Omzettabel nummering nieuw liedboek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerksorteerregel(onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regelalternatieve (oudere) schrijfwijzenrubriek coderubrieksubrubriekrubrieksubrubriekrubriek HemelhoogLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking voor KinderenEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor NuAlles wordt nieuwGezangenbundel Nederlands Gereformeerde KerkenGereformeerd Kerkboek 2006 PsalmenGereformeerd Kerkboek 2006 GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Weerklank
Psalmen
Weerklank
Gezangen
De Nieuwe Psalm-
berijming
Levens- liederenZingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaOp ToonhoogteSelaPsalm- berijming 1773HemelhoogHemelhoog hulpkolom (bron)Koorbundel Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkMelodie- verwijzingenherkomst tekst
(auteur of andere bron)
OpmerkingcontrolekolomInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
Welzalig wie niet volgt der bozen raadwelzalig wie niet volgt der bozen raad00010001Hasper3
3
0002Wat drijft de volken, wat bezielt ze tochwat drijft de volken wat bezielt ze toch0Psalmen000200020002Jacobse5
4
O Heer, de tegenstand komt op van elke kanto heer de tegenstand komt op van elke kant00030003Hasper3
5
Wil als ik roep mij antwoord gevenwil als ik roep mij antwoord geven00040004Den Besten3
6
O Here, wil mijn woorden horeno here wil mijn woorden horenPsalmen000500050005De Vries4
7
O Here, sla mij gadeo here sla mij gade00060006Hoekstra3
8
0007Here mijn God, Gij hoedt mijn levenhere mijn god gij hoedt mijn leven0PsalmenPsalmen0007000700070007Schulte Nordholt/Wit6
9
0008Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenheer onze heer hoe heerlijk en verheven0PsalmenPsalmen0008000800080008xBarnard/Wit7
10
Ik zal met heel mijn hart, o Heerik zal met heel mijn hart o heerPsalmen000900090009Hasper4
11
Waarom, o Heer, blijft U van verre staan?waarom o heer blijft u van verre staanPsalmen001000100010Hoekstra4
12
De Here is mijn toevlucht en mijn sterktede here is mijn toevlucht en mijn sterktePsalmen001100110011Hasper4
13
0012Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenbreng redding heer de vroomheid is geweken0Psalmen00120012001200120827Van der Molen/Wit7
14
Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij?hoelang o heer vergeet gij mijPsalmen001300130013Hasper4
15
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen Godde dwaas zegt in zijn hart: er is geen godPsalmen001400140014Hoekstra4
16
Heer, wie mag wonen in uw tentheer wie mag wonen in uw tentPsalmen001500150015Hoekstra4
17
Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!bewaar mij heer mijn toeverlaat zijt gijPsalmen001600160016Muns4
18
Hoor naar een rechte zaak, o Heerhoor naar een rechte zaak o heer00170017Van Boven3
19
0018Ik heb U lief van ganser harte, Hereik heb u lief van ganser harte here0Psalmen001800180018xSchulte Nordholt/Wit6
20
Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekendhet ruime firmament maakt wijd en zijd bekendPsalmen001900190019Hasper4
21
Moge de Heer u antwoord gevenmoge de heer u antwoord gevenPsalmen002000200020Hoekstra4
22
O Heer, de koning is verblijdo heer de koning is verblijdPsalmen002100210021Hasper4
23
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mijmijn god mijn god waarom verlaat gij mijPsalmen002200220022Hoekstra/Nolles4
24
De Here wil mijn trouwe herder wezende here wil mijn trouwe herder wezenPsalmen002300230023Mijderwijk4
25
De aarde is, met al wat leeftde aarde is met al wat leeft00240024Mijderwijk3
26
'k Hef mijn ziel in vast vertrouwenhef mijn ziel in vast vertrouwenPsalmen002500250025Hasper4
27
O Here, doe mij recht!o here doe mij rechtPsalmen002600260026Hasper4
28
God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?god is mijn licht mijn heil: wie zou ik vrezen002700270027Hasper4
29
0028Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!ik roep tot u mijn rots mijn here0PsalmenPsalmen0028002800280028Jacobse6
30
Hemelingen, buigt u neerhemelingen buigt u neerPsalmen002900290029Hoekstra4
31
U zal ik loven, trouwe Heeru zal ik loven trouwe heerPsalmen003000300030Mijderwijk4
32
Bij U, o Heer, zoek ik beschermingbij u o heer zoek ik beschermingPsalmen003100310031Muns4
33
Welzalig hij wiens zonde is vergevenwelzalig hij wiens zonde is vergevenPsalmen003200320032Hasper4
34
Zing vrolijk, loof de naam des Herenzing vrolijk loof de naam des herenZingt vrolijk, looft de naam des Heren,Psalmen003300330033Hasper4
35
Ik zing voor God, de Heerik zing voor god de heer00340034Muns3
36
Twist met mijn twisters, Here Godtwist met mijn twisters here godPsalmen003500350035Hoekstra4
37
De zonde spreekt haar vleiend woordde zonde spreekt haar vleiend woordPsalmen003600360036Hasper4
38
Wees niet jaloers op hen die onrecht plegenwees niet jaloers op hen die onrecht plegenPsalmen003700370037De Vries4
39
Blijf mij niet in toorn kastijden, zie mijn lijdenblijf mij niet in toorn kastijden zie mijn lijdenPsalmen003800380038Muns4
40
Ik dacht: ik zal de rechte wegen gaanik dacht: ik zal de rechte wegen gaanPsalmen003900390039Hasper4
41
0040Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtmet heel mijn hart heb ik de heer verwacht0PsalmenPsalmen0040004000400040Heeroma of Jacobse6
42
0041Heil hem die de geringe helpt in noodheil hem die de geringe helpt in noodHeil hem die den geringe helpt in nood0PsalmenPsalmen0041004100410041xJacobse7
43
Heer, een hert in dorre strekenheer een hert in dorre strekenPsalmen004200420042Mijderwijk4
44
0043O God, kom mijn geding beslechteno god kom mijn geding beslechten0PsalmenPsalmen0043004300430043xDen Besten/Wit7
45
Wij hoorden, Heer, met eigen orenwij hoorden heer met eigen oren004400440044Hasper4
46
Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingenhoe is mijn hart vervuld van blijde dingenPsalmen004500450045Muns4
47
God is een toevlucht en een sterktegod is een toevlucht en een sterkte004600460046Muns4
48
Juich, o volken, juich, handklap en betuigjuich o volken juich handklap en betuigJuicht o volken juicht handklapt en betuigtPsalmen004700470047Hasper4
49
De Heer is groot en hoog geëerdde heer is groot en hoog geëerdPsalmen004800480048Muns4
50
Gij volken, overal ter wereld, hoor!gij volken overal ter wereld hoorPsalmen004900490049Huizinga4
51
0050De Heer die leeft, de God der goden spreektde heer die leeft de god der goden spreekt0Psalmen0050005000500050Schulte Nordholt/Wit6
52
0051Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klachtontferm u god ontferm u hoor mijn klacht0PsalmenPsalmen00510051005100510019xSchulte Nordholt/Wit8
53
Waarom beroemt u zich op 't kwadewaarom beroemt u zich op 't kwadePsalmen005200520052Muns/Nolles4
54
De dwaas zegt bij zichzelf in overmoedde dwaas zegt bij zichzelf in overmoedPsalmen005300530053Muns4
55
O God, verlos mij door uw naamo god verlos mij door uw naamPsalmen005400540054Mijderwijk4
56
O God, neem mijn gebed ter oreo god neem mijn gebed ter orePsalmen005500550055Hasper4
57
Ontferm U, God, zij maken op mij jachtontferm u god zij maken op mij jacht00560056Wielenga3
58
0057Wees mij genadig, Heer, wees mij nabijwees mij genadig heer wees mij nabij0PsalmenPsalmen0057005700570057Den Besten/Kamphuis6
59
U die in hoogheid bent gezetenu die in hoogheid bent gezeten00580058Muns3
60
0059Kom, Heer, mij uit de hand bevrijdenkom heer mij uit de hand bevrijden0PsalmenPsalmen0059005900590059Den Besten6
61
O God, hoe hebt U ons bedroefdo god hoe hebt u ons bedroefdPsalmen006000600060Muns4
62
Wil, o God, mijn smeking horenwil o god mijn smeking horenPsalmen006100610061Muns4
63
Voorwaar, ik keer mij stil tot Godvoorwaar ik keer mij stil tot godPsalmen006200620062Muns4
64
O God, mijn God, ik zoek uw hando god mijn god ik zoek uw hand00630063Muns3
65
0064Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!behoed mij heer hoor naar mijn klagen0Psalmen0064006400640064Den Besten6
66
De lofzang klinkt uit Sions zalende lofzang klinkt uit sions zalenPsalmen006500650065Hasper4
67
0066Breek, aarde, uit in jubelzangenbreek aarde uit in jubelzangen0Psalmen0066006600660066x0066, 0098, 0118, 0489Den Besten/Kamphuis8
68
De Here God zij ons genadigde here god zij ons genadigPsalmen006700670067Muns4
69
De Heer staat op in majesteitde heer staat op in majesteit006800680068Hasper4
70
O God, verlos mij, red mij uit mijn noodo god verlos mij red mij uit mijn noodPsalmen006900690069Muns4
71
0070Haast U om mij te redden, God!haast u om mij te redden god0PsalmenPsalmen00700070007000700063Van der Molen7
72
Bij U, o Heer, berg ik mijn levenbij u o heer berg ik mijn levenPsalmen007100710071Muns4
73
O God, wil aan de koning schenkeno god wil aan de koning schenkenPsalmen007200720072Mijderwijk4
74
Ja, God is goed voor Israëlja god is goed voor israël007300730073Muns4
75
Waarom, o God, verstoot U voor altijdwaarom o god verstoot u voor altijdPsalmen007400740074Hasper4
76
U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heeru alleen u loven wij ja wij loven u o heerPsalmen007500750075Hasper4
77
Heel Juda kent Gods naam en eerheel juda kent gods naam en eerPsalmen007600760076Muns/Generale Synode Heemse4
78
0077Roepend om gehoor te vindenroepend om gehoor te vinden0Psalmen0077007700770086Jacobse6
79
Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter oremijn volk hoor toe en neem mijn leer ter orePsalmen007800780078Muns/Generale Synode Heemse4
80
O God, nu zijn de heidenen gekomeno god nu zijn de heidenen gekomen007900790079Muns4
81
O herder, die uw volk wilt leideno herder die uw volk wilt leidenPsalmen008000800080Muns4
82
Jubelt voor de Heerjubelt voor de heer00810081Muns3
83
God staat in 't midden van de godengod staat in 't midden van de godenPsalmen008200820082De Vries4
84
Houd u niet stil, zwijg niet, o Godhoud u niet stil zwijg niet o godPsalmen008300830083Muns4
85
Hoe lieflijk is uw huis, o Heerhoe lieflijk is uw huis o heerPsalmen008400840084Hasper4
86
0085Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heergij waart goedgunstig voor uw land o heer0Psalmen0085008500850085xVan der Molen7
87
0086Hoor mij, Heer, wil antwoord zendenhoor mij heer wil antwoord zenden0PsalmenPsalmen0086008600860086xSchulte Nordholt/Wit7
88
Jeruzalem, de Godsstad hier benedenjeruzalem de godsstad hier benedenPsalmen008700870087Mijderwijk4
89
0088Heer, die mijn heil, mijn helper zijtheer die mijn heil mijn helper zijt0PsalmenPsalmen0088008800880088Van der Molen/Wit6
90
0089Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied0PsalmenPsalmen0089008900890089x0412Schulte Nordholt/Wit8
91
0090Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezengij zijt geweest o heer en gij zult wezen0Psalmen0090009000900090xVan der Molen/Wit7
92
Hij die op Gods bescherming wachthij die op gods bescherming wachtPsalmen0091009100910091Hasper5
93
't Is goed de Heer te lovenis goed de heer te loven00920092De Vries3
94
De Heer regeert, bekleed met majesteitde heer regeert bekleed met majesteit00930093Muns3
95
0094Verschijn in lichtglans, God der wrake!verschijn in lichtglans god der wrake0PsalmenPsalmen0094009400940094Den Besten of Munsherkomst tekst nakijken7
96
Kom, laat ons juichen voor de Heerkom laat ons juichen voor de heerKomt, laat ons juichen voor de HeerPsalmen009500950095Muns4
97
Zingt een nieuw lied voor God de Here00960096
98
De Heer alleen regeertde heer alleen regeertPsalmen009700970097Muns4
99
Zingt nu een nieuw lied voor de Herezingt nu een nieuw lied voor de here00980098Hoekstra3
100
0099God is Koning, Hij sticht zijn heerschappijgod is koning hij sticht zijn heerschappij0PsalmenPsalmen0099009900990099xDen Besten7
Loading...
Main menu