2560-1 ผลการเรียนนักเรียน MA22101 ชั้น ม.2.3 2.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBR
1
ห้อง เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 Ratio Proportion and PercentageTopic 2 MeasurementTopic 3 Pie ChartTopic 4 TransformationsTopic 5 Congruent Triangles
2
KPPPKPPAAAKPPPPKPAAAKPPAAAKPAAA
3
Concept Map 1work sheet 1work sheet 2work sheet 3work sheet 4TestOral Test 1Score Test 1Re-TestSignature BookDecency BookScore Book 1Total Score Topic 1Concept Map 2Measurement UnitWorksheet 1Worksheet 2Worksheet 3Worksheet 4Sum PracticsTest Topic 2Re-TestTotal Score Topic 2Concept Map 3work sheet 1Signature BookDecency BookScore Book 3Total Score Topic 3Mid-Term TestRe-Test Mid TermConcept Map 4Test ScoreRe-Testwork sheet 1work sheet 2Signature BookDecency BookScore Book 4Total Score Topic 4Concept Map 5work sheet 1work sheet 2Signature BookDecency BookScore Book 5Total Score Topic 5Final TestTopic 1Topic 2Topic 3Topic 4Topic 5Mid-Term TestFinal-Term TestTotal Score
4
101012141010515Max5102010101010101020202020202020302024030121010Max510101510101212Max51013101210Max5101520520121013151515100
5
2.3132973เด็กชายชนินทร์ แสนสงคราม00000#DIV/0!#DIV/0!12#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!120#DIV/0!
6
2.3232977เด็กชายนันทวัฒน์ นันต๊ะ68811586.7700#DIV/0!#DIV/0!12#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!120#DIV/0!
7
2.3332978เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองเกื้อ6610585.0900#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
8
2.3432982เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง2.546.5913.5596.5500#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
9
2.3532984เด็กหญิงกนกพร จารุวัฒนสุนทร103313595.9400#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
10
2.3632990เด็กหญิงกฤตพร ฉิ่งทองคำ331158400#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
11
2.3732992เด็กชายกฤษณพันธุ์ สนชาวไพร013593.2700#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
12
2.3832994เด็กชายภานุพงศ์ สมสิทธิ์2210583.6400#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
13
2.3932996เด็กหญิงณัฐธิดา นัยติ๊บ105503.400#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
14
2.31033007เด็กชายจิตร์จรัญ คืนมาเมือง106614.5597.0400#DIV/0!#DIV/0!13#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!130#DIV/0!
15
2.31133012เด็กหญิงธีรนันท์ แซ่ลู่00000#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
16
2.31233013เด็กชายจักรี ปัญญารส7715595.8200#DIV/0!#DIV/0!12#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!120#DIV/0!
17
2.31333014เด็กชายณัฐชยา แก้วตา76603.2900#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
18
2.31433015เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรากมุข6008573.4900#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
19
2.31533017เด็กชายภูมิภัทร วงค์สถิตย์10257915598.1300#DIV/0!#DIV/0!13#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!130#DIV/0!
20
2.31633018เด็กชายพุฒิพงศ์ ตาลาน1051516.55109.0900#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
21
2.31733019เด็กชายวชิรากร จี้ปัน10851315.55109.9400#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
22
2.31833021เด็กชายศรัณญ์ แข็งแรง1054915.55108.4900#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
23
2.31933024เด็กชายชยุตชัย ไฝเครือ5.55.59474.5500#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
24
2.32033028เด็กหญิงกีรติกร แสนพวง1088175108.1300#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
25
2.32133031เด็กหญิงณญาดา สุภาวรรณ์5510.5584.7300#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
26
2.32233038เด็กหญิงพรทิพา ก่าคำ1077165107.7600#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
27
2.32333042เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ณ ลำปาง666464.3600#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
28
2.32433048เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ใจ107.57.504.3100#DIV/0!#DIV/0!11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!110#DIV/0!
29
2.32533052เด็กชายก้องภพ แสนไพ108412165109.5800#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
30
2.32633053เด็กชายขวัญชัย กับปะหะ108.58.504.6700#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
31
2.32733054เด็กชายชลวิชญ์ ไชยชมภู1044165106.6700#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
32
2.32833055เด็กชายชินวัตร ตันตา10101012598.4900#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
33
2.32933056เด็กชายณัฐดนัย บุตตะชา102.546.5914598.1300#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
34
2.33033058เด็กชายดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์10414165108.7300#DIV/0!#DIV/0!11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!110#DIV/0!
35
2.33133060เด็กชายปฏิพัทธ์ ถมหนวด106.56.503.9400#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
36
2.33233062เด็กชายรณกร กองใจ10888577.0400#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
37
2.33333064เด็กชายอภิสิทธิ์ วรพัฒน์105513596.6700#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
38
2.33433065เด็กชายภูมิน คำสมุทร1066165107.400#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
39
2.33533066เด็กหญิงนพนันท์ สมพงษ์331058400#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
40
2.33633070เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเทียน9889.5587.2400#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
41
2.33733081เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ไชยสาร96.56.511586.700#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
42
2.33833085เด็กหญิงเพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์6611585.0900#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
43
2.33933089เด็กชายวรพงค์ กิตตินาม118.5583.2700#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
44
2.6133352เด็กชายจักรินทร์ สุวรรณรัตน์106.56.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
45
2.6233354เด็กชายนนทกร สุยะวงค์103.53.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
46
2.6333356เด็กชายพชรดนัย ฟังเสียง0339#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
47
2.6433358เด็กชายรัชสิทธิ์ แสงทอง866#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
48
2.6533360เด็กชายสิทธิโชค เมฆะ3.53.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
49
2.6633363เด็กหญิงกชพร สัจถา833#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
50
2.6733366เด็กหญิงจีฬาวรรณ คำยานะ944#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
51
2.6833368เด็กหญิงญามิลา สิทธิจีรัง88311#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!
52
2.6933370เด็กหญิงทิตญา มีชัย1022#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
53
2.61033371เด็กหญิงธนิดา แก้วรากมุข106.56.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
54
2.61133372เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมศรี83589#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!
55
2.61233373เด็กหญิงนิยตา โพธิ์กระจ่าง103369#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20#DIV/0!
56
2.61333374เด็กหญิงนิรัญญา แก้วมูล844#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!
57
2.61433375เด็กหญิงบุษกรินทร์ กันทะคำแหง1010515#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
58
2.61533376เด็กหญิงปาลิตา โหว่ยแม้0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!
59
2.61633377เด็กหญิงฟาฮาน่า โนคาน101.556.59#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
60
2.61733378เด็กหญิงเฟื่องลดา ใจจู86511#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
61
2.61833379เด็กหญิงภัทธวรรณ เหล่า93589#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20#DIV/0!
62
2.61933380เด็กหญิงเมธาวี จันทร์แก้ว80#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
63
2.62033384เด็กหญิงสุกัญญา มานู85510#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
64
2.62133385เด็กหญิงสุพิชชา ธิราช81.51.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
65
2.62233387เด็กหญิงสุธาฬิณี ธิขาว955#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!80#DIV/0!
66
2.62333405เด็กหญิงกรรณิกา นันตา101010#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
67
2.62433406เด็กหญิงกรวรรณ วงศ์ธานี966#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
68
2.62533407เด็กหญิงกัลยาพร เวียงอินทร์77#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
69
2.62633408เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองจันทร์96.5511.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
70
2.62733411เด็กหญิงชญาดา วรรณะ1011#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!
71
2.62833413เด็กหญิงณัฐพร กั้วนามน96.5511.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
72
2.62933414เด็กหญิงทิพย์วรา ดวงสนิท1055#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
73
2.63033415เด็กหญิงเนตรดาว นาวา922#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
74
2.63133416เด็กหญิงปภาวรินท์ สารเสวก105.549.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!90#DIV/0!
75
2.63233418เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จักรแก้ว1055#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
76
2.63333419เด็กหญิงเนตรชนนี สุจา1033#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40#DIV/0!
77
2.63433420เด็กหญิงพัชรา จะอือ102.52.5#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20#DIV/0!
78
2.63533421เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปาคำ1010515#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!13#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!130#DIV/0!
79
2.63633422เด็กหญิงมณีทิพย์ อิ่นคำ1066#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!70#DIV/0!
80
2.63733424เด็กหญิงรัตติกาล แซ่พั่น101010#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100#DIV/0!
81
2.63833425เด็กหญิงราตรี มีชีพสม955#DIV/0!#DIV/0!10100.3#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!50#DIV/0!
82
2.63934067เด็กชายชานน ดวงทิพย์1066#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!60#DIV/0!
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Form Responses 1