Omzettabel nummering nieuw liedboek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerksorteerregel(onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regelalternatieve (oudere) schrijfwijzenrubriek coderubrieksubrubriekrubrieksubrubriekrubriek HemelhoogLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking voor KinderenEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor NuAlles wordt nieuwGezangenbundel Nederlands Gereformeerde KerkenGereformeerd Kerkboek 2006 PsalmenGereformeerd Kerkboek 2006 GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Weerklank
Psalmen
Weerklank
Gezangen
De Nieuwe Psalm-
berijming
Levens- liederenZingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaOp ToonhoogteSelaPsalm- berijming 1773HemelhoogHemelhoog hulpkolom (bron)Koorbundel Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkMelodie- verwijzingenherkomst tekst
(auteur of andere bron)
OpmerkingcontrolekolomInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
Welzalig de man, die niet wandeltwelzalig de man die niet wandeltBijbelliederen0244000800013
3
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naamheer onze god hoe heerlijk is uw naamBijbelliederen007001450008a00090002Visser6
4
Hoelang nog?hoelang nog002100032
5
Mijn God, ik kom naar Umijn god ik kom naar uIk val niet uit zijn hand072700160016a0004Van der Beek5
6
0019De hemel roemt den Heerde hemel roemt den heer0Psalmen00190005xBarnard/Schurer5
7
Mogen de woorden van mijn mondmogen de woorden van mijn mond005900062
8
0023bDe Heer is mijn herderde heer is mijn herder0PsalmenPsalmen00140023a0007xTen Kate6
9
De Heer is mijn Herderde heer is mijn herderMijn Herder0008x2
10
De Heer is mijn herderde heer is mijn herderUw rust in mijn wereld002300092
11
Here, maak mij uwe wegenhere maak mij uwe wegen00101
12
0027Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!mijn licht mijn heil is hij mijn god en here0Psalmen00270011xJacobse5
13
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergevenwelzalig hij wiens zonden zijn vergeven0055001200323
14
Komt nu met zang en roert de snarenkomt nu met zang en roert de snaren00131
15
Uw goedheid, Heer, is hemelhooguw goedheid heer is hemelhoog001400362
16
't Hijgend hert, der jacht ontkomenhijgend hert der jacht ontkomen00151
17
Als een hert dat verlangt naar waterals een hert dat verlangt naar waterBijbelliederen028101580042a0042a0016Nystrom6
18
O Here God, kom mij bevrijdeno here god kom mij bevrijden00171
19
Juicht, o volken, juicht,juicht o volken juicht001800472
20
0051Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klachtontferm u god ontferm u hoor mijn klacht0PsalmenPsalmen00510051005100510019xSchulte Nordholt/Wit8
21
0051bCreate in me a clean heartcreate in me a clean heart0Psalmen03890020Psalm 51:12-144
22
Wilt U mij nog wel zienwilt u mij nog wel zienEen schone start0051011200213
23
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;ik roem in god; ik prijs 't onfeilbaar woord;002200562
24
Heb medelijden, Godheb medelijden godHoe sterk u bent005700232
25
0062Mijn ziel is stil tot God mijn Heermijn ziel is stil tot god mijn heer0Psalmen00620024x0024, 0095, 0111Barnard/Den Besten6
26
0065De stilte zingt U toe, o Herede stilte zingt u toe o here0Psalmen00650025x0072Barnard6
27
0067God zij ons gunstig en genadig.god zij ons gunstig en genadig.0Psalmen00670026x0033Nijhoff6
28
Heer, zegen onsheer zegen ons0748006700273
29
Maar 't vrome volk, in U verheugd,maar 't vrome volk in u verheugd002800682
30
0072Geef, Heer, de koning uwe rechtengeef heer de koning uwe rechten0Psalmen007200290072x0065Schulte Nordholt7
31
Nu blijf ik bij U voor altijdnu blijf ik bij u voor altijd00301
32
Wie buiten U heb ik in de hemelwie buiten u heb ik in de hemelAltijd bij U00311
33
Gedenk niet meer aan 't kwaad dat wij bedrevengedenk niet meer aan 't kwaad dat wij bedreven00321
34
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenothoe lieflijk hoe vol heilgenot003300842
35
0084aWat hou ik van uw huiswat hou ik van uw huis0Psalmen071500840034Borkent5
36
Leer mij naar Uw wil te handlen,leer mij naar uw wil te handlen003500862
37
0087Op Sions berg sticht God zijn heilige stedeop sions berg sticht god zijn heilige stedeOp Sions berg sticht God zijn heil'ge stede0Psalmen00870036xBarnard/Jacobse5
38
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheênzal eeuwig zingen van gods goedertierenheên00371
39
De Heer is je schild en je bevrijderde heer is je schild en je bevrijderMijn toevlucht00381
40
De Heer regeert, de hoogste Majesteitde heer regeert de hoogste majesteit003900932
41
Zingt, zingt een nieuw gezang de Herezingt zingt een nieuw gezang de hereZingt, zingt een nieuw gezang den Here,004000962
42
Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heerzing zing zing een nieuw lied voor de heerZing een nieuw lied00411
43
De Heer is koningde heer is koning009700422
44
De Heer regeertde heer regeert037500432
45
Zingt, zingt een nieuw gezang de Herezingt zingt een nieuw gezang de hereZingt, zingt een nieuw gezang den Here,004400982
46
Juicht, aarde! Juicht alom de Heerjuicht aarde juicht alom de heerJuicht aarde Juicht alom de Heer021900452
47
Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachtenloof loof de heer mijn ziel met alle krachten00461
48
0105Loof God de Heer, en laat ons blijdelooft god de heer en laat ons blijdeLooft God den Heer, en laat ons blijde0Psalmen01050047xSchulte Nordholt/Wit5
49
Mijn hart, o Hemelmajesteit,mijn hart o hemelmajesteit004801082
50
God heb ik lief, want die getrouwe Heergod heb ik lief want die getrouwe heer004901162
51
Loof de Here, alle gij volkenlooft de here alle gij volkenLooft de Here, alle gij volken005400502
52
Zing mee voor Godzing mee voor godMet ons011700512
53
Laat ieder 's Heren goedheid loven;laat ieder 's heren goedheid loven;005201182
54
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,welzalig zijn d' oprechten van gemoed005301192
55
Uw woord is een lamp voor mijn voetuw woord is een lamp voor mijn voetLiederen voor kinderenAlgemeen00230119a06160054Psalm 119:105 (NBG51)5
56
'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen,sla d'ogen naar 't gebergte heen005501212
57
Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer)ik hef mijn ogen op naar de bergen (zimmer)Mijn hulp is van U, Heer00561
58
Ik kijk omhoog naar de hoge bergenik kijk omhoog naar de hoge bergenWaar komt mijn hulp vandaan00571
59
Wie op de Heer vertrouwenwie op de heer vertrouwen018400582
60
Uit diepten van ellendenuit diepten van ellenden005901302
61
0130cUit de dieptenuit de diepten01300060Van den Berg4
62
Ai, ziet hoe goed, hoe lief'lijk is 't dat zonenai ziet hoe goed hoe lief'lijk is 't dat zonen006101332
63
Hiney ma tov ooma nayimhiney ma tov ooma nayim003400622
64
Hoe mooi en hoe heerlijkfamilieFamilie076700632
65
Loof, loof nu aller heren Heer,looft looft nu aller heren heer
Looft, looft nu aller heren Heer,
006401342
66
Kom op! Vertel hoe goed de Heer iskom op vertel hoe goed de heer isZegen de Heer00651
67
Loof de Heer, want Hij is goed *looft de heer want hij is goed Looft de Heer, want Hij is goed *011400662
68
'k Zal met mijn ganse hart uw eerzal met mijn ganse hart uw eer00671
69
0139Heer, die mij ziet zoals ik benheer die mij ziet zoals ik ben0PsalmenPsalmen013901390068xSchulte Nordholt6
70
0139bHeer, U doorgrondt en kent mijheer u doorgrondt en kent mij0Psalmen05180069Zimmer4
71
U kent mij door en dooru kent mij door en doorOpen boek00701
72
God, ik adem om van U te zingengod ik adem om van u te zingenAdem om van U te zingen073401450145a00714
73
Prijs de Heer met blijde galmenprijs de heer met blijde galmen
Prijst de Heer met blijde galmen
00721
74
0149Halleluja! laat opgetogenhalleluja laat opgetogen0PsalmenPsalmen014901490073Wit5
75
Alle eer aan Godalle eer aan godLoflied, strijdlied015000742
76
Loof God, loof Zijn naam alomloof god loof zijn naam alom
Looft God, looft Zijn naam alom
00751
77
Daar is uit 's werelds duistere wolkendaar is uit 's werelds duistere wolkenBijbelliederen001700762
78
0487Eer zij God in onze dageneer zij god in onze dagenVan gloria in excelsis902Getijden van het jaarKersttijdLiederen bij het kerkelijk jaarKerst
Rondom Kerst
0134011700770128x6
79
Ere zij Godere zij god00781
80
0484Go, tell it on the mountaingo tell it on the mountain902Getijden van het jaarKersttijd02430079x4
81
0435Hef op uw hoofden, poorten wijdhef op uw hoofden poorten wijdHeft op uw hoofden, poorten wijd901Getijden van het jaarAdventstijdLiederen bij het kerkelijk jaarLijdenstijd012001430080x5
82
Hoe zal ik U ontvangenhoe zal ik u ontvangenLiederen bij het kerkelijk jaarAdvent010900812
83
0481Hoor, de engelen zingen de eerhoor de engelen zingen de eer902Getijden van het jaarKersttijdLiederen bij het kerkelijk jaarKerst
Rondom Kerst
01350528012400820138x7
84
Ik kniel aan uwe kribbe neerik kniel aan uwe kribbe neer
Rondom Kerst
0141008301393
85
In Bethlehems stalin bethlehems stalLiederen bij het kerkelijk jaarKerst012600842
86
In de donkere nachtin de donkere nachtIn het licht00851
87
In de stad van koning Davidin de stad van koning davidLiederen bij het kerkelijk jaarKerst012700862
88
Jubel het uitjubel het uit052500872
89
0433Kom tot ons, de wereld wachtkom tot ons de wereld wacht901Getijden van het jaarAdventstijd0088x3
90
0477Komt allen tezamenkomt allen tezamen902Getijden van het jaarKersttijdLiederen bij het kerkelijk jaarKerst
Rondom Kerst
0138012900890142xuitgebreid7
91
0478Komt, verwondert u hier, mensenkomt verwondert u hier mensen902Getijden van het jaarKersttijdLiederen bij het kerkelijk jaarKerst013901310090xuitgebreid6
92
Laat ieder het horenlaat ieder het horen00911
93
Lof zij de God van Israëllof zij de god van israël00921
94
0486Midden in de winternachtmidden in de winternacht902Getijden van het jaarKersttijd00310093x4
95
Mijn ziel verheft Gods eermijn ziel verheft gods eer500Cantica006600470094naar: Voet4
96
0444Nu daagt het in het oostennu daagt het in het oosten901Getijden van het jaarAdventstijdLiederen bij het kerkelijk jaarAdvent012401110095x5
97
0476Nu zijt wellekomenu zijt wellekome902Getijden van het jaarKersttijdLiederen bij het kerkelijk jaarKerst014501320096xCouplet toegevoegd6
98
O kom, o kom, Immanuelo kom o kom immanuelLiederen bij het kerkelijk jaarAdvent
Rondom Kerst
0125011300970145herdicht; (NB: wel in hertaling: 4660)5
99
Oh holy nightoh holy night00981
100
0442Op U, mijn Heiland, blijf ik hopenop u mijn heiland blijf ik hopen901Getijden van het jaarAdventstijdLiederen bij het kerkelijk jaarAdvent011801120099x5
Loading...
Main menu