GDTC-2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG NHẬN DANH SÁCH CẤP
2
CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2016
3
cấp theo QĐ số 111/QĐ-ĐHĐT ngày 23/02/2016
4
5
STTLớp
Số lượng
Họ và tênKý tên
Số điện thoại
6
1CĐGDMN13A, B14
7
2CĐGDMN14A, B, C, D19
8
3CĐGDTH13A, B, C, D, E, F16
9
4CĐGDTH14A17
10
5CĐGDTH14B22
11
6CĐGDTH14C13
12
7CĐGDTH14D10
13
8CĐSLY14A10
14
9CĐSVAN14A4
15
10CĐSSINH14A5
16
11CĐSTOAN14A17
17
12ĐHGDMN12B, C, D, E, F25
18
13
ĐHGDMN13A, B, C, E, F, G, H, K, M, N
35
19
14ĐHGDMN14A, B22
20
15ĐHGDMN14C12
21
16ĐHGDMN14D16
22
17ĐHGDMN14E8
23
18ĐHGDMN14F29
24
19ĐHGDMN14G13
25
20ĐHGDMN14H18
26
21ĐHGDTH13A, B, C, D, E, F, G, H27
27
22ĐHGDTH14A28
28
23ĐHGDTH14B12
29
24ĐHGDTH14C20
30
25ĐHGDTH14E18
31
26ĐHGDTH14F10
32
27ĐHGDTH14G7
33
28ĐHGDTH14H15
34
29ĐHGDTH14I5
35
30ĐHGDTH14K19
36
31ĐHGDTH14L15
37
32ĐHGDTH14M7
38
33ĐHGDTHCLC14A9
39
34ĐHGDTHCLC14B17
40
35
ĐHKHMT11A, 13A, B, C, D, ĐHKHMT14B
18
41
36ĐHKT13B, ĐHKT14A, B6
42
37ĐHNTTS13A, B, ĐHNTTS14A14
43
38ĐHQLĐĐ13A, B, C, ĐHQLĐĐ14A17
44
39ĐHSANH14A, B15
45
40ĐHSHOA14A16
46
41ĐHSHOA14B16
47
42ĐHSTOAN14A29
48
43ĐHSTOAN14B9
49
44ĐHSVAN12A, 13A, B12
50
45ĐHSVAN14A16
51
46ĐHSVAN14B16
52
47ĐHTCNH14A9
53
48ĐHVNH14A13
54
49Danh sách tổng hợp CĐ29
55
50Danh sách tổng hợp ĐH48
56
Tổng cộng817
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
danh sach lop truong
in (2)
 
 
Main menu