ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBI
1
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerksorteerregel(onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regelalternatieve (oudere) schrijfwijzenrubriek coderubrieksubrubriekrubrieksubrubriekrubriek HemelhoogLiedboek voor de Kerken 1973 PsalmenLiedboek voor de Kerken 1973 GezangenOpwekkingOpwekking voor KinderenEvangelische LiedbundelTussentijdsPsalmen voor NuAlles wordt nieuwGezangenbundel Nederlands Gereformeerde KerkenGereformeerd Kerkboek 2006 PsalmenGereformeerd Kerkboek 2006 GezangenGereformeerd Kerkboek 2017Weerklank
Psalmen
Weerklank
Gezangen
SelaDienstboekDe Nieuwe Psalm-
berijming
Liederen voor de Gemeente-zangLevens- liederenNed. Herv. BundelSchrift-
berijmingen
Zingende GezegendSjongend op WeiZingend GelovenIonaOp ToonhoogteSelaUit aller mondPsalm- berijming 1773Gezangen bij berijming 1773HemelhoogJohannes de HeerE&REen boek vol liedjesGeestelijke liederenHet liefste lied van overzeeOok uit de mond der kinderenTimotheusYouth for ChristZingen van mijn HeilandOvernodigHemelhoog hulpkolom (bron)Koorbundel Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkMelodie- verwijzingenherkomst tekst
(auteur of andere bron)
OpmerkingcontrolekolomInfo en verspreiden via http://wp.me/p3ahxW-qj Zie 'Opmerkingen' rechtsboven.Toevoegingen? Mail me voor bewerkingstoegang (dus niet eerst downloaden, aanpassen en dat mailen!)
2
0162In het begin lag de aarde verlorenin het begin lag de aarde verloren600Bijbelse vertelliederenLiederen voor kinderenBijbelliederen004000211-0001050100010527000104509
3
Een kind is ons geboren (Veefkind)een kind is ons geboren (veefkind)05021
4
Heer, ik loof U, omdat Gijheer ik loof u omdat gij05031
5
Troost, troost mijn volk, zo spreekt de Heertroost troost mijn volk zo spreekt de heer05041
6
O volken, gij moet horeno volken gij moet horen05051
7
Ik riep tot de Heer uit mijn nodenik riep tot de heer uit mijn noden05061
8
Zalig de armenzalig de armen05071
9
Een zaaier ging uit om te zaaien (Veefkind)een zaaier ging uit om te zaaien (veefkind)05081
10
In het begin was het woordin het begin was het woord05091
11
Laten wij elkaar verdragenlaten wij elkaar verdragen05101
12
Al ware het dat ik de taalal ware het dat ik de taal05111
13
De bazuin zal schallende bazuin zal schallen05121
14
Laten wie door God bemint zijnlaten wie door god bemint zijn05131
15
Wees blij te allen tijdewees blij te allen tijdeBijbelliederen0514007600233
16
Hoe groot is het geheimenishoe groot is het geheimenis05151
17
Een schare die niemand kan telleneen schare die niemand kan tellen05161
18
En de Geest en de bruid zeggen: Komen de geest en de bruid zeggen: kom051700762
19
Het heil kwam van de hemel neerhet heil kwam van de hemel neer05191
20
Over grauw bestofte stratenover grauw bestofte straten05201
21
U, heilig Godslam, loven wiju heilig godslam loven wijLiederen bij het kerkelijk jaarLijdenstijd05210069016100794
22
In het kruis zal 'k eeuwig roemenin het kruis zal 'k eeuwig roemennakijken052200912
23
0616Christus is opgestandenchristus is opgestanden905Getijden van het jaarDrie dagen van Pasen02110523x3
24
Ik weet dat mijn Verlosser leeftik weet dat mijn verlosser leeft05241
25
Toen Christus in ons leven kwam, hallelujatoen christus in ons leven kwam halleluja05251
26
Wees gezegend, Heer van alle levenwees gezegend heer van alle leven05261
27
U zij de glorieu zij de glorieLiederen bij het kerkelijk jaarPasen0527018300883
28
Wij knielen voor uw zetel neerwij knielen voor uw zetel neerBijbelliederen
Rondom Hemelvaart
023105280068021100770221011502208
29
De geest die alle dingen schiepde geest die alle dingen schiep05291
30
Vrede op aarde! als in 't laatst der dagenvrede op aarde als in 't laatst der dagennakijken05301
31
Wij danken U, o God en Herewij danken u o god en here05311
32
Ik geloof in God de Vaderik geloof in god de vader0532Straatsburg1
33
Ik geloof in God de Vaderik geloof in god de vader0532Van Westering1
34
0195Ere zij de Vader en de Zoonere zij de vader en de zoonGloria Patri, ter afsluiting van een gelezen psalm700Getijden van de dag0533x2
35
0414Geef ons genadig, goede Godgeef ons genadig goede god818De eerste dagAfsluiting011205341-00634
36
De genade van onze Heer Jezus Christusde genade van onze heer jezus christus05351
37
Hoe lieflijk zijn de voeten van de bodehoe lieflijk zijn de voeten van de bodeLiederen bij Kerk en KoninkrijkDienen in kerk en koninkrijk0536026301203
38
Heugelijke tijdingheugelijke tijding05371
39
Sterk als de doodsterk als de dood05381
40
Blijf mij nabij, wanneer het avond isblijf mij nabij wanneer het avond isLiederen bij zorg en verdriet0539050205403
41
0960Hier leggen wij haar lichaam neerhier leggen wij haar lichaam neer1006LevenLevensgrens05400350, 0670, 09722
42
0960Hier leggen wij zijn lichaam neerhier leggen wij zijn lichaam neer05400350, 0670, 09722
43
Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraadgelukkig wie niet deelneemt aan 't beraadnakijkenPsalmen0001Visser1
44
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?wat drijft de volken wat bezielt ze tochPsalmen0002Heeroma1
45
Mijn vijand, Here, staatmijn vijand here staatPsalmen00030003Kuyper2
46
0004Laat als ik roep mij op U hopenlaat als ik roep mij op u hopen0PsalmenPsalmen00040004Jacobse3
47
Geef antwoord op mijn biddend vragengeef antwoord op mijn biddend vragenPsalmen0004aDe Vries1
48
O Here, wil mijn woorden horeno here wil mijn woorden horenPsalmen000500050005De Vries3
49
Bewijs, Heer, mij genadebewijs heer mij genadePsalmen0006Visser1
50
O Heer, straf mij niet langero heer straf mij niet langerPsalmen0006aDe Vries1
51
0007Here mijn God, Gij hoedt mijn levenhere mijn god gij hoedt mijn leven0PsalmenPsalmen0007000700070007Schulte Nordholt/Wit5
52
Heer, mijn God, U bent mijn toevluchtheer mijn god u bent mijn toevluchtPsalmen0007aNijland1
53
0008Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenheer onze heer hoe heerlijk en verheven0PsalmenPsalmen0008000800080008xBarnard/Wit5
54
Heer, onze Heer, uw naam is hoog verhevenheer onze heer uw naam is hoog verhevenPsalmen0008a0008Kuyper2
55
Ik zal met heel mijn hart, o Heerik zal met heel mijn hart o heerPsalmen000900090009Hasper3
56
Waarom, o Heer, blijft U van verre staan?waarom o heer blijft u van verre staanPsalmen001000100010Hoekstra3
57
De Here is mijn toevlucht en mijn sterktede here is mijn toevlucht en mijn sterktePsalmen001100110011Hasper3
58
Bij U, Heer, wil ik schuilenbij u heer wil ik schuilenPsalmen0011aSchroten1
59
0012Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenbreng redding heer de vroomheid is geweken0Psalmen00120012001200120827Van der Molen/Wit5
60
Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij?hoelang o heer vergeet gij mijPsalmen001300130013Hasper3
61
Hoe lang laat U mij nog alleen?hoe lang laat u mij nog alleenPsalmen0013aDe Rooij1
62
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen Godde dwaas zegt in zijn hart: er is geen godPsalmen001400140014Hoekstra3
63
Heer, wie mag wonen in uw tentheer wie mag wonen in uw tentPsalmen001500150015Hoekstra3
64
Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!bewaar mij heer mijn toeverlaat zijt gijPsalmen001600160016Muns3
65
Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij Ubescherm mij god 'k ben veilig slechts bij unakijkenPsalmen0016aDe Vries1
66
0017Hoor, Heer, Gij God van trouw en rechthoor heer gij god van trouw en recht0PsalmenPsalmen001700170063Den Besten3
67
Ik heb U lief van ganser harte, Heerik heb u lief van ganser harte heerPsalmen0018Schulte Nordholt/Wit1
68
Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekendhet ruime firmament maakt wijd en zijd bekendPsalmen001900190019Hasper3
69
Moge de Heer u antwoord gevenmoge de heer u antwoord gevenPsalmen002000200020Hoekstra3
70
Moge de Here u verhorenmoge de here u verhorenPsalmen0020aDe Vries1
71
O Heer, de koning is verblijdo heer de koning is verblijdPsalmen002100210021Hasper3
72
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mijmijn god mijn god waarom verlaat gij mijPsalmen002200220022Hoekstra/Nolles3
73
Waarom hebt U mij verlaten?waarom hebt u mij verlatenPsalmen0022aNijland1
74
De Here wil mijn trouwe herder wezende here wil mijn trouwe herder wezenPsalmen002300230023Mijderwijk3
75
0023bDe Heer is mijn herderde heer is mijn herder0PsalmenPsalmen00140023a0007xTen Kate4
76
De aarde en haar volheid zijnde aarde en haar volheid zijnPsalmen0024Schulte Nordholt/Wit1
77
'k Hef mijn ziel in vast vertrouwenhef mijn ziel in vast vertrouwennakijkenPsalmen002500250025Hasper3
78
O Here, doe mij recht!o here doe mij rechtPsalmen002600260026Hasper3
79
God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren?god is mijn licht mijn heil wat kan mij derenPsalmen00270027Kuyper2
80
0028Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!ik roep tot u mijn rots mijn here0PsalmenPsalmen0028002800280028Jacobse5
81
Hemelingen, buigt u neerhemelingen buigt u neerPsalmen002900290029Hoekstra3
82
U zal ik loven, trouwe Heeru zal ik loven trouwe heerPsalmen003000300030Mijderwijk3
83
Bij U, o Heer, zoek ik beschermingbij u o heer zoek ik beschermingPsalmen003100310031Muns3
84
Welzalig hij wiens zonde is vergevenwelzalig hij wiens zonde is vergevenPsalmen003200320032Hasper3
85
Zing vrolijk, loof de naam des Herenzing vrolijk loof de naam des herenZingt vrolijk, looft de naam des Heren,Psalmen003300330033Hasper3
86
0034Ik loof de Heer altijdik loof de heer altijdIk loof den Heer altijd00340034xVan der Molen/Wit3
87
Twist met mijn twisters, Here Godtwist met mijn twisters here godPsalmen003500350035Hoekstra3
88
De zonde spreekt haar vleiend woordde zonde spreekt haar vleiend woordPsalmen003600360036Hasper3
89
Wees niet jaloers op hen die onrecht plegenwees niet jaloers op hen die onrecht plegenPsalmen003700370037De Vries3
90
Wees niet jaloers op wie met God niet levenwees niet jaloers op wie met god niet levenPsalmen0037aDe Vries1
91
Blijf mij niet in toorn kastijden, zie mijn lijdenblijf mij niet in toorn kastijden zie mijn lijdenPsalmen003800380038Muns3
92
Ik dacht: ik zal de rechte wegen gaanik dacht: ik zal de rechte wegen gaanPsalmen003900390039Hasper3
93
Ik dacht: "Ik zal mijn weg bewaren"ik dacht: "ik zal mijn weg bewaren"Psalmen0039aHasper/De Vries1
94
0040Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtmet heel mijn hart heb ik de heer verwacht0PsalmenPsalmen0040004000400040Heeroma of Jacobse5
95
0041Heil hem die de geringe helpt in noodheil hem die de geringe helpt in noodHeil hem die den geringe helpt in nood0PsalmenPsalmen0041004100410041xJacobse5
96
Zalig de mens, die denkt aan armenzalig de mens die denkt aan armenPsalmen0041aDe Vries1
97
Heer, een hert in dorre strekenheer een hert in dorre strekenPsalmen004200420042Mijderwijk3
98
Evenals een moede hindeevenals een moede hindePsalmen0042aVan der Molen/Wit1
99
0043O God, kom mijn geding beslechteno god kom mijn geding beslechten0PsalmenPsalmen0043004300430043xDen Besten/Wit5
100
Wij hoorden, Heer, met eigen orenwij hoorden heer met eigen oren004400440044Hasper3