Omzettabel nummering nieuw liedboek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerksorteerregel(onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regelalternatieve (oudere) schrijfwijzenrubriek coderubrieksubrubriekrubrieksubrubriekrubriek HemelhoogLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking voor KinderenEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor NuAlles wordt nieuwGezangenbundel Nederlands Gereformeerde KerkenGereformeerd Kerkboek 2006 PsalmenGereformeerd Kerkboek 2006 GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Weerklank
Psalmen
Weerklank
Gezangen
De Nieuwe Psalm-
berijming
Levens- liederenZingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaOp ToonhoogteSelaPsalm- berijming 1773HemelhoogHemelhoog hulpkolom (bron)Koorbundel Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkMelodie- verwijzingenherkomst tekst
(auteur of andere bron)
OpmerkingcontrolekolomInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
0513God heeft het eerste woordgod heeft het eerste woordNieuwjaarslied902Getijden van het jaarKersttijdLiederen van lof, gebed en toewijding000104300228x4
3
Wat sprak God op de eerste dagwat sprak god op de eerste dag00021
4
0803Uit Oer is hij getogenuit oer is hij getogenVan Abraham, de vader der gelovigen 1003LevenLevensreisBijbelliederen00030001x3
5
Wij eten weer het bitter broodwij eten weer het bitter brood00041
6
Wij trekken nu het diensthuis uitwij trekken nu het diensthuis uit00051
7
0151Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagik zing voor de heer en ik prijs zijn gezagHet lied van Mozes (Schelfzeelied)500Cantica0006xWit2
8
0316Het woord dat u ten leven riephet woord dat u ten leven riepVlakbij u is het woord807De eerste dagRond de SchriftenBijbelliederen00070004x3
9
Gij hemel en aarde, doet open uw oorgij hemel en aarde doet open uw oor00081
10
0152Mijn hart verheugt zich zeermijn hart verheugt zich zeerDe lofzang van Hanna500CanticaBijbelliederen00090005x3
11
David heeft de reus verslagendavid heeft de reus verslagen00101
12
Elia was, tot de dood beduchtelia was tot de dood beducht00111
13
0892Niet in 't geweldige geluidniet in 't geweldige geluid1004LevenBidden00122
14
0023aD'Almachtige is mijn Herder en Geleided'almachtige is mijn herder en geleide0Psalmen0013axVan den Vondel2
15
D'Almachtige is mijn Herder en Geleided'almachtige is mijn herder en geleide0013b1
16
0023bDe Heer is mijn herderde heer is mijn herder0PsalmenPsalmen00140023a0007xTen Kate4
17
0103aLoof nu, mijn ziel, de Hereloof nu mijn ziel de here0Psalmen0015xGramann/Den Besten2
18
0117aGij volken loof uw God en Heergij volken loof uw god en heerGij volken looft uw God en Heer0Psalmen0016xSartorius2
19
'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogenhef vol verlangst van dag tot dag mijn ogen00171
20
Zalige ure!zalige ure00181
21
0130aUit angst en nood stijgt mijn gebeduit angst en nood stijgt mijn gebed0Psalmen0019xWit2
22
0146aLaat ons nu vrolijk zingenlaat ons nu vrolijk zingen0PsalmenBijbelliederen00200013xGerhart3
23
0146cAlles wat adem heeft love de Herealles wat adem heeft love de here0PsalmenBijbelliederen00210014xHermschmidt/Den Besten3
24
0846De wijsheid van vóór alle tijdende wijsheid van vóór alle tijden1003LevenLevensreis0022x2
25
0447Het zal zijn in het laatste der tijdenhet zal zijn in het laatste der tijdenDe tempelberg901Getijden van het jaarAdventstijd0023x2
26
Jesaja de profeetjesaja de profeet00241
27
0448Het volk dat wandelt in het duisterhet volk dat wandelt in het duister901Getijden van het jaarAdventstijdLiederen bij het kerkelijk jaarAdvent0025010701343
28
Daar is uit 's werelds duistre wolkendaar is uit 's werelds duistre wolken00261
29
0762De Heer richt op zijn berg een maaltijd aande heer richt op zijn berg een maaltijd aanVan de messiaanse maaltijd917Getijden van het jaarVoleinding0027xAndere melodie2
30
0175Wij hebben een sterke stadwij hebben een sterke stadVan de sterke stad600Bijbelse vertelliederen0028x2
31
Gij die 't menselijke levengij die 't menselijke leven00291
32
Wie mat de waatren in zijn holle handwie mat de waatren in zijn holle handBijbelliederen0030025300243
33
0763Zij zullen de wereld bewonenzij zullen de wereld bewonenTen dage des heils917Getijden van het jaarVoleinding0031x0764, 07652
34
Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schredenhoe lieflijk hoe schoon zijn de schredenBijbelliederen003200272
35
0382O alle gij dorstigen, komt tot de stromeno alle gij dorstigen komt tot de stromende Maaltijd des Heren816De eerste dagMaaltijd van de Heer00332
36
0176Om Sions wil zwijg ik niet stilom sions wil zwijg ik niet stilHet wachtwoord600Bijbelse vertelliederenBijbelliederen00340031x3
37
Scheur, Heer, de heemlenscheur heer de heemlen00351
38
Ik zal, zo spreekt de Hereik zal zo spreekt de here00361
39
Zo sprak de Heer der legerscharenzo sprak de heer der legerscharenBijbelliederen003700332
40
De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheimde heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim00381
41
0678Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijdevrees niet gij land verheug u en wees blijdeDe moesson van de Geest908Getijden van het jaarPinksterenBijbelliederen00390035x01013
42
0155Zijt Gij mijn Godzijt gij mijn god500Cantica0040x2
43
0770De Here, de heerser der aardede here de heerser der aarde917Getijden van het jaarVoleinding0041xingekort2
44
0550Verheug u, gij dochter van Sionverheug u gij dochter van sion904Getijden van het jaarVeertigdagentijdBijbelliederen004200393
45
Die dag zal komen, brandend als een ovendie dag zal komen brandend als een ovenBijbelliederen0043022200403
46
0704Dank, dank nu allen Goddank dank nu allen godDankt, dankt nu allen God909Getijden van het jaarTrinitatisLiederen van lof, gebed en toewijding0044014104230300x5
47
O Gij die onze Koning zijto gij die onze koning zijt00451
48
0456bKwam van Godswegekwam van godswegeLied van de Doper901Getijden van het jaarAdventstijd00462
49
0531Jezus, die langs het water liepjezus die langs het water liep903Getijden van het jaarEpifaniëntijdBijbelliederen0047004102324
50
O onze Vader, trouwe Heero onze vader trouwe heerLiederen bij liturgische momenten en bijzondere dagenGebod, gebed, geloof00480301Luther/Wit/Schulte Nordholt2
51
0979De vogels van de bomende vogels van de bomenVan de vogels en de bloemen uit de bergrede1102Samen levenSchepping0049x2
52
O grote God, o goede Heero grote god o goede heer00501
53
0840Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik komlieve heer gij zegt 'kom' en ik komVan komen en gaan1003LevenLevensreis0051x2
54
Jaïrusjaïrus00521
55
0446Zijt Gij waarop de wereld wachtzijt gij waarop de wereld wachtJohannes in de gevangenis901Getijden van het jaarAdventstijd0053x2
56
0764Een zaaier ging uit om te zaaieneen zaaier ging uit om te zaaienVan de zaaier917Getijden van het jaarVoleinding00540022x3
57
Weet gij waarmee het koninkrijkweet gij waarmee het koninkrijk00551
58
0917Ga in het schip, zegt Gijga in het schip zegt gijOver het meer1005LevenGeloven0056x2
59
0383Zeven was voldoendezeven was voldoendeZeven is voldoende816De eerste dagMaaltijd van de Heer0057ax2
60
Zeven was voldoendezeven was voldoende0057b1
61
De schapen alle honderdde schapen alle honderdBijbelliederen005800502
62
De rijke kwam tot Jezusde rijke kwam tot jezus00591
63
Pluk nu het groen van de veldenpluk nu het groen van de velden00601
64
Een landheer had met eigen handeen landheer had met eigen hand00611
65
0320Wie oren om te horen heeftwie oren om te horen heeft807De eerste dagRond de Schriften00620062xuitgebreid3
66
0751De Heer verschijnt te middernachtde heer verschijnt te middernacht917Getijden van het jaarVoleindingBijbelliederen00630044x0273, 06423
67
0765Gij hebt met uw brede gebarengij hebt met uw brede gebarenVan het zaad in de akker917Getijden van het jaarVoleinding0064x0763, 07642
68
Het graan slaapt in de aardehet graan slaapt in de aarde00651
69
Mijn ziel verheft Gods eermijn ziel verheft gods eer500Cantica006600470094naar: Voet3
70
0158aGod zij geloofd uit alle machtgod zij geloofd uit alle machtDe lofzang van Zacharias500Cantica0067xBarnard2
71
Zo laat Gij, Heer, uw knechtzo laat gij heer uw knecht0068005201063
72
Johannes, wat moeten wij doenjohannes wat moeten wij doen00691
73
0990De laatsten worden de eerstende laatsten worden de eerstenVan de genodigden1103Samen levenGerechtigheid0070x09912
74
Jezus, wandlend langs de wegenjezus wandlend langs de wegen00711
75
0255Gij volgt ons uit Jeruzalemgij volgt ons uit jeruzalemVan de Emmaüsgangers703Getijden van de dagAvond0072x0646, 08042
76
0646De Heer is onze reisgenootde heer is onze reisgenoot906Getijden van het jaarPaastijd0073x0255, 08042
77
0525Wij willen de bruiloftsgasten zijnwij willen de bruiloftsgasten zijnDe bruiloft te Kana903Getijden van het jaarEpifaniëntijd0074x2
78
0653U kennen, uit en tot U levenu kennen uit en tot u leven906Getijden van het jaarPaastijdBijbelliederen00750054x09053
79
Zie hoe de mensen heengaanzie hoe de mensen heengaan00761
80
De Trooster komtde trooster komt00771
81
Laat me in U blijven, groeien, bloeienlaat me in u blijven groeien bloeien
Rondom Hemelvaart
0078028402333
82
Die in benauwdheid zuchtendie in benauwdheid zuchten00791
83
0627Wij delen verdriet en zorgenwij delen verdriet en zorgenWandelaars in de morgen905Getijden van het jaarDrie dagen van Pasen0080x2
84
0626Ik zoek mijn Heer, het graf is leegik zoek mijn heer het graf is leeg905Getijden van het jaarDrie dagen van Pasen0081x2
85
0644Terwijl wij Hem bewenenterwijl wij hem bewenenDe verschijningen906Getijden van het jaarPaastijd0082x2
86
0649O Heer, blijf toch niet vrageno heer blijf toch niet vragenDe drie vragen906Getijden van het jaarPaastijd0083x2
87
0674O God, die op het Pinksterfeesto god die op het pinksterfeest908Getijden van het jaarPinksteren00842
88
De hemel is opengesprongende hemel is opengesprongen00851
89
0825De wereld is van Hem vervuldde wereld is van hem vervuld1003LevenLevensreis0086x2
90
Wij willen God de ere gevenwij willen god de ere gevenBijbelliederen0087017800623
91
Mijn God, gewapend tot de tandenmijn god gewapend tot de tanden00881
92
O Christus, Heer der heerlijkheido christus heer der heerlijkheid00891
93
0902Is God de Heer maar voor mijis god de heer maar voor mij1005LevenGeloven0090x03452
94
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleenniemand van ons leeft voor zichzelf alleen00911
95
Al kon ik alle talen sprekenal kon ik alle talen spreken009202302
96
0758Bij 't steken der bazuinenbij 't steken der bazuinen917Getijden van het jaarVoleinding0093xingekort2
97
0827Mensen, wij zijn geroepen om te leven!mensen wij zijn geroepen om te levenVan belofte1003LevenLevensreis0094x2
98
Nu bidden wij met ootmoed en ontzagnu bidden wij met ootmoed en ontzagBijbelliederen0095024600723
99
Word krachtig in de Heerword krachtig in de heerBijbelliederen009600742
100
Wordt krachtig in de Heerwordt krachtig in de heer00961
Loading...