מערכת שעות חטע תש''פ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מערכת שעות "עינות ירדן" תש''פ - חט"ע8/6/2019
2
י' - 1 מירי י' - 2 ענת ו.י' - 3 נגה י"א - 1 לידר י"א - 2 ברקי"א - 3 יגאל י"ב - 1 ענת טל י"ב - 2 שלומית
3
יום ראשון1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 בוקר אישי נגה,מירי,ענת ו.,סיגל תנ"ך
מאירה
ספרות
שלי
היסטוריה
יובל
היסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
4
2 10:20 -9:40שילוב אזורי/חקלאות/פסיכולוגי/מחול ליעד,מיטל,ורד,שחרתנ"ך
מאירה
ספרות
שלי
תנ"ך
לאה
אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
5
310:40 - 11:20שילוב אזורי/חקלאות/פסיכולוגי/מחול ליעד,מיטל,ורד,נירהפיזיקה,גאוגרפיה,תיאטרון,ביולוגיה לאוניד,שחר,ענת,כנרתאזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
6
412:10 - 11:30 ש.אזורי/שיטות מחקר/מחול מיטל,ורד,נירהפיזיקה/גאוגרפיה/תיאטרון/ביולוגיה/אגרואקולוגיה לאוניד,שחר,ענת,כנרת,ליעדאזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
7
513.00-12.20 חינוך גופני ברק,אלומה מתמטיקה זאביק,אופיר,עדי,אילן
ש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות/כימיה ורד,מיטל,מירי,איסמעיל
8
613:50 - 13:05 חינוך גופני ברק,אלומה מתמטיקה זאביק,אופיר,עדי,אילן
ש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות/כימיה ורד,מיטל,מירי,איסמעיל
9
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 מתמטיקה לאוניד,עדי אנגלית מישל,רוית,טלש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות ורד,מיטל,מירי
10
815:45 - 15:05 מתמטיקה לאוניד,עדי אנגלית מישל,רוית,טל ש.אזורי/מדעי החברה ורד,מיטל
11
יום שני1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 מתמטיקה לאוניד,עדי,מיה,אילןספרות
נדיה
עברית
לאה
תנ"ך
לאה
מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
12
2 10:20 -9:40 מתמטיקה לאוניד,עדי,מיה,אילןספרות
נדיה
עברית
לאה
תנ"ך
לאה
מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
13
310:40 - 11:20חינוך וחברה
מירי
חינוך וחברה
ענת ו.
חינוך וחברה
נגה
חינוך וחברה
לידר
חינוך וחברה
ברק
חינוך וחברה
יגאל ב.צ
חינוך וחברה
ענת טל
חינוך וחברה
שלומית
14
412:10 - 11:30עברית
לאה
תנ"ך
יובל
תנ"ך
מאירה
מתמטיקה זאביק,אופיר,עדי,אילןהיסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
15
513.00-12.20 פיזיקה/ביולוגיה/תיאטרון לאוניד,כנרת,ענת מתמטיקה זאביק,אופיר,עדי,אילןהיסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
16
613:50 - 13:05 פיזיקה/ביולוגיה/תיאטרון לאוניד,כנרת,ענתעברית
לאה
תנ"ך
מאירה
ספרות
נדיה
אנגלית יעל,מישל,פמלה
17
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 אנגלית פמלה,יעל,ענתתיאטרון/פיזיקה/ביולוגיה/גאוגרפיה/אגרואקולוגיה ענת,לאוניד,כנרת,שחראזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
18
815:45 - 15:05 אנגלית פמלה,יעל,ענתתיאטרון/פיזיקה/ביולוגיה/גאוגרפיה/אגרואקולוגיה ענת,לאוניד,כנרת,שחראזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
19
יום שלישי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 מתמטיקה לאוניד,עדי,מיה,אילן אנגלית מישל,רוית,טל,קריןאזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
20
2 10:20 -9:40היסטוריה
יגאל
ספרות
שלי
עברית
לאה
אנגלית מישל,רוית,טל,קריןשילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,שחר,איסמעיל
21
310:40 - 11:20 פיזיקה/גאוגרפיה/ביולוגיה/תיאטרון לאוניד,ברק,כנרת,ענתספרות
נדיה
תנ"ך
מאירה
היסטוריה
יובל
שילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,נירה,איסמעיל
22
412:10 - 11:30 פיזיקה/גאוגרפיה/ביולוגיה/תיאטרון לאוניד,ברק,כנרת,ענתעברית
לאה
ספרות
שלי
ספרות
נדיה
שילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,נירה,איסמעיל
23
513.00-12.20ספרות
נדב
עברית
לאה
תנ"ך
מאירה
פסיכולוגיה/חקלאות/כימיה/מחול מיטל,מירי,איסמעיל,נירה אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
24
613:50 - 13:05תנ"ך
מאירה
עברית
לאה
ספרות
נדב
פסיכולוגיה/כימיה/מחול מיטל,איסמעיל,נירה אנגלית יעל,מישל,פמלה
25
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00השכלה כללית
רחל,איריס,אילן,יעל,ליעד,יאיר,מישל
שילוב אזורי/מדעי.החברה/כימיה/מחול-מוסיקה מיטל,ורד,איסמעיל,רן מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
26
815:45 - 15:05השכלה כללית
רחל,איריס,אילן,יעל,ליעד,יאיר,מישל
שילוב אזורי/מדעי.החברה/כימיה/מחול-מוסיקה מיטל,ורד,איסמעיל,רן מתמטיקה זאביק,מיכאל
27
יום רביעי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 מתמטיקה לאוניד,עדי,מיה,אילן חינוך גופני ברק,אלומה היסטוריה
יגאל
היסטוריה
נגה
28
2 10:20 -9:40עברית
לאה
היסטוריה
נגה
ספרות
נדב
חינוך גופני ברק,אלומה תנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
29
310:40 - 11:20ספרות
נדב
היסטוריה
נגה
עברית
לאה
תיאטרון/פיזיקה/ביולוגיה/גאוגרפיה/אגרואקולוגיה ענת,לאוניד,כנרת,שחר, ליעדתנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
30
412:10 - 11:30היסטוריה
יגאל
ספרות
שלי
עברית
לאה
אנגלית מישל,רוית,טל,קרין מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
31
513.00-12.20 אנגלית פמלה,יעל,ענת,אוסנתעברית
לאה
תנ"ך
מאירה
ספרות
נדיה
מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
32
613:50 - 13:05גאוגרפיה/תיאטרון/פיזיקה/ביולוגיה ברק,ענת,לאוניד,כנרתתנ"ך
מאירה
עברית
לאה
ספרות
נדיה
אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
33
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00חינוך תעבורתי
חיה
מקצוע מדעי
אסמעיל
ספרות
נדיה
ספרות
שלי
עברית
לאה
פיזיקה/ביולוגיה לאוניד,כנרת
34
815:45 - 15:05חינוך תעבורתי
חיה
מקצוע מדעי
אסמעיל
ספרות
נדיה
ספרות
שלי
עברית
לאה
פיזיקה/ביולוגיה לאוניד,כנרת
35
יום חמישי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35תנ"ך
מאירה
עברית
לאה
היסטוריה
נגה
בוקר אישי יגאל,סיגל,ברק,לידרביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
36
2 10:20 -9:40עברית
לאה
תנ"ך
יובל
היסטוריה
נגה
ש.אזורי/חקלאות/כימיה/סוציולוגיה מירי,איסמעיל,ורדביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
37
310:40 - 11:20 אנגלית פמלה,יעל,ענת,אוסנת ש.אזורי/חקלאות/כימיה/סוציולוגיה מירי,איסמעיל,ורדביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
38
412:10 - 11:30 אנגלית פמלה,יעל,ענת,אוסנת ש.אזורי/מדעי החברה/כימיה ורד,מיטל,איסמעיל,תנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
39
513.00-12.20 שילוב.אזורי/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/חקלאות מיטל,ורד,מיריהיסטוריה
יגאל
היסטוריה
נגה
עברית
לאה
חינוך גופני ברק,ענת טל
40
613:50 - 13:05 שילוב.אזורי/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/חקלאות מיטל,ורד,מיריהיסטוריה
יגאל
היסטוריה
נגה
עברית
לאה
חינוך גופני ברק,ענת טל
41
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00שילוב אזורי י'
מתמטיקה זאביק,אופיר
42
815:45 - 15:05שילוב אזורי י'
מתמטיקה זאביק,אופיר
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...