ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
שם הרכזתשם קורס / אוכלוסיהתאריך פתיחהסמל קורסקוד קורס
2
שלומיתמורים לאנגלית-הכשרת מורים להוראה בכיתות חינוך לחיים משותפים(81409)23/10/2022062-12-39481409
3
עדהרכזי תקשוב מתחילים-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(30509)25/10/2022695-12-29730509
4
שלומיתמורים חט"ב חברה דרוזית-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(30409)25/10/2022363-12-41830409
5
דוריתרכזי תקשוב חברה ערבית-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(30309)23/10/2022695-12-41730309
6
עדהגננות מחוז צפון-תהליכי חקר בגן הילדים ברוח הגן העתידי(20609)23/10/2022903-12-41620609
7
שרוןיועצות מ.חיפה חברה ערבית-חירום ומניעת אובדנות(80109)25/10/2022551-02-51580109
8
שלומיתיועצות ממ"ד מחוז צפון-חירום ומניעת אובדנות(80210)30/10/2022551-02-51880210
9
דוריתיועצות מנח"י ממ"ד-חירום ומניעת אובדנות(80310)02/11/2022548-02-41980310
10
שרוןמורי בתחום המדעים ומורים לגיאוגרפיה-חינוך לקיימות, בדגש על משבר האקלים(10510)30/10/2022403-12-28710510
11
שלומיתרכזי תקשוב ומורים מובילים-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(31011)06/11/2022908-12-53131011
12
עדהרכזי תקשוב מחוז ת"א-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31111)08/11/2022695-12-42031111
13
רינהרכזי תקשוב מחוז ת"א-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31211)08/11/2022908-12-52631211
14
דוריתרכזי תקשוב ומורים מובילים-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(30911)06/11/2022908-12-53030911
15
עדהיועצות נתניה-חירום ומניעת אובדנות(80411)06/11/2022551-02-52880411
16
שרוןיועצות חברה ערבית מחוז צפון-חירום ומניעת אובדנות(84511)08/11/2022551-02-52784511
17
רינהמורי מו"ט יסודי וחט"ב-אתגרים בלמידה חוץ כיתתית של מו"ט-10612)13/11/2022259-12-25810612
18
שלומיתרכזי תקשוב מחוז ירושלים-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31512)15/11/2022908-12-53831512
19
שרוןרכזי תקשוב מחוז ירושלים-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31612)15/11/2022908-12-53731612
20
שלומיתרכזי תקשוב ומורים מובילים מ.ערבי-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(31312)13/11/2022908-12-53431312
21
עדהגננות ומורים לגיל הרך מ.ערבי-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(31412)13/11/2022908-12-53231412
22
דוריתיועצות ממלכתי חיפה-חירום ומניעת אובדנות(80612)15/11/2022551-02-53680612
23
שלומיתמורי מגמת נתונים חדשים-עקרונות מתקדמים בתהליכי גילוי ואיתור מידע(82813)20/11/2022097-12-53982813
24
שרוןמפקחים חינוך התיישבותי-מפקחים ע"פ תפקידם במחוזות(83713)22/11/2022702-23-39483713
25
שלומיתמדריכים ורכזי תקשוב-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(33113)22/11/2022363-12-41533113
26
רינהמתכללות בפיתוח המקצועי במחוזות-חינוך סביבתי בגן ובחצר(20213)20/11/2022965-12-54020213
27
עדהיועצות מחוז ת"א-חירום ומניעת אובדנות(80713)22/11/2022551-02-54280713
28
דוריתרכזי תקשוב מחוז חיפה-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31713)20/11/2022908-12-54131713
29
רינהיועצות מחוז התיישבותי-חירום ומניעת אובדנות(80914)29/11/2022715-02-40780914
30
שלומיתיועצות מודיעין-חירום ומניעת אובדנות(80814)27/11/2022548-02-40980814
31
עדהרכזי תקשוב מחוז צפון-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(31914)27/11/2022695-12-41331914
32
דוריתמורי מו"ט חט"ב מ.התיישבותי-ידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרי בהוראת מדע(10114)27/11/2022446-12-41110114
33
שרוןרכזי תקשוב מ.מרכז-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(32114)29/11/2022908-12-54432114
34
שלומיתרכזי תקשוב מ.מרכז-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(32014)29/11/2022908-12-54332014
35
שרוןמורים לאנגלית מתקדמים-שילוב ספרים דיגיטליים בהוראת האנגלית(85215)06/12/2022062-12-54585215
36
שלומיתסגל הדרכה מחוז דרום-כישורים ומיומנויות הדרכה-מודולה של שיח הדרכתי(82215)04/12/2022906-12-51482215
37
עדהסגל הפיקוח מחוז דרום-מפקחים ע"פ תפקידם במחוזות(82315)04/12/2022702-23-53182315
38
דוריתסגל הפיקוח מחוז דרום-מפקחים ע"פ תפקידם במחוזות(82415)04/12/2022702-23-53282415
39
רינהסגל הפיקוח מחוז דרום-מפקחים ע"פ תפקידם במחוזות(82515)04/12/2022702-23-53382515
40
עדהמורים לאנגלית מתחילים-שילוב ספרים דיגיטליים בהוראת האנגלית(85315)06/12/2022062-12-26785315
41
שלומיתרכזי תקשוב חברה דרוזית-הייטקלאס-מיומנויות הייטק(32215)06/12/2022363-12-02532215
42
רינהמורי מוט"ט-שילוב תלקיט בלמידה,הוראה והערכה(83516)11/12/2022402-12-03583516
43
עדהרכזי תקשוב במינהל לחינוך התיישבותי-אוריינות טכנ' דיגיטלית(32316)11/12/2022363-12-03732316
44
שלומיתרכזי תקשוב העיר ירושלים (מנח"י)-אוריינות טכנ' דיגיטלית(32416)11/12/2022363-12-03632416
45
שרוןמורות שילוב/פרא רפואי מתי"א גליל-משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית(81316)13/12/2022805-12-03881316
46
דוריתגננות מחוז צפון-קידום בריאות אינטגרטיבי בגן(10216)13/12/2022903-12-03410216
47
עדהיועצות חברה דרוזית יסודי מ.צפון-חוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנות(84416)13/12/2022548-12-03984416
48
דוריתרכזי תקשוב חברה ערבית-הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים(30217)18/12/2022805-12-26630217
49
שלומיתמורים הנמצאים בתכנית הייטקלאס-תכנות ואלגוריתמיקה(86317)19/12/2022363-12-26586317
50
רינהמורים הנמצאים בתכנית הייטקלאס-תכנות ואלגוריתמיקה(86417)19/12/2022363-12-26086417
51
שרוןמורי המגמה להנדסת מכונות-דרכי הוראת בקרת מכונות(80717)20/12/2022818-12-26480717
52
עדהרכזים פדגוגיים במגזר הדרוזי והצ'רקסי- מו"פ קהילות מהלך עלמא רכזות פדגוגיות(88017)20/12/2022695-12-26388017
53
דוריתרכזי תקשוב העיר (מזרח)-הובלת תהליכי חדשנות פדגוגית(30618)27/12/2022695-12-26230618
54
רינהמורי קולנוע והפקה במסלול טכנ' תקשורת-אוריינות דיגיטלית בטכנ' תקשורת(82118)27/12/2022158-12-26182118
55
דוריתמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידע03/01/2023965-12-36331819
56
שרוןשילוב טכנ' מחשב בהוראת החקלאות16/11/2022104-12-36187119
57
רינהתכנות ואלגוריתמיקה01/01/2023363-12-36286619
58
עדהחינוך סביבתי בגן ובחצר08/01/2023403-12-28820320
59
רינהקידום בריאות אינטגרטיבי בגן08/01/2023404-12-28910320
60
שלומיתעבודת צוות רב מקצועי08/01/2023072-12-29082020
61
שרוןהערכה במערכת לניהול למידה LMS 10/01/2023363-12-29186520
62
דוריתהערכה במערכת לניהול למידה LMS 10/01/2023715-12-51686620
63
רינהמורים הנמצאים בתוכנית הייטקלאס-תיכנות ואלגוריתמיקה חלק ב'(86821)16/01/2023095-12-29286821
64
דוריתמורים הנמצאים בתוכנית הייטקלאס-תיכנות ואלגוריתמיקה חלק ב'(86921)16/01/2023095-12-29386921
65
שרוןפיקוח כו"ח,מנהלות מרכזים טיפוליים לתלמידי כ"ח-התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ(86721)17/01/2023072-12-29486721
66
עדהמדריכי מדעים כיתות ה-ו חברה ערבית-פיתוח יח' דיגיטליות לפיתוח אוריינות מדעית(11121)18/01/2023363-12-62311121
67
רינהחשיבה יצירתית וחדשנות ארגונית בבי"ס-386622/01/2023715-12-62488222
68
שרוןאוריינות טכנ' דיגיטלית-214022/01/2023363-12-62581822
69
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגית-214224/01/2023695-12-62632622
70
שרוןהבנה והבעה לבתי ספר תיכוניים-284224/01/2023032-12-62786922
71
רינהלמידה חוץ גנית ברוח הגן העתידי-382231/01/2023911-12-62986123
72
דוריתלמידה חוץ גנית ברוח הגן העתידי-382231/01/2023911-12-63086223
73
שלומיתתכנות ואלגוריתמיקה-437831/01/2023363-12-63332823
74
שרוןמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337929/01/2023549-12-63583823
75
עדהמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337929/01/2023549-12-63683923
76
שלומיתמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337929/01/2023549-12-63884023
77
שלומיתידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרי בהוראת מדע-385805/02/2023434-12-05410724
78
רינהאוריינות דיגיטלית בטכנ' תקשורת-493305/02/2023363-12-05182224
79
עדהעתודה מדעית טכנ' תחום ביולוגיה/כימיה/פיזיקה-295107/02/2023434-12-05684124
80
דוריתעדשה יהודית-347112/02/2023916-12-07185425
81
שרוןטכנ' למידה ומשחק דיגיטלי בגן העתידי-500114/02/2023911-12-06120525
82
שלומיתהוראת עברית כשפה שנייה-414014/02/2023032-12-07687025
83
עדהאוריינות טכנ' דיגיטלית-214412/02/2023805-12-07382625
84
עדהפיתוח יחידה דיגיטלית לפיתוח אוריינות מדעית-447614/02/2023363-12-79011225
85
רינהעיבוד נתונים ומידע-494321/02/2023097-12-09782926
86
שלומיתכישורים ומיומנויות הדרכה-בשילוב תחום נוסף-456919/02/2023062-12-09887226
87
דוריתאמנות בגיל הרך ברוח הגן העתידי-454321/02/2023911-12-05221326
88
שרוןאוריינות טכנ' דיגיטלית-214421/02/2023805-12-09682726
89
שלומיתאוריינות טכנ' דיגיטלית-214026/02/2023363-12-82688427
90
עדהאתגרים בלמידה חוץ-כיתתית של מדע וטכנולוגיה -385926/02/2023403-12-82710827
91
רינההתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחינוך המיוחד-278226/02/2023072-12-82482527
92
שרוןמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337928/02/2023549-12-95084127
93
דוריתמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337928/02/2023549-12-95484227
94
שלומיתמנהלים-תפיסת תפקיד ויישום תהליכי פיתוח מקצועי-337928/02/2023549-12-95586027
95
עדההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים-159912/03/2023908-12-95133329
96
דוריתקידום בריאות אינטגרטיבי בגן-453412/03/2023911-12-74710429
97
רינהתהליכי חקר בגן הילדים ברוח הגן העתידי-336912/03/2023911-12-74620729
98
שרוןפיתוח כישורי הנחיה והדרכה-179014/03/2023715-12-95382629
99
עדהשילוב טכנ' מחשב בהוראת החקלאות-325814/03/2023104-12-95284929
100
שלומיתשילוב טכנ' מחשב בהוראת החקלאות-325814/03/2023104-12-95685029