แบบฟอร์มออนไลน์ "ถ่ายรูป (ภาพนิ่ง+ภาพเคลื่อนไหว)" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
ถ่ายรูป
ระบุงานที่ต้องการถ่ายรูป
ระบุสถานที่ระบุเวลา
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
7/12/2017, 10:05:20
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ภาพนิ่ง
การลงนามการรับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ห้องประชุมพระดาบส13:00:0028/12/6028/12/60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
16/1/2018, 15:56:10กาญจนา ตวงสุวรรณ
ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์และลานวัฒนธรรม
13:00:0025/01/6125/01/61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
25/1/2018, 10:54:31
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ภาพนิ่ง
ขอรูปถ่ายเก่างานอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว
พิธีปิดการอบรมที่โรงแรมเอเซีย แอร์พอต
26-1-6126-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
5/2/2018, 9:43:42กาญจนา ตวงสุวรรณภาพนิ่ง
ถ่ายภาพห้องLab การพยาบาล 4 ห้อง เพื่อนำใช้ประกอบตัวชี้วัดสภาการพยาบาล
อาคารนวมินทรารักษ์เลขห้อง1204,1302,1303,1403 อาคารเรียนเลขห้อง2202
9:00:0005/02/6106/02/61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
13/2/2018, 10:32:36ปรียสลิล ไชยวุฒิภาพนิ่ง
ห้องประชุมต่างๆ อาคารเรียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
11:00:0013-2-6113-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
21/2/2018, 9:45:17อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่ง
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม วพบ
ห้องฝนหลวง13:00:0027-2-6127-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
26/2/2018, 18:33:45
อ.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว
วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3
ห้องเรียนชั้น2 อาคารนวมินทร์
13:00:00
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
16/3/2018, 16:48:49ธัญญรัศม์. ดวงคำภาพนิ่งรูปภาพ
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
16:45:0019-3-6119-3-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
9/4/2018, 14:41:47ธนาภรณ์ เรืองโรจน์ภาพนิ่ง
กิจกรรมกลุ่ม 6 เม.ย.61
ราชบุรี8:00:00----
11
9/4/2018, 20:26:41อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่ง
วันสงกรานต์ วพบ จักรีรัช
หน้าอาคาร 100 ปี12:30:0020-4-6120-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
9/4/2018, 20:29:53อ้อมใจ พลกายาภาพเคลื่อนไหวงานสงกรานต์ 20/4/61อาคาร 100 ปี13:00:0020-4-6120-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
2/7/2018, 15:44:06
ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์
ภาพเคลื่อนไหว
นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข
ห้องประชุมไม้(ฝนหลวง) และศาลาไม้อาคารนวมินทรรักษ์ ชั้น 1(เวลา 10-15 น.)
10:00:004-7-614-7-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
15/8/2018, 14:17:13นายศิรเมศร์ โภโค
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอบ้านโป่ง
ลานวัฒนธรรม8:00:0017-8-6117-8-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
23/8/2018, 16:47:21ดร.ณรินี แย้มสกุลภาพนิ่ง
ตอนอาจารย์สอน วันเปิด และทำกลุ่ม วันปิด
ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
27-8-6131-8-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
3/9/2018, 7:29:47
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ภาพเคลื่อนไหว
ถ่ายวิดีโอประกอบการสอนแล็บ การสวนปัสสาวะ
ห้องปฏิบัติการแนวคิด ชั้น 2 อาคาร นวมินทร์ วันที่ 3 กย.61
9:16:004-9-614-9-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
7/9/2018, 15:10:59นายศิรเมศร์ โภโค
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว
ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
8:30:0014-9-6114-9-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
รับทราบ
18
11/9/2018, 15:37:30
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม ชั้นปีที่2
ภาพนิ่ง
ถ่ายรูปนักศึกษาชั้นปีที่1 ภาพนิ่ง จำนวน76คนครับ
ห้องเทคโนฯ13:00:0013-9-6113-9-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
เริ่มปฏิบัติช่วงบ่าย 13-9-61
19
26/9/2018, 13:28:55อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่งถ้วยรางวัลห้องประชุมฝนหลวง11:00:0026-9-6126-91-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
26/9/2018, 13:29:04อ้อมใจ พลกายาภาพนิ่งถ้วยรางวัลห้องประชุมฝนหลวง11:00:0026-9-6126-9-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
3/10/2018, 15:27:27ธัญญรัศม์. ดวงคำภาพนิ่งโครงการวิทยาลัย13:00:003-10-613-10-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
11/10/2018, 11:41:09
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
ภาพนิ่ง
งานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
13:00:0011-10-6111-10-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
1/11/2018, 12:50:17คุณิตา คงคะสุวัณณะภาพนิ่งงานรับตะเกียงอาคารนวมินทร์26-9-6126-9-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
8/11/2018, 11:10:35ศิรเมศร์ โภโคภาพนิ่งโครงการขยะชั้น 6 อาคารนวมิน13:00:008-10-618-10-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25
16/11/2018, 14:28:08กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว
หมอชวนวิ่ง
จากสถานีตำรวจลูกแกมาถึงหน้าวัดโกสินารายณ์
12:00:00
26
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
28
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu