แบบฟอร์มออนไลน์ "ถ่ายรูป (ภาพนิ่ง+ภาพเคลื่อนไหว)" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
ถ่ายรูป
ระบุงานที่ต้องการถ่ายรูป
ระบุสถานที่ระบุเวลา
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
7/12/2017, 10:05:20
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ภาพนิ่ง
การลงนามการรับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ห้องประชุมพระดาบส13:00:0028/12/6028/12/60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
16/1/2018, 15:56:10กาญจนา ตวงสุวรรณ
ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์และลานวัฒนธรรม
13:00:0025/01/6125/01/61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
25/1/2018, 10:54:31
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ภาพนิ่ง
ขอรูปถ่ายเก่างานอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว
พิธีปิดการอบรมที่โรงแรมเอเซีย แอร์พอต
26-1-6126-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
5/2/2018, 9:43:42กาญจนา ตวงสุวรรณภาพนิ่ง
ถ่ายภาพห้องLab การพยาบาล 4 ห้อง เพื่อนำใช้ประกอบตัวชี้วัดสภาการพยาบาล
อาคารนวมินทรารักษ์เลขห้อง1204,1302,1303,1403 อาคารเรียนเลขห้อง2202
9:00:0005/02/6106/02/61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
13/2/2018, 10:32:36ปรียสลิล ไชยวุฒิภาพนิ่ง
ห้องประชุมต่างๆ อาคารเรียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
11:00:0013-2-6113-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
21/2/2018, 9:45:17อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่ง
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม วพบ
ห้องฝนหลวง13:00:0027-2-6127-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
26/2/2018, 18:33:45
อ.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว
วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3
ห้องเรียนชั้น2 อาคารนวมินทร์
13:00:00
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
16/3/2018, 16:48:49ธัญญรัศม์. ดวงคำภาพนิ่งรูปภาพ
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
16:45:0019-3-6119-3-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
9/4/2018, 14:41:47ธนาภรณ์ เรืองโรจน์ภาพนิ่ง
กิจกรรมกลุ่ม 6 เม.ย.61
ราชบุรี8:00:00----
11
9/4/2018, 20:26:41อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่ง
วันสงกรานต์ วพบ จักรีรัช
หน้าอาคาร 100 ปี12:30:0020-4-6120-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
9/4/2018, 20:29:53อ้อมใจ พลกายาภาพเคลื่อนไหวงานสงกรานต์ 20/4/61อาคาร 100 ปี13:00:0020-4-6120-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
15
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu