ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שם הרכזתשם קורסאוכלוסיהתאריך פתיחהתאריך סיוםסמל קורסימי השתל'קוד קורס
2
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות חינוך30.9.2128.2.22615-12-700מקוון80106
3
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב3.10.215.10.21715-12-713א-ג30106
4
רינההובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב3.10.215.10.21715-12-714א-ג30206
5
סמדרהעשרת ידע תוכן ויישומו במו"ט לכלמורי א-ב מ.ערבי5.10.217.10.21434-12-716ג-ה12206
6
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מחוז חיפה10.10.2112.10.21551-09-037א-ג80207
7
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז מנח"י10.10.2112.10.21363-12-976א-ג34007
8
רינההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ירושלים12.10.2114.1021363-12-977ג-ה30307
9
עדההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ירושלים12.10.2114.10.21695-12-390ג-ה30407
10
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז צפון17.10.2119.10.21363-12-448א-ג30508
11
שלומיתתכנות ואלגוריתמיקה רכזי תקשוב מחוז צפון מ.דרוזי17.10.2119.10.21020-12-716א-ג30608
12
רינהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מחוז חיפה19.10.2121.10.21551-12-449ג-ה80408
13
סמדררכזי השתלבות יסודי שנה גרכזי הכלה והשתלבות19.10.2121.10.21551-12-452ג-ה84408
14
רינהאתגרים בלמידה חוץ כיתתיתמורי יסודי24.10.2126.10.21081-12-167א-ג11309
15
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ת"א24.10.2126.10.21363-12-183א-ג30709
16
שלומיתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ת"א24.10.2126.10.21363-12-246א-ג30809
17
עדהמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידערכזי תקשוב מחוז חיפה26.10.2128.10.21363-12-188ג-ה31009
18
סמדרהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםמורי מורים26.10.2128.10.21363-12-185ג-ה30909
19
עדהתכנות ואלגוריתמיקה רכזי תקשוב ומורים לחשיבה תקשובית 31.10.212.11.21908-12-512א-ג31110
20
סמדרמשחוק ומשחק בלימודי טכנולוגיהמורי אנגלית חט"ע31.10.212.11.21062-12-197א-ג12410
21
דוריתחינוך סביבתי בגן ובחצרגננות מחוז ירושלים31.10.212.11.21911-12-198א-ג21010
22
שלומיתהתאמת הוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מגננות גני תקשורת2.11.214.11.21072-12-199ג-ה82910
23
דוריתחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מ.חיפה-רנא זייד2.11.214.11.21551-12-202ג-ה84510
24
עדהמיומנויות הדרכה לגננות מובילותגננות מובילות אשכול ומדריכות7.11.219.11.21911-12-723א-ג20111
25
סמדרעקרונות מתקדמים בתהליכי גילוי ואיתור מידעמורי המגמה למערכות מידע7.11.219.11.21095-12-401א-ג81311
26
דוריתמיומנויות הדרכה לגננות מובילותגננות מובילות אשכול ומדריכות9.11.2111.11.21911-12-724ג-ה20211
27
רינהמעגלי שיח-מפגש מנהלים מונחהמנהלים מובילים תרבות יהודית-מיכל רוט ברגר9.11.2111.11.21517-12-725ג-ה81111
28
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות מחוז צפון ממ"ד-רינה ברגמן14.11.2116.11.21800-12-965א-ג80712
29
רינההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב בתי ספר של המינהל לחינוך התיישבותי-דפנה מ/רונית ב14.11.2116.11.21908-12-664א-ג31212
30
עדההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב בתי ספר של המינהל לחינוך 14.11.2116.11.21908-12-665א-ג31312
31
דוריתמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידעמורי מורים ורכזי תקשוב מתחילים-תמר קהילה16.11.2118.11.21805-12-967ג-ה31412
32
שלומיתמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידעמורי מורים ורכזי תקשוב מתקדמים-תמר קהילה16.11.2118.11.21434-12-986ג-ה31512
33
סמדרפיתוח מו"פ מערכתי במוסדות חינוךמנהלים וצוותים מובילים בבתי ספר בתכנית21.11.2122.11.21715-12-597א-ב85313
34
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב ותיקים מ.י-ם-ענת סגל21.11.2123.11.21363-12-406א-ג31613
35
שלומיתחממה טכנו פדגוגית יזמות,חדשנות ויצירתיותרכזי תקשוב ותיקים מנח"י מזרח העיר-האני 21.11.2123.11.21715-12-587א-ג31713
36
עדהלמידה חוץ גנית ברוח הגן העתידיגננות מחוז צפון23.11.2125.11.21911-12-609ג-ה21013
37
סמדרמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידעמורי מורים בתקשוב-חן גל23.11.2125.11.21910-12-667ג-ה31813
38
רינהשילוב תלקיט בלמידה,הוראה והערכהמורי מוט"ל-ענת אסולין23.11.2125.11.21363-12-668ג-ה82813
39
סמדרתכ"ל החדשה במדעי התחבורההבוחנים ובעלי תפקידים מגמת תחבורה מתקדמת(איציק/עודד)5.12.216.12.21402-12-670א-ב84315
40
שלומיתמשחוק ומשחק בסביבה דיגיטליתרכזי תקשוב חברה ערבית-סאטי/לינדה7.12.219.12.21908-12-671ג-ה32015
41
דוריתחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מ.צפון-רינה ברגמן7.12.219.12.21551-12-673ג-ה85415
42
רינהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות ירושלים זרם ממלכתי-רינה ברגמן7.12.218.12.21551-12-674ג-ד80515
43
שלומיתקידום בריאות אינטגרטיבי בגןגננות12.12.2114.12.21715-12-737א-ג10116
44
דוריתקידום בריאות אינטגרטיבי בגןגננות12.12.2114.12.21404-12-727א-ג10216
45
סמדרחינוך סביבתי בגן ובחצרגננות14.12.2116.12.21715-12-728ג-ה80416
46
רינההוראת הספרות כמבנה דעת נפרד-ערבית לדרוזיםרכזים ומורי מקצוע בחט"ב מ.ערבי14.12.2116.12.21035-12-729ג-ה83716
47
עדהחינוך סביבתי בגן ובחצרגננות19.12.2121.12.21911-12-832ג-ה80317
48
רינהמערכות לניהול למידה LMSמנהלי מתי"א19.12.2121.12.21072-12-833ג-ה13617
49
שלומיתמערכות לניהול למידה LMSמנהלי מתי"א19.12.2121.12.21072-12-834ג-ה13717
50
סמדרהשתלמות מקוונת,היכרות עם תכ"ל של מבניות הבחירהמורי מדעים חט"ב19.12.2127.2.22715-12-730מקוון91016
51
דוריתהוראה ולמידה פעילה-תקשור וחברהמורי התיכון בהפקת סרטים21.12.2123.12.21481-12-835ג-ה81517
52
עדהשילוב ספרים דיגיטליים בהוראת האנגליתמורים לאנגלית יסודי ועל יסודי21.12.2123.12.21062-12-836ג-ה84717
53
סמדרשילוב ספרים דיגיטליים בהוראת האנגליתמורים לאנגלית יסודי ועל יסודי21.12.2123.12.21062-12-837ג-ה84817
54
דוריתקידום בריאות רב תחומי בבי"סמורים יסודי26.12.2128.12.21404-12-838א-ג10318
55
שלומיתקידום בריאות רב תחומי בבי"סמורים יסודי26.12.2128.12.21404-12-839א-ג10418
56
סמדרמשחוק ומשחק בלימודי טכנולוגיהמורות לאנגלית26.12.2128.12.21062-12-840א-ג12518
57
עדהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורים ויועצים מחוז חיפה28.12.2130.12.21551-12-841ג-ה85518
58
רינההוראת ידע והבנה בשיעור מעשימורים לחינוך גופני28.12.2130.12.21102-12-842ג-ה85718
59
רינהחשיבה יצירתית חדשנות פדגוגיתמנהיגי חינוך בחמ"ד מינהל לחינוך התיישבותי2.1.224.1.22549-12-843א-ג13119
60
עדההובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזים ותיקים בתקשוב מ.צפון2.1.224.1.22908-12-844א-ג32119
61
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות חינוכיות22.11.216.3.22551-12-845מקוון86413
62
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות חינוכיות9.1.2223.5.22551-12-514מקוון80820
63
סמדרהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מתקדמים16.1.2218.1.22020-12-525א-ג32321
64
דוריתתהליכי חקר בגן הילדים ברוח הגן העתידיגננות16.1.2218.1.22715-12-526א-ג21121
65
סמדרחינוך לקיימות בעולם משתנהמורים מכל המגזרים28.11.2111.4.22403-12-531מקוון13521
66
דוריתשפת אם ערבית פיתוח אוריינות קריאה אלקטרוניתמדריכי ומורי ערבית יסודי23.1.2225.1.22068-12-536א-ג86222
67
שלומיתשילוב פדגוגיה דיגיטלית בחינוך לשוני ערבית חט"במדריכי ומורי ערבית על יסודי23.1.2225.1.22068-12-537א-ג86322
68
עדהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצים ומחנכים 30.1.221.2.22551-12-638א-ג81023
69
סמדרידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרימורי מדעים חט"ב התיישבותי30.1.221.2.22434-12-708א-ג13223
70
שלומיתמשחוק ומשחק בסביבה דיגיטליתרכזי תקשוב חדשים מחוז צפון30.1.221.2.22095-12-711א-ג32423
71
דוריתטכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי בגן העתידימומחיות תקשוב בגני ילדים1.2.223.2.22911-12-712ג-ה21223
73
שלומיתטכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי בגן העתידימומחיות תקשוב בגני ילדים1.2.223.2.22911-12-713ג-ה21323
74
שלומיתאוריינות דיגיטליתמרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת6.2.228.2.22072-12-789א-ג84624
75
דוריתידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרימדריכים ומורים מובילים במו"ט6.2.228.2.22434-12-792א-ג13024
76
רינהעדשה יהודיתמורי תרבות יהודית-ישראלית8.2.2210.2.22916-12-791ג-ה81224
77
רינהכישורים ומיומנויות הדרכה למדריכות גננותמדריכות ומובילות קדם יסודי מ.מרכז13.2.2215.2.22911-12-794א-ג20725
78
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב ותיקים ומדריכים במ.העיר ירושלים ומנח"י13.2.2215.2.22908-12-795א-ג32525
79
שלומיתכישורים ומיומנויות הדרכה למדריכות גננותמדריכות ומובילות קדם יסודי מ.מרכז15.2.2217.2.22911-12-793ג-ה20825
80
רינהמפקחים ע"פ תפקידם במחוזותצוות הפיקוח מ.התיישבותי20.2.2222.2.22549-12-796א-ג14026
81
סמדרהוראת מדעים,מדעי המחשב ורובוטיקהמורי מדעי המחשב יסודי מ.צפון וחיפה22.2.2224.2.22908-12-797ג-ה32626
82
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב ותיקים מ.צפון1.3.223.3.22908-12-790ג-ה34027
83
עדהקידום בריאות רב תחומי בבי"סמקדמי בריאות מורים על יסודי1.3.223.3.22404-12-802ג-ה11227
84
שלומיתקידום בריאות רב תחומי בבי"סמקדמי בריאות מורים יסודי1.3.223.3.22404-12-801ג-ה11127
85
רינהאוריינות טכנו' דיגיטליתמומחיות תחום מתי"א יחדיו27.2.221.3.22363-12-800א-ג82027
86
סמדרגילוי ואיתור מידעמורי המגמה למערכות מידע27.2.221.3.22095-12-799א-ג81427
87
עדההוראה ולמידה פעילה-תקשור וחברהמורי תקשורת27.2.221.3.22658-12-798א-ג81527
88
עדהעבודת צוות רב מקצועיצוות רב מקצועי מתי"א מעלה והר6.3.228.3.22072-12-222א-ג81928
89
סמדרכישור מנהיגות למורים מובילים ביסודימורי מדעים יסודי מ.דרוזי6.3.228.3.22549-12-245א-ג11628
90
שלומיתהתאמת הוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מגננות גני תקשורת-עובדי הוראה וטיפול מתי"א אשדוד6.3.228.3.22072-12-246א-ג83028
91
רינהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות מזרח ירושלים8.3.2210.3.22800-12-247ג-ה80328
92
דוריתמנהלים מכהנים ע"פ תחומי ענייןמנהלי מוסדות חנ"מ מ.ת"א8.3.2210.3.22363-12-248ג-ה85128
93
עדהמנהלים מכהנים ע"פ תחומי ענייןמנהלי מוסדות חנ"מ מ.ת"א8.3.2210.3.22702-23-457ג-ה85228
94
דוריתמשחק ומשחק בסביבה דיגיטליתרכזי תקשוב ומורים מובילים13.3.2215.3.22715-12-264א-ג32729
95
עדהשילוב טכנ' מחשב בהוראת החקלאותצוות חוות חקלאיות13.3.2215.3.22715-12-265א-ג82129
96
סמדרשילוב טכנ' מחשב בהוראת החקלאותצוות חוות חקלאיות13.3.2215.3.22104-12-437א-ג82229
97
רינהשימוש בכלים דיגיטליים בחנ"גמורי חנ"ג מ.ירושלים ומנח"י22.3.2224.3.22102-12-438ג-ה82630
98
עדהשימוש בכלים דיגיטליים בחנ"גמורי חנ"ג מ.ירושלים ומנח"י22.3.2224.3.22102-12-439ג-ה82730
99
שלומיתכישורים ומיומנויות הדרכה למדריכות גננותמדריכות ומובילות קדם יסודי מ.מרכז22.3.2224.3.22080-12-440ג-ה20530
100
עדההובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב ותיקים מ.ירושלים27.3.2229.3.22908-12-441א-ג32931
101
שלומיתכישורים ומיומנויות הדרכה למדריכות גננותמדריכות ומובילות קדם יסודי מ.מרכז27.3.2229.3.22080-12-475א-ג20631