Omzettabel nummering nieuw liedboek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBH
1
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk(onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regelalternatieve (oudere) schrijfwijzenrubriek coderubrieksubrubriekrubrieksubrubriekrubriek HemelhoogLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking voor KinderenEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor NuAlles wordt nieuwGezangenbundel Nederlands Gereformeerde KerkenGereformeerd Kerkboek 2006 PsalmenGereformeerd Kerkboek 2006 GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Weerklank
Psalmen
Weerklank
Gezangen
SelaDienstboekDe Nieuwe Psalm-
berijming
Liederen voor de Gemeente-zangLevens- liederenNed. Herv. BundelSchrift-
berijmingen
Zingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaOp ToonhoogteSelaUit aller mondPsalm- berijming 1773Gezangen bij berijming 1773HemelhoogJohannes de HeerE&REen boek vol liedjesGeestelijke liederenHet liefste lied van overzeeOok uit de mond der kinderenTimotheusYouth for ChristZingen van mijn HeilandOvernodigHemelhoog hulpkolom (bron)Koorbundel Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkMelodie- verwijzingenherkomst tekst
(auteur of andere bron)
OpmerkingcontrolekolomInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
0001Gezegend hij, die in der bozen raad0Psalmen0001Den Besten/Jacobse2
3
0001aGelukkig is de mens0PsalmenxKalis1
4
0002Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch0Psalmen000200020002Jacobse4
5
0003O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld0Psalmen0003Nijhoff2
6
0004Laat als ik roep mij op U hopen0PsalmenPsalmen00040004Jacobse3
7
0004aVerhoor mij als ik roep tot U0PsalmenDe Roode1
8
0004bZegen ons met het licht van uw ogen0PsalmenNBV1
9
0005Laat mij, mijn Koning tot U spreken0Psalmen0005Jacobse/Wit2
10
0006Heer, toon mij uw genade0Psalmen00061009Jacobse2
11
0007Here mijn God, Gij hoedt mijn leven0PsalmenPsalmen0007000700070007Schulte Nordholt/Wit5
12
0008Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven0PsalmenPsalmen0008000800080008xBarnard/Wit5
13
0008aHeer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam0Psalmen00305-0012xDeurloo3
14
0008bZie de zon, zie de maan0PsalmenLiederen voor kinderenAlgemeen002304760148061705641Zuiderveld7
15
0008cHeer, onze Heer, hoe machtig is uw naam0Psalmen00290016xVijftig psalmen3
16
0009Met heel mijn hart zing ik uw eer0Psalmen0009xJacobse2
17
0009aUit het diepst van mijn hart wil ik zingen0Psalmen0009Van den Berg2
18
0010Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?0Psalmen0010Jacobse2
19
0011Ik schuil bij God0Psalmen0011Van der Molen/Wit2
20
0012Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken0Psalmen00120012001200120827Van der Molen/Wit5
21
0012aOnkreukbare woorden, waar ben je0PsalmenxOosterhuis1
22
0013Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?0Psalmen0013Schurer2
23
0013aHoe lang vergeet U mij, o God0PsalmenEykman1
24
0013bZelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen0PsalmenxGerhardt/Van der Zeyde1
25
0013cHoelang nog Heer, blijft U mij vergeten0Psalmen0013Borkent2
26
0014De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'0Psalmen0014Den Besten/Wit2
27
0015Wie zult Gij noden in uw tent0Psalmen0015Den Besten2
28
0016Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God0Psalmen0016Nijhoff2
29
0016aLeer ons, O Heer, wat de weg is te leven0PsalmenxGerhardt/Van der Zeyde1
30
0016bBehoed mij, o God0Psalmennaar Psalm 16:1-111
31
0016bBehüte mich, Gott0Psalmennaar Psalm 16:1-111
32
0017Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht0PsalmenPsalmen001700170063Den Besten3
33
0018Ik heb U lief van ganser harte, Here0Psalmen001800180018xSchulte Nordholt/Wit4
34
0018aHeer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij0PsalmenxBronkhost / Psalm 18:2,4-471
35
0019De hemel roemt den Heer0Psalmen00190005xBarnard/Schurer3
36
0019aHet woord des Heren is volmaakt0PsalmenxVijftig psalmen/Psalm 19:8-111
37
0020Moge de Heer u antwoord geven0Psalmen0020Barnard2
38
0021O Heer, de koning is verheugd!0Psalmen0021Nijhoff2
39
0022Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij0PsalmenPsalmen0022xJacobse2
40
0022aGod, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten0PsalmenxHuijbers1
41
0023Ik wil van God als van mijn Herder spreken0Psalmen0023xNijhoff2
42
0023aD'Almachtige is mijn Herder en Geleide0Psalmen0013axVan den Vondel2
43
0023bDe Heer is mijn herder0PsalmenPsalmen00140023a0007xTen Kate4
44
0023cMijn God, mijn herder, zorgt voor mij0PsalmenxScottish Psalter 1650/Bosch/Landman1
45
0023dWas ik een schaap, was Hij mijn herder0PsalmenEykman1
46
0023eDe Heer is mijn herder0PsalmenxGerhardt/Van der Zeydeantwoordpsalm1
47
0023fMijn herder, Gij alleen0PsalmenxVijftig psalmen1
48
0023gMijn herder is de Heer0PsalmenPsalm 23:11
49
0024De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein0Psalmen0024x0062, 0095, 0111Schulte Nordholt/Wit2
50
0025Heer, ik hef mijn hart en handen0Psalmen0025xBarnard/Jacobse2
51
0025aMijn ogen zijn gevestigd0PsalmenLiederen bij zorg en verdriet015005091-0019xBarnard/Psalm 25:15-164
52
0025bHoud mij in leven, wees Gij mijn redding0PsalmenxVijftig psalmenbeurtzang1
53
0025cNaar U gaat mijn verlangen, Heer0PsalmenxVijftig psalmenbeurtzang1
54
0025dNaar U gaat mijn verlangen, Heer0PsalmenxVijftig psalmenbeurtzang1
55
0025eNaar U gaat mijn verlangen uit0PsalmenNBV1
56
0026O Heer, op wie ik pleit0Psalmen0026Jacobse2
57
0027Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!0Psalmen00270011xJacobse3
58
0027aDe Heer is mijn licht0PsalmenxBell/Strasser1
59
0027aThe Lord is my light0PsalmenxBell/Strasser1
60
0027bDe Heer is mijn licht en mijn heil0PsalmenxGerhardt/Van der Zeyde1
61
0028Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!0PsalmenPsalmen0028002800280028Jacobse5
62
0029Gij die hoog verheven zijt0Psalmen0029Barnard/Van der Molen2
63
0030Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd0Psalmen00300139Jacobse2
64
0030aVan U wil ik spreken, God0PsalmenxVijftig psalmen/Huijbers1
65
0030bVan U wil ik spreken, God1
66
0031Op U vertrouw ik, Heer der Heren0Psalmen0031x0071Den Besten2
67
0031aMijn toevlucht is de Here God0PsalmenxZijlstra1
68
0032Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven0Psalmen0032Barnard/Den Besten2
69
0032aGelukkig ben je als je schuld bekent0Psalmen0032Van Loenen2
70
0033Kom nu met zang en roert de snarenKomt nu met zang en roert de snaren0Psalmen0033x0067Schulte Nordholt/Wit2
71
0034Ik loof de Heer altijdIk loof den Heer altijd00340034xVan der Molen/Wit3
72
0035Twist, Here, met mijn twisters, strijd0Psalmen0035Barnard2
73
0036De zonde die de zondaars vleit0Psalmen0036Den Besten/Van der Molen2
74
0036aBij U is de bronPsalmenPsalm 36:101
75
0037Wees niet afgunstig op de goddeloze0Psalmen0037Jacobse2
76
0038Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren0Psalmen00380317Den Besten/Jacobse2
77
0039Ik zeide wel; Nu let ik op mijn weg0Psalmen0039Jacobse2
78
0040Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht0PsalmenPsalmen0040004000400040Heeroma of Jacobse5
79
0040aHier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde0PsalmenxGerhardt/Van der Zeyde1
80
0041Heil hem die de geringe helpt in noodHeil hem die den geringe helpt in nood0PsalmenPsalmen0041004100410041xJacobse5
81
0042Evenals een moede hinde naar het klare water smacht0Psalmen0042xVan der Molen/Wit2
82
0042aZoals een hert reikhalst naar levend water0PsalmenxVijftig psalmen/Psalm 42:2-4,9-121
83
0043O God, kom mijn geding beslechten0PsalmenPsalmen0043004300430043xDen Besten/Wit5
84
0044Heer, wat de vaderen vertelden0Psalmen0044Den Besten2
85
0045Met luider stem breng ik de koning hulde0Psalmen0045Barnard2
86
0046God is een toevlucht t' allen tijde0Psalmen0046Schulte Nordholt/Wit2
87
0047Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugdVolken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd0Psalmen0047xSchulte Nordholt/Wit2
88
0048De Heer is groot, zijn lof weerklinkt0Psalmen0048xSchulte Nordholt/Wit2
89
0049Bewoners van de wijde wereld, hoort0Psalmen0049Schulte Nordholt/Wit2
90
0050De Heer die leeft, de God der goden spreekt0Psalmen0050005000500050Schulte Nordholt/Wit5
91
0051Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht0PsalmenPsalmen00510051005100510019xSchulte Nordholt/Wit6
92
0051aGod, herschep mijn hart0PsalmenxGerhardt/Van der Zeyde1
93
0051bCreate in me a clean heart0Psalmen03890020Psalm 51:12-143
94
0052Waarom toch het kwaad zo te prijzen0Psalmen0052Van der Molen2
95
0053De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'0Psalmen0053Barnard/Den Besten/Wit2
96
0054O God, verlos mij door uw naam!0Psalmen0054Jacobse2
97
0055God, laat mij smekend tot U treden0Psalmen0055Jacobse2
98
0056Wees mij genadig, Heer, want een geweld0Psalmen0056Jacobse2
99
0057Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij0PsalmenPsalmen0057005700570057Den Besten/Kamphuis5
100
0057aDe merel fluit als morgenopeningPsalmenEnt1
Loading...