תמיכות לפי גוף ומשרד 2010-2015 : תמיכות_לפי גוף ומשרד 2010-2015_2016_04_22.csv