Omzettabel nummering nieuw liedboek
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
Still loading...
ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Liedboek 2013Tekst eerste regel of (onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regel (cursief)rubrieksubrubriekLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking KidsEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor nuAlles wordt nieuwGereformeerd Kerkboek PsalmenGereformeerd Kerkboek GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Zingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaKoorbundel nieuw liedboekMelodieverwijzingenOpmerkingInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
1Gezegend hij, die in der bozen raadPsalmen1
3
1.1Gelukkig is de mensPsalmenx
4
2Wat drijft de volken, wat bezielt ze tochPsalmen222
5
3O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veldPsalmen3
6
4Laat als ik roep mij op U hopenPsalmen4
7
4.1Verhoor mij als ik roep tot UPsalmen
8
4.2Zegen ons met het licht van uw ogenPsalmen
9
5Laat mij, mijn Koning tot U sprekenPsalmen5
10
6Heer, toon mij uw genadePsalmen61009
11
7Here mijn God, Gij hoedt mijn levenPsalmen777
12
8Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenPsalmen888x
13
8.1Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naamPsalmen305012x
14
8.2Zie de zon, zie de maanPsalmen23476148
15
8.3Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naamPsalmen2916x
16
9Met heel mijn hart zing ik uw eerPsalmen9x
17
9.1Uit het diepst van mijn hart wil ik zingenPsalmen9
18
10Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?Psalmen10
19
11Ik schuil bij GodPsalmen11
20
12Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenPsalmen121212827
21
12.1Onkreukbare woorden, waar ben jePsalmenx
22
13Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?Psalmen13
23
13.1Hoe lang vergeet U mij, o GodPsalmen
24
13.2Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwenPsalmenx
25
13.3Hoelang nog Heer, blijft U mij vergetenPsalmen13
26
14De dwaas zegt in zijn hart: 'er is geen God'Psalmen14
27
15Wie zult Gij noden in uw tentPsalmen15
28
16Bewaar mij, want ik schuil bij U, o GodPsalmen16
29
16.1Leer ons, O Heer, wat de weg is te levenPsalmenx
30
16.2Behüte mich, Gott Behoed mij, o GodPsalmen
31
17Hoor, Heer, Gij God van trouw en rechtPsalmen1763
32
18Ik heb U lief van ganser harte, HerePsalmen181818x
33
18.1Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt GijPsalmenx
34
19De hemel roemt den HeerPsalmen19x
35
19.1Het woord des Heren is volmaaktPsalmenx
36
20Moge de Heer u antwoord gevenPsalmen20
37
21O Heer, de koning is verheugd!Psalmen21
38
22Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mijPsalmen22x
39
22.1God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenPsalmenx
40
23Ik wil van God als van mijn Herder sprekenPsalmen23x
41
23.1D'Almachtige is mijn Herder en GeleidePsalmen13.1x
42
23.2De Heer is mijn herderPsalmen14xten Kate
43
23.3Mijn God, mijn herder, zorgt voor mijPsalmenx
44
23.4Was ik een schaap, was Hij mijn herderPsalmen
45
23.5De Heer is mijn herderPsalmenxantwoordpsalm
46
23.6Mijn herder, Gij alleenPsalmenx
47
23.7Mijn herder is de HeerPsalmen
48
24De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domeinPsalmen24x62, 95, 111
49
25Heer, ik hef mijn hart en handenPsalmen25x
50
25.1Mijn ogen zijn gevestigdPsalmen1501019x
51
25.2De Heer zegene uPsalmen3210
52
25.2Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (beurtzang)Psalmenx
53
25.3Naar U gaat mijn verlangen, Heer (beurtzang)Psalmenx
54
25.4Naar U gaat mijn verlangen, Heer (beurtzang)Psalmenx
55
25.5Naar U gaat mijn verlangen uitPsalmen
56
26O Heer, op wie ik pleitPsalmen26
57
27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!Psalmen27x
58
27.1De Heer is mijn lichtPsalmenx
59
27.1The Lord is my lightPsalmenx
60
27.2De Heer is mijn licht en mijn heilPsalmenx
61
28Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!Psalmen282828
62
29Gij die hoog verheven zijtPsalmen29
63
30Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdPsalmen30139
64
30.1Van U wil ik spreken, GodPsalmenxHuijbers
65
31Op U vertrouw ik, Heer der HerenPsalmen31x71
66
31.1Mijn toevlucht is de Here GodPsalmenx
67
32Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergevenPsalmen32
68
32.1Gelukkig ben je als je schuld bekentPsalmen32
69
33Komt nu met zang en roert de snarenPsalmen33x67
70
34Ik loof den Heer altijdPsalmen34x
71
35Twist, Here, met mijn twistersPsalmen3568, 723
72
36De zonde die de zondaars vleitPsalmen36
73
37Wees niet afgunstig op de goddelozePsalmen37
74
38Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verterenPsalmen38317
75
39Ik zeide wel; Nu let ik op mijn wegPsalmen39
76
40Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtPsalmen404040
77
40.1Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugdePsalmenx
78
41Heil hem die den geringe helpt in noodPsalmen414141x
79
42Evenals een moede hinde naar het klare water smachtPsalmen42xTitel fout!
80
42.1Zoals een hert reikhalst naar levend waterPsalmenx
81
43O God, kom mijn geding beslechtenPsalmen434343x
82
44Heer, wat de vaderen verteldenPsalmen44
83
45Met luider stem breng ik de koning huldePsalmen45
84
46God is een toevlucht t' allen tijdePsalmen46
85
47Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugdPsalmen47x
86
48De Heer is groot, zijn lof weerklinktPsalmen48x
87
49Bewoners van de wijde wereld, hoortPsalmen49
88
50De Heer die leeft, de God der goden spreektPsalmen505050
89
51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klachtPsalmen515151x
90
51.1God, herschep mijn hartPsalmenx
91
51.2Create in me a clean heartPsalmen389
92
52Waarom toch het kwaad zo te prijzenPsalmen52
93
53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Psalmen53
94
54O God, verlos mij door uw naam!Psalmen54
95
55God, laat mij smekend tot U tredenPsalmen55
96
56Wees mij genadig, Heer, want een geweldPsalmen56
97
57Wees mij genadig, Heer, wees mij nabijPsalmen575757
98
58Gij hoge raad, bijeengekomenPsalmen58
99
59Kom, Heer, mij uit de hand bevrijdenPsalmen595959
100
60O God, die ons verstoten hadPsalmen60
Loading...
 
 
 
Omzettabel
Rubrieken
Statistieken