Danh sach SV nam 3 thi lai
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
MaSVHọTênLớpHọc phầnKhoaGhi chúHT thi
2
150367Lê Văn TrungHưngS4DHóa lý dượcDUOC
3
160019NGUYỄN QUANG VINHC4Giải phẫu cắt lớpHA
4
160065NGUYỄN VĂN THÀNHS4AĐọc viết tên thuốcDUOC
5
160083TRẦN THỊ ANHD11BĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
6
160083TRẦN THỊ ANHD11BTiêm an toànDD
7
160084TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNHD11AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
8
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin ICT
9
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BĐiều dưỡng hồi sức cấp cứuDD
10
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BChăm sóc bệnh nhi khoa 1 (bệnh học)NHI
11
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BSinh lýNOI
12
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BChăm sóc bệnh sản khoaSAN
13
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHD11BChăm sóc bệnh truyền nhiễmYHCD
14
160091PHAN THỊ KIM DIỂMD11AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
15
160093NGUYỄN THỊ MỸ DIÊUD11CNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin IICT
16
160093NGUYỄN THỊ MỸ DIÊUD11CChăm sóc bệnh nội khoa 2DD
17
160093NGUYỄN THỊ MỸ DIÊUD11CThống kê y họcDT
18
160093NGUYỄN THỊ MỸ DIÊUD11CChăm sóc bệnh ngoại khoa 1 (bệnh học)NGOAI
19
160094LÝ THỊ MỸ DUNGD11CChăm sóc bệnh nhi khoa 1 (bệnh học)NHI
20
160100NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀOD11BChăm sóc bệnh ngoại khoa 1 (bệnh học)NGOAI
21
160110LÊ THỊ KIM HIẾUD11CĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
22
160138NGUYỄN THỊ MAI LINHD11BĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
23
160146VÕ THỊ THANH LYD11CSinh học và di truyềnKHCB
24
160167NGUYỄN THỊ PHÚCD11AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
25
160175TRẦN THỊ HỒNG QUÝD11BĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
26
160175TRẦN THỊ HỒNG QUÝD11BLuật y tế-Y đứcYHCD
27
160184LƯƠNG THỊ HỒNG THẮMD11BTư tưởng Hồ Chí MinhCT
28
160189ĐOÀN THỊ THU THẢOD11CNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin IICT
29
160189ĐOÀN THỊ THU THẢOD11CTư tưởng Hồ Chí MinhCT
30
160191NGUYỄN THANH DIỆU THẢOD11AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
31
160197ARÂL THỊ THẤYD11CKhám lâm sàng thực thểNOI
32
160202ĐẶNG THỊ LỆ THUD11AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
33
160206NGUYỄN VŨ ANH THƯD11BĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
34
160212HUỲNH THỊ THANH THÚYD11BNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin IICT
35
160217NGUYỄN THỊ THANH TRÀD11ATiêm an toànDD
36
160231HUỲNH THANH TUYỀND11ATiêm an toànDD
37
160233NGUYỄN THỊ THU TUYỀND11CĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
38
160237TRẦN THỊ MỸ VÂND11ATiêm an toànDD
39
160244VÕ THỊ THẢO YÊND11CĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
40
160272NGUYỄN THỊ THUÝ ANS4BBào chếDUOC
41
160303NGUYỄN THỊ THÚY HẰNGS4AĐọc viết tên thuốcDUOC
42
160318TỐNG THỊ THANH KIỀUS4CNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin ICT
43
160318TỐNG THỊ THANH KIỀUS4CPhương pháp nghiên cứu khoa họcDD
44
160318TỐNG THỊ THANH KIỀUS4CHóa lý dượcDUOC
45
160318TỐNG THỊ THANH KIỀUS4CHóa phân tích định lượngDUOC
46
160318TỐNG THỊ THANH KIỀUS4CAnh văn 1KHCB
47
160325TRẦN THỊ LAN LINHS4CHóa họcKHCB
48
160325TRẦN THỊ LAN LINHS4CGiáo dục sức khỏeYHCD
49
160327TRẦN THỊ NGỌC LINHS4DDược lý chuyên ngànhDUOC
50
160327TRẦN THỊ NGỌC LINHS4DHóa phân tích định tínhDUOC
51
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin ICT
52
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BĐọc viết tên thuốcDUOC
53
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BHóa dượcDUOC
54
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BHóa lý dượcDUOC
55
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BHóa phân tích định lượngDUOC
56
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BHóa phân tích định tínhDUOC
57
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BThực vậtDUOC
58
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BAnh văn 1KHCB
59
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BHóa học vô cơ-hữu cơKHCB
60
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BSinh học và di truyềnKHCB
61
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BVật lý đại cương và lý sinhKHCB
62
160351NGUYỄN THỊ THẢO NIS4BDược lý đại cương DSDUOC
63
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BĐọc viết tên thuốcDUOC
64
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa dượcDUOC
65
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa lý dượcDUOC
66
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa phân tích định lượngDUOC
67
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa phân tích định tínhDUOC
68
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BThực vậtDUOC
69
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa họcKHCB
70
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BHóa học vô cơ-hữu cơKHCB
71
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BSinh học và di truyềnKHCB
72
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BVật lý đại cương và lý sinhKHCB
73
160372NGUYỄN THỊ THU THẢOS4BDược lý đại cương DSDUOC
74
160380NGUYỄN THỊ THUS4BĐọc viết tên thuốcDUOC
75
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa dượcDUOC
76
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa lý dượcDUOC
77
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa phân tích định lượngDUOC
78
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa phân tích định tínhDUOC
79
160380NGUYỄN THỊ THUS4BThực vậtDUOC
80
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa họcKHCB
81
160380NGUYỄN THỊ THUS4BHóa học vô cơ-hữu cơKHCB
82
160380NGUYỄN THỊ THUS4BSinh học và di truyềnKHCB
83
160380NGUYỄN THỊ THUS4BVật lý đại cương và lý sinhKHCB
84
160380NGUYỄN THỊ THUS4BDược lý đại cương DSDUOC
85
160399MAI THỊ THẢO TUYỀNS4CĐộc chấtDUOC
86
160409HỒ THIỆN PHƯỚCS4CTư tưởng Hồ Chí MinhCT
87
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BĐọc viết tên thuốcDUOC
88
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa dượcDUOC
89
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa lý dượcDUOC
90
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa phân tích định lượngDUOC
91
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa phân tích định tínhDUOC
92
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BThực vậtDUOC
93
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa họcKHCB
94
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BHóa học vô cơ-hữu cơKHCB
95
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BSinh học và di truyềnKHCB
96
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BVật lý đại cương và lý sinhKHCB
97
160418NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNGS4BDược lý đại cương DSDUOC
98
160419PHẠM THỊ KIMANHS4AĐường lối Đảng Cộng sản Việt NamCT
99
160419PHẠM THỊ KIMANHS4AĐọc viết tên thuốcDUOC
100
160423VÕ THỊ NHƯ QUỲNHS4CTư tưởng Hồ Chí MinhCT
Loading...