2560-1 ผลการเรียนนักเรียน MA22101 ชั้น ม.2.3 2.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBM
1
ห้อง เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 Ratio Proportion and PercentageTopic 2 MeasurementTopic 3 Pie ChartTopic 4 TransformationsTopic 5 Congruent Triangles
2
KPPPKPPAAAKKPPPKPPAAAKPAAAKPPPPAAAKPAAA
3
Concept Map 1work sheet 1work sheet 2work sheet 3work sheet 4work sheet 5TestOral Test 1Score Test 1Re-TestSignature BookDecency BookScore Book 1Total Score Topic 1Concept Map 2Measurement Unit Oral TestWorksheet 1Worksheet 2Worksheet 3Test Topic 2Oral TestTest Score Topic 2Re-TestSignature BookDecency BookScore Book 1Total Score Topic 2Concept Map 3work sheet 1Signature BookDecency BookScore Book 3Total Score Topic 3Mid-Term TestRe-Test Mid TermConcept Map 4work sheet 1work sheet 2work sheet 3work sheet 4Signature BookDecency BookScore Book 4Total Score Topic 4Concept Map 5work sheet 1work sheet 2Signature BookDecency BookScore Book 5Total Score Topic 5Final TestTopic 1Topic 2Topic 3Topic 4Topic 5Mid-Term TestFinal-Term TestTotal Score
4
10101210101410515Max51020101012121210515Max510121010Max51010151020121212Max51013101210Max5101520520121013151515100
5
2.3132973เด็กชายชนินทร์ แสนสงคราม108011585.2511444573.44702.3312201202.482582.8619353223121441
6
2.3232977เด็กชายนันทวัฒน์ นันต๊ะ56115.587.588115812.575681175126598.04583.55871252012890558.13650555.71162138786121165
7
2.3332978เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองเกื้อ78102.593.56511105813.74710825795586.947103588.336719129806.757604.6416114787561158
8
2.3432982เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง78105.562.546.5913.55912.92710910446597.1161453.6766181210906.396570447.8617313746861256
9
2.3532984เด็กหญิงกนกพร จารุวัฒนสุนทร710115.581033135912.6975711995587.4279358810611100556.39771577.5134137868101163
10
2.3632990เด็กหญิงกฤตพร ฉิ่งทองคำ7116863310.55810.577109114485107.436102577.67562012805.77805.361501178655951
11
2.3732992เด็กชายกฤษณพันธุ์ สนชาวไพร105.5013595.291135895584.7572574.678200553.7100130555408835
12
2.3832994เด็กชายภานุพงศ์ สมสิทธิ์785.5872210589.88751115695586.7561.55649181110803.6400911074409640
13
2.3932996เด็กหญิงณัฐธิดา นัยติ๊บ7105.58955145911.867711444575.636915671012120554.0271575162126745101155
14
2.31033007เด็กชายจิตร์จรัญ คืนมาเมือง710125.58116614.55914.047106111051585109.5469559813201210815108.2760.5566.791511410887131070
15
2.31133012เด็กหญิงธีรนันท์ แซ่ลู่7105.58011588.517611773576.1981564.6772011101104.0281575.3691965457642
16
2.31233013เด็กชายจักรี ปัญญารส8115.57977155911.089610105156597.6142573.67122012915107.51501.79151118482121055
17
2.31333014เด็กชายณัฐชยา แก้วตา71186605.560000602862004.15602.1471602428527
18
2.31433015เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรากมุข61184008576.31811443463.980551.6772001.5500112642207829
19
2.31533017เด็กชายภูมิภัทร วงค์สถิตย์81095.5892579155914.847101074596598.02693.5587.671318121070.5587.1771577.5170158878131170
20
2.31633018เด็กชายพุฒิพงศ์ ตาลาน6115.5831051516.551014.8471010511651185109.52694587.6792012120.5586.8732583.93154151087491265
21
2.31733019เด็กชายวชิรากร จี้ปัน910105.5810851315.551017.299101041165118.55109.87693.5587.6710719111011151011.317751579.2913517108119101176
22
2.31833021เด็กชายศรัณญ์ แข็งแรง10115.59654915.551012.310510651185106.9592575.3382011803.022.5593.211411275338947
23
2.31933024เด็กชายชยุตชัย ไฝเครือ710645.55.59478.057104711443576.9650553.3310618111015109.95660556.0710287310610852
24
2.32033028เด็กหญิงกีรติกร แสนพวง8101048385131751015.82951111226486.718805.339191012715108.057635108.211011675889760
25
2.32133031เด็กหญิงณญาดา สุภาวรรณ์711551010.55810.52711444574.9761564862012405.3969607.515111545881051
26
2.32233038เด็กหญิงพรทิพา ก่าคำ91011710475121651016.73710107111051575910.377105598.6797201298151011.168463510101231710911109975
27
2.32333042เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ณ ลำปาง795.5886664610.87757106604.926028720120557.68771577.51201152888850
28
2.32433048เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ใจ710107.5512.595812.6711442564.751.5562112001.5500160135220111043
29
2.32533052เด็กชายก้องภพ แสนไพ10115.59884121651013.6510851145985107.3793585.671020119803.711572.5153147643101155
30
2.32633053เด็กชายขวัญชัย กับปะหะ61011868.5513.595814.556611225584.3690554.671062011120558.09702.5174154583101358
31
2.32733054เด็กชายชลวิชญ์ ไชยชมภู710115.59441651012.2571061125796598.027935887201210915108.28571576.79811288877656
32
2.32833055เด็กชายชินวัตร ตันตา710971010125912.83710471025796598.4784587.677201210915108.28 6258516113888571160
33
2.32933056เด็กชายณัฐดนัย บุตตะชา710115.592.546.59145913.77611447.5595.98791567.33519128803.641572.5901467435645
34
2.33033058เด็กชายดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์711394104141651013.1410841145905.09965106.33112011715107.2761574.6412113567511855
35
2.33133060เด็กชายปฏิพัทธ์ ถมหนวด7108486.5410.513.55913.53710841135895588.37671566.33961810108151010.496970559.64100148610109663
36
2.33233062เด็กชายรณกร กองใจ71011559841285714.6575592454.58780058181015106.5501.791401555728951
37
2.33333064เด็กชายอภิสิทธิ์ วรพัฒน์61075.58855135912.27610571125795588.15692577.337209670555.42715751411287557953
38
2.33433065เด็กชายภูมิน คำสมุทร71011481064101651015.47971155107598.23693587.678201210815108.2872588.211021588888863
39
2.33533066เด็กหญิงนพนันท์ สมพงษ์7118833105810.057511883576.329156542001.551572.51111065234838
40
2.33633070เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเทียน991185889.55813.3871011443575.92791567.336720120557.68760556.4313313678661056
41
2.33733081เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ไชยสาร79111088.56.56.5115813.867411448510669156757200556.750551.791131467725950
42
2.33833085เด็กหญิงเพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์71086611589.9775.5711556596.81690556.677620111050558.33670556.431001077867651
43
2.33933089เด็กชายวรพงค์ กิตตินาม78105.510914598.55814.2571039.5114596598.63781567718109915107.8961574.6415114978571060
44
2.6133352เด็กชายจักรินทร์ สุวรรณรัตน์710114886.5511.515.551015.6971012510358965109.18793.54887972012102151010.778745108.9313016981199870
45
2.6233354เด็กชายนนทกร สุยะวงค์710114873.558.591651014.657107510651165109.148103.5488.6789719782151010.1577245109.2914015991099970
46
2.6333356เด็กชายพชรดนัย ฟังเสียง77105.59803391651014.58710771045965108.97102.5588.3359718693151010.1578245109.6481159810109667
47
2.6433358เด็กชายรัชสิทธิ์ แสงทอง7810446608.175445594.8491.5575.3351815105.73721565.36100855655640
48
2.6533360เด็กชายสิทธิโชค เมฆะ91241033.558.59135913.5871071005592577.58782.5587.6767207102151010.387622588.216014881086458
49
2.6633363เด็กหญิงกชพร สัจถา98104973589155914.75710671025795598.58792.55884720.5586.658623598.93821598794658
50
2.6733366เด็กหญิงจีฬาวรรณ คำยานะ109124934591751015.35810671025795598.88102.5588.675819772151010.518622.5588.5711015991195765
51
2.6833368เด็กหญิงญามิลา สิทธิจีรัง88116831110.55813.06710778002576.0971564.33371911102151010.627721567.868013641183550
52
2.6933370เด็กหญิงทิตญา มีชัย710124962359135914.427101105592577.017102588.334720705.12771567.14701478574550
53
2.61033371เด็กหญิงธนิดา แก้วรากมุข710124866.5511.510.55814.836101805593576.6100.5565.335720705.12771567.141001575575650
54
2.61133372เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมศรี88115.5105358916.551014.9587510445596.678103.5599381949151010.287623598.578015791093558
55
2.61233373เด็กหญิงนิยตา โพธิ์กระจ่าง81011453369155913.35778005594.91791567.3326191070557.5566935910.719013578112652
56
2.61333374เด็กหญิงนิรัญญา แก้วมูล781144459125912.6710771005592578.2471564.3339715107.377604.64901384759652
57
2.61433375เด็กหญิงบุษกรินทร์ กันทะคำแหง910114103105151651017.3810811045965108.6461045108.67898201173151010.97779451011.79121179911129875
58
2.61533377เด็กหญิงฟาฮาน่า โนคาน710114681.556.59125914.1677110224585.427625874201170.5475.977692.55810.7111114576114855
59
2.61633378เด็กหญิงเฟื่องลดา ใจจู88115.59565111751015.5578610445596.64692587.675719792151010.237623598.579016781095661
60
2.61733379เด็กหญิงภัทธวรรณ เหล่า891297358916.551014.6271082104595598.3793598.3327194530.5588.97722.5588.57801588992556
61
2.61833380เด็กหญิงเมธาวี จันทร์แก้ว981241055591651015.257106710055965108.8891.5578472071020.5589.528623598.939015981094661
62
2.61933384เด็กหญิงสุกัญญา มานู98124105551016.551015.617103710257965108.52780.55674720762151010.08723596.438016971064557
63
2.62033385เด็กหญิงสุพิชชา ธิราช108124841.51.516.551012.4976710006.55105.89891567.67485215108.348623598.93901268894653
64
2.62133387เด็กหญิงสุธาฬิณี ธิขาว89124107551016.551015.64810811045965108.648103.559988207630.5589.728763.55910.71130169910118871
65
2.62233405เด็กหญิงกรรณิกา นันตา710124991010135915.177108510554587.49790557672060557.21762587.51121577786858
66
2.62333406เด็กหญิงกรวรรณ วงศ์ธานี891241076511125915.6475710554586.45790557420740554.57562586.79801667574550
67
2.62433407เด็กหญิงกัลยาพร เวียงอินทร์7125.51077795812.4865710004585.14691.5577.33571990557.377521.5577.5911257785650
68
2.62533408เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองจันทร์89124956.5511.513.55915.437105710223576.53770556.3347207905.827822588.93601576694451
69
2.62633411เด็กหญิงชญาดา วรรณะ710124.561110.55810.047838002574.86790446.6737180.5477.46751456.07801057763543
70
2.62733413เด็กหญิงณัฐพร กั้วนามน89124956.5511.516.551015.79710379224586.46641565.3347207100447.636621567.14901665874652
71
2.62833414เด็กหญิงทิพย์วรา ดวงสนิท710105.575510155913.68787705594587.32680.5566.67472070557.2975245108.57301477794250
72
2.62933415เด็กหญิงเนตรดาว นาวา891249522145911.9786710444586.55791.5577.67472071005.98521.5577.86801278684550
73
2.63033416เด็กหญิงปภาวรินท์ สารเสวก6101061065.549.515.551014.737771065114.5587.95793.5598.339615104.88245107.141211588579860
74
2.63133418เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จักรแก้ว810124107559155915.0473710224.5585.617103.5598.67772071020.5589.527622.5588.219115691087661
75
2.63233419เด็กหญิงเนตรชนนี สุจา710125.563589115813.0871082805592577.67790446.674720705.12752251201387554850
76
2.63333420เด็กหญิงพัชรา จะอือ710125.5952.52.5105811.75710756055906.15702.33272071105.977604.64801262652538
77
2.63433421เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปาคำ8101249410515135916.771097985135599.657100.5567.6713207100.5586.338622.5588.57103171086913871
78
2.63533422เด็กหญิงมณีทิพย์ อิ่นคำ810125.5105661751014.257109710225.5597.346945108.3378206620.5589.568222.5587.1410114781077760
79
2.63633424เด็กหญิงรัตติกาล แซ่พั่น710124101010101651015.79710107102265107.667945108.67107201212306.6778245109.641521689710101171
80
2.63733425เด็กหญิงราตรี มีชีพสม89124.510655135913.397105710444587.18881.5577.6759207906.697621567.51011378785755
81
2.63834067เด็กชายชานน ดวงทิพย์7101148365111751014.867634.545965106.957102.5588.33671875315109.9276245108.937115781096560
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Form Responses 1