ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
LYÖNTIPELI
HUOM! Reikäpelimestaruudet erillisellä välilehdellä
Seniorimestaruudet v. 2009 alkaen:
2
3
MiehetNaisetJunioripojatSeniorimiehetSeniorinaiset
Seniorimiehet 55
Seniorimiehet 65
Seniorimiehet 70
4
1997Jarno
Kolu
----2009Matti
Koppeli
Kalevi
Korkman
-
5
1998Matti
Kemell
-Arto
Hakala
--2010Juhani
Anttonen
Jorma
Virenius
-
6
1999Hannu
Ahvenjärvi
Tyyne
Jurvanen
Arto
Hakala
Pentti
Lassila
-2011Matti
Koppeli
Jorma
Petäjäaho
-
7
2000Hannu
Ahvenjärvi
Marjo
Salmenkivi
Simo
Pohjankoski
Perttu
Vähäsalo
-2012Jarmo
Huttunen
Juhani
Anttonen
-
8
2001Hannu
Ahvenjärvi
Sanna
Pohjankoski
Juho
Nousiainen
Perttu
Vähäsalo
-2013Jarmo
Huttunen
Raimo
Lindqvist
-
9
2002Simo
Pohjankoski
Sanna
Pohjankoski
Roope
Lehtinen
Pentti
Kolu
Margit
Pernu
2014Antero
Kunnari
Raimo
Lindqvist
Kari
Haromo
10
2003Ari
Miettinen
Heli
Rantanen
Roope
Lehtinen
Toivo
Tahvanainen
Anita
Hirvonen
2015Keijo
Lehtokorpi
John
Melin
Jorma
Petäjäaho
11
2004Simo
Pohjankoski
Sanna
Pohjankoski
Joni
Maaniemi
Perttu
Vähäsalo
Aila
Juvonen
2016Keijo
Lehtokorpi
John
Melin
Jorma
Virenius
12
2005Arto
Hakala
Sanna
Pohjankoski
Juho
Nousiainen
Matti
Koppeli
Vuokko
Pohjankoski
Seniorimiehet 50
Seniorimiehet 60
Seniorimiehet 70
13
2006Arto
Hakala
Sanna
Pohjankoski
Joni
Maaniemi
Matti
Koppeli
Vuokko
Pohjankoski
2017Keijo
Lehtokorpi
Jarmo
Huttunen
Pentti
Niiranen
14
2007Arto
Hakala
Paula
Back
-Matti
Koppeli
Vuokko
Pohjankoski
2018Keijo
Lehtokorpi
Jarmo
Huttunen
John Melin
15
2008Simo
Pohjankoski
Sanna
Pohjankoski
Joni
Maaniemi
Matti
Koppeli
Kaarina
Salonen
2019Matti
Moilanen
Keijo
Lehtokorpi
Jorma
Petäjäaho
16
2009Juha
Vilmusenaho
Paula
Back
Joni
Maaniemi
ks. erillinen kaavio
Vuokko
Pohjankoski
2020Matti
Moilanen
Matti
Luhtanen
John Melin
17
2010Juha
Vilmusenaho
Paula
Back
Joni
Maaniemi
ks. erillinen kaavio
Erja
Mononen
2021Matti
Moilanen
Keijo
Lehtokorpi
Kari
Sjöholm
18
2011Roope
Lehtinen
Sanna
Pohjankoski
Joonas
Koivistoinen
ks. erillinen kaavio
Marjo
Salmenkivi
2022Jukka
Seppänen
Jari
Tuominen
Matti
Luhtanen
19
2012Roope
Lehtinen
Piritta
Poutiainen
-
ks. erillinen kaavio
Marjo
Salmenkivi
20
2013Roope
Lehtinen
Paula
Back
Eetu
Koivistoinen
ks. erillinen kaavio
Marjo
Salmenkivi
Seniorinaiset 50
Seniorinaiset 60
Seniorinaiset 70
21
2014Eetu
Koivistoinen
Paula
Back
Eetu
Koivistoinen
ks. erillinen kaavio
Marjo
Salmenkivi
2017-Erja
Mononen
22
2015Eetu
Koivistoinen
Piritta
Poutiainen
Eetu
Koivistoinen
ks. erillinen kaavio
Irmeli
Pietilä
2018-Erja
Mononen
23
2016Eetu
Koivistoinen
Piritta
Poutiainen
Eetu
Koivistoinen
ks. erillinen kaavio
Marjo
Salmenkivi
2019--Margit
Pernu
24
2017Tero
Heikkinen
Sanna
Hosio
-
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio2020Armi
Ahola
Seija MahosenahoKaarina
Salonen
25
2018Joonas KoivistoinenSanna
Hosio
-
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio2021Armi
Ahola
--
26
2019Matti MoilanenArmi
Ahola
-
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio2022Armi
Ahola
Jaana
Nyström
-
27
2020Joonas KoivistoinenSanna
Hosio
-
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio
28
2021Matti MoilanenErica
Salonen
Severi
Varis
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio
29
2022-
ks. erillinen kaavio
ks. erillinen kaavio
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100