קובץ שיתופי - תיקונים לספר בגרות - שא 899381 2016
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJK
1
חותמת זמןשאלה מספר 1שאלה מספר 2שאלה מספר 3שאלה מספר 4שאלה מספר 5שאלה מספר 6שאלה מספר 7שאלה מספר 8שאלה מספר 9שאלה מספר 10
2
23/01/2017 14:49:111814לפעמיםכןלא יודעכןכןכןבין 0 ל 2לא
3
23/01/2017 15:22:4416-2013כןכןמוצר מקורי במחיר מלאכןכןלאבין 0 ל 2לא
4
23/01/2017 15:28:4916-2015לפעמיםלאמוצר מקורי במחיר מלאלאלאכןבין 3 ל 5לא
5
23/01/2017 20:26:1016-2017לפעמיםלאלא יודעכןלאכןלא קונה כלללא
6
23/01/2017 20:30:4516-209לאלאמוצר לא מקורי במחיר מוזללאכןלאלא קונה כלללא
7
23/01/2017 20:30:4516-209לאלאמוצר לא מקורי במחיר מוזללאכןלאלא קונה כלללא
8
23/01/2017 20:38:2016-20
לא קניתי אף פעם באינטרנט
כןלאמוצר לא מקורי במחיר מוזלכןכןכןלא קונה כלללא
9
23/01/2017 20:38:4130+4לפעמיםלאלא יודעלפעמיםכןכןלא קונה כללכן אבל הוא לא מודע
10
23/01/2017 20:42:5216-2016לאלאמוצר לא מקורי במחיר מוזללפעמיםכןכןבין 0 ל 2לא
11
23/01/2017 20:51:3910-159לאלאמוצר לא מקורי במחיר מוזלכןכןכןבין 0 ל 2לא
12
23/01/2017 22:15:4716-2017לאכןמוצר לא מקורי במחיר מוזלכןכןכןבין 0 ל 2לא
13
23/01/2017 22:18:4116-2012כןלאמוצר לא מקורי במחיר מוזללאלאלאבין 0 ל 2לא
14
24/01/2017 11:01:3416-2016לאלאמוצר לא מקורי במחיר מוזללאלאכןלא קונה כללכן הוא מודע
15
24/01/2017 12:03:0010-1512לפעמיםלאלא יודעכןכןבין 3 ל 5לא
16
24/01/2017 12:08:0916-2012כןכןלא יודעלפעמיםלאלאבין 0 ל 2לא
17
24/01/2017 12:14:1616-2013לפעמיםלאלא יודעלפעמיםכןכןבין 0 ל 2לא
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
תגובות לטופס 1
גיליון1