последна актуализация: 18.02.2019 | моля, проверявайте за промени)
8
9
1 курс (бакалаври, завършили хуманитарни специалности)
10
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
11
пон.
12
вт.
13
ср.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЙН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА
гл.ас. С.Близнашки
упр. - з.211, бл.4
СОЦИАНА ПСИХОЛОГИЯ
проф. Д.Градев
лек. - з.319, бл.4
14
чет.ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ
гл.ас. Д.Христова
лек.+упр. - з.21, Ректорат
КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
доц. Е.Христова
лек. - з.61, Ректорат
15
пет.
16
съб.блокови занятия
17
нед.блокови занятия
18
19
БЛОКОВИ ЗАНЯТИЯ:
20
дисциплина
(З - задължителна, И - избираема)
преподавателвид занятиедатаденчасзала
21
отдо
22
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЙН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТАпроф. Е.АлексиеваЛ29.03.2019 г.петък9:0019:00з.202, бл.4
23
30.03.2019 г.събота9:0019:00з.211, бл.4
24
31.03.2019 г.неделя9:0019:00з.202, бл.4
25
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТАдоц. Д.ПетровЛ+У23.02.2019 г.събота9:0019:00з. 61, Ректорат
26
24.02.2019 г.неделя9:0019:00з. 61, Ректорат
27
09.03.2019 г.събота9:0019:00з. 61, Ректорат
28
10.03.2019 г.неделя9:0019:00з. 61, Ректорат
29
11.05.2019 г.събота9:0019:00з. 61, Ректорат
30
12.05.2019 г.неделя9:0019:00з. 61, Ректорат
31
32
2 курс (бакалаври, завършили хуманитарни специалности) + 1 курс (бакалаври, завършили психология)
33
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
34
пон.КУЛТУРНИ МОДЕЛИ НА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
проф. Л.Георгиев
лек. - з.407, бл.4
СТИГМА И ПРЕДРАЗСЪДЪЧНИ ОТНОШЕНИЯ
проф. Д.Градев
лек. - з.514, бл.4
ЕТИКА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
гл.ас. П.Горанов
упр. - з.514, бл.4
35
вт.блокови занятия
36
ср.УДОВОЛСТВИЕТО - НОРМА, ПАТОЛОГИЯ (И)
проф. Х.Паницидис
лек.+упр. - з.61, Ректорат
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО В ЛИЧНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ
проф. И.Зиновиева
лек. - з.61, Ректорат
Етика и здравна политика
проф. С.Минева
лек. - з.Яйцето, бл.4
37
чет.блокови занятия
38
пет.
39
съб.блокови занятия
40
нед.блокови занятия
41
42
БЛОКОВИ ЗАНЯТИЯ:
43
дисциплинапреподавателвид занятиядатаденчасзала
44
отдо
45
КОНСУЛТАТИВНИ УМЕНИЯ (И)проф. П.Петкова
д-р Н.Цонева
У12.03.2019 г.вторник9:0015:00Яйцето, бл. 4
46
19.03.2019 г.вторник9:0015:00Яйцето, бл. 4
47
26.03.2019 г.вторник9:0015:00Яйцето, бл. 4
48
02.04.2019 г.вторник9:0015:00Яйцето, бл. 4
49
09.04.2019 г.вторник9:0015:00Яйцето, бл. 4
50
ПСИХОСОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ЗДРАВЕ В СРЕДНА ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ (И)д-р Д.ХристоваЛ+У23.02.2019 г.събота9:0019:00Яйцето, бл. 4
51
24.02.2019 г.неделя9:0019:00Яйцето, бл. 4
52
02.03.2019 г.събота9:0019:00Яйцето, бл. 4
53
ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ - НОВАТА РЕГИЛИГИЯпроф. С.КарабельоваЛ23.03.2019 г.събота9:0017:00з.400, бл. 4
54
24.03.2019 г.неделя9:0017:00з.400, бл. 4
55
30.03.2019 г.събота9:0017:00з.400, бл. 4
56
31.03.2019 г.неделя9:0015:00з.400, бл. 4
57
СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ (И)доц. Т.ТомоваЛ06.04.2019 г.събота9:0019:00з.526, бл.4
58
07.04.2019 г.неделя9:0019:00з.526, бл.4
59
13.04.2019 г.събота9:0019:00з.526, бл.4
60
ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ - НОВАТА РЕГИЛИГИЯМ.ЧубриеваУ19.04.2019 г.петък9:0019:00з.400, бл.4
61
20.04.2019 г.събота9:0019:00з.400, бл.4
62
21.04.2019 г.неделя9:0019:00з.400, бл.4
63
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО В ЛИЧНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТд-р Г.КабаджоваУ21.02.2019 г.четвъртък9:0016:00з.421, бл.4
64
28.02.2019 г.четвъртък9:0016:00з.421, бл.4
65
07.03.2019 г.четвъртък9:0016:00з.421, бл.4
66
14.03.2019 г.четвъртък9:0016:00з.130, бл.4
67
КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТОдоц. И.ТодороваЛ+У06.03.2019 г.сряда8:0011:00з.202, бл.4
68
07.03.2019 г.четвъртък16:0019:00з.421, бл.4
69
21.03.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
70
04.04.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
71
18.04.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
72
02.05.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
73
16.05.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
74
30.05.2019 г.четвъртък16:0019:00интернет
75
Работа на терен/текущо - 26 часа
76
13.05 - 17.05.2019
Семинарни упражнения - 4 часа
77
10.06 - 14.06.2019Консултации
Loading...
Main menu