ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שם הרכזתשם קורסאוכלוסיהתאריך פתיחהתאריך סיוםסמל קורסימי השתל'קוד קורס
2
דוריתהתמודדות במצבי לחץיועצות2.9.2031.12.20551-12-936למידה מרחוק90109
3
שושיהתמודדות במצבי לחץיועצות21.9.2031.12.20551-12-938למידה מרחוק90209
4
שרוןהתמודדות במצבי לחץיועצות4.10.2031.12.20551-12-970למידה מרחוק90309
5
שושיהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתצוות מתי"א במעלה22.9.2031.12.20363-12-984למידה מרחוק90409
6
סמדרהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתצוות מתי"א אשדוד15.9.2031.12.20095-12-978למידה מרחוק90609
7
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתצוות מתי"א רן16.9.2031.12.20363-12-979למידה מרחוק91009
8
סמדרהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתצוות מתי"א רן22.9.2031.12.20363-12-985למידה מרחוק91109
9
שרוןטכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלית ברוח הגןרכזות תקשוב קדם יסודי29.9.2031.12.20911-12-202למידה מרחוק91209
10
דוריתטכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלית ברוח הגןרכזות תקשוב קדם יסודי29.9.2031.12.20911-12-661למידה מרחוק91309
11
סמדרהטמעת תכ"ל מעודכנת והתאמת ההוראה לאוכלוסיה הטרוגנית ד-חמורים ומדריכים לאנגלית29.9.206.12.20715-12-971למידה מרחוק91409
12
שושיהטמעת תכ"ל מעודכנת והתאמת ההוראה לאוכלוסיה הטרוגנית ט-י"במורים ומדריכים לאנגלית18.10.2027.12.20080-12-774למידה מרחוק91509
13
שושילמידה מרחוק מיקרוסופט ענן 365כבדי שמיעה וחרשים4.10.2031.12.20715-12-127למידה מרחוק91609
14
שרוןפסיכו פדגוגיה:קידום היבטים רגשייםיועצות מחוז צפון15.10.2031.12.20551-12-131למידה מרחוק91809
15
שרוןכישורים ומיומנויות הדרכה-בשילוב תחום נוסףמדריכות עברית-שלהב"ת6.10.2027.12.20080-12-760למידה מרחוק91909
16
שרוןמערכת לניהול למידה LMSמתי"אות חינוך מיוחד25.9.2031.12.20363-12-628למידה מרחוק92009
17
שושימערכת לניהול למידה LMSמתי"אות חינוך מיוחד25.9.2031.12.20363-12-631למידה מרחוק92109
18
סמדרעקרונות מתקדמים בתהליכי גילוי ואיתור מידעמורי המגמה למערכות מידע21.9.2031.12.20095-12-613למידה מרחוק90510
19
שרוןחקר ציפורים בדגש איתור ותיעוד תופעות ב-3 סוגי מדיהמורי מדע וטכנולוגיה13.10.2022.11.20434-12-126למידה מרחוק90710
20
סמדרדרכים ללמידה מרחוק ובניית משימות במדעיםמורי מדעים יסודי24.9.2030.11.20363-12-109למידה מרחוק90810
21
רינההובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב חדשים מחוז צפון18.10.2020.12.20695-12-973למידה מרחוק90910
22
דוריתריפוי בעיסוקמורים לריפוי בעיסוק חינוך מיוחד1.10.2023.12.20919-12-123למידה מרחוק91710
23
רינההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב חדשים מחוז מרכז25.10.2031.12.20695-12-998למידה מרחוק92210
24
דוריתטיפול באמצעות אמנויותצוות מטפל באמצעות אמנויות חינוך מיוחד16.10.2025.12.20481-12-129למידה מרחוק92310
25
שרוןפיזיותרפיהפיזיותרפיסטים - חינוך מיוחד13.10.2020.12.20072-12-201למידה מרחוק92410
26
שושיהפרעות בתקשורתקלינאי תקשורת - חינוך מיוחד29.9.2031.12.20658-12-864למידה מרחוק92510
27
סמדרגלוב למתחילים-חקר סביבתי-למידה שיתופית בדגש חינוך לקיימותגלוב מורים חדשים במדע וטכנולוגיה2.11.2028.12.20446-12-134למידה מרחוק92610
28
סמדרמערכת לניהול למידה LMSמתי"א פסגה מזרח ירושלים7.10.2010.12.20715-12-121למידה מרחוק92710
29
שרוןכלים טכנולוגיים ושילובם במוזיקהמורים למוזיקה25.9.2019.11.20107-12-120למידה מרחוק92810
30
סמדרכישורים ומיומנויות הדרכה-למדריכי שפ"ימדריכי שפ"י29.9.2031.12.20695-12-662למידה מרחוק92910
31
שרוןכלים טכנולוגיים ושילובם במוזיקהמורים למוזיקה25.9.206.12.20107-12-132למידה מרחוק93210
32
רינהמאוסף כלים להתערבות בשטח בניית יח' הוראה/טיפול יישומיותצוות מתי"א מעלה והר19.10.2031.12.20072-12-665למידה מרחוק93310
33
דוריתגלוב למתקדמים-חקר סביבתי-למידה שיתופית בדגש חינוך לקיימותגלוב מורים מתקדמים במדע וטכנולוגיה25.10.2028.12.20403-12-133למידה מרחוק93411
34
שושיבוחרים בחיים-התמודדות במצבי לחץיועצות12.10.2031.12.20965-12-311למידה מרחוק93511
35
דוריתמגוון תהליכי חקר ופתרון בעיותמורים למדעים12.10.2013.12.20434-12-239למידה מרחוק93611
36
רינהמגוון תהליכי חקר ופתרון בעיותמורים למדעים18.10.2024.12.20715-12-975למידה מרחוק93711
37
שרוןבוחרים בחיים-התמודדות במצבי לחץיועצות12.10.2031.12.20551-12-667למידה מרחוק93811
38
סמדרהמחנך כמנהל בכיתה לחינוך מיוחדמנהלים בחינוך המיוחד מחוז תל-אביב10.11.2031.12.20715-12-668למידה מרחוק93012
39
סמדרהמחנך כמנהל בכיתה לחינוך מיוחדמנהלים בחינוך המיוחד מחוז תל-אביב10.11.2031.12.20072-12-671למידה מרחוק93112
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101