พิกัดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ส่วน สพป.หนองคาย ๒ รับผิดชอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
พิกัดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ส่วน สพป.หนองคาย ๒ รับผิดชอบ หรือตรวจสอบได้ที่ http://esan66.nongkhai2.go.th/
2
ที่IDรายการแข่งขันสถานที่ข้อมูลสถานที่แผนที่หมายเหตุ
3
ปฐมวัย
4
1702การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
5
2703การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
6
วิทยาศาสตร์
7
186การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
รร.เซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
8
285การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
รร.เซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
9
390
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
รร.บ้านเซิม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
10
491
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
รร.บ้านเซิม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
11
593
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
รร.เซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
12
694
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
รร.เซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
13
795
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
รร.บ้านนาฮำ อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
14
896
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
รร.บ้านนาฮำ อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
15
999
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
16
10100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
17
สังคมศึกษาฯ
18
1141การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
รร.บ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
19
2142การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
รร.บ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
20
3143การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
รร.บ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
21
4144การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
รร.บ้านแบง อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
22
5145การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
รร.บ้านแบง อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
23
6146การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
รร.บ้านแบง อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
24
7147การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
รร.บ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
25
814การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
รร.บ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
26
9149การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
อบต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
27
10152การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
รร.ประชาบดีพิทยาคม อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
28
11154การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
รร.สนธิราษฎร์ฯ อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
29
12155การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
รร.อนุบาลนิคมเปงจาน อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
30
13156การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
รร.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
31
14164การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
รร.บ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
32
15165การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
รร.บ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
33
16166การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
รร.บ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
34
17768การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
35
18169การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
วัดท่าลี่ศรีสะอาด อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
36
สุขศึกษาฯ
37
1738การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
รร.อนุบาลหนองควาย อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น
แผนที่ คลิก
-
38
2739การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
รร.อนุบาลหนองควาย อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น
แผนที่ คลิก
-
39
3740การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
40
4741การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
41
การงานอาชีพฯ
42
11
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
รร.บ้านนาเพียงใหญ่ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
43
26
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
รร.บ้านนาเพียงใหญ่ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
44
33การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
รร.บ้านนาเพียงใหญ่ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
45
44การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
รร.บ้านนาเพียงใหญ่ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
46
512การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
รร.อนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
47
613
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
รร.เฝ้าไร่วิทยา อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
48
718การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
รร.ชุมชนบ้านชุมช้าง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
49
819การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
รร.ชุมชนบ้านชุมช้าง อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
50
922การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
รร.บ้านบัว อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
51
1023การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
รร.บ้านบัว อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
52
1126การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รร.ชุมชนบ้านปากสวย อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
53
1227การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
รร.ชุมชนบ้านปากสวย อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
54
13734
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
55
1434
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
56
1548
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
57
1650
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
58
1767การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
รร.เฝ้าไร่วิทยา อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
59
1868การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
รร.เฝ้าไร่วิทยา อ.เฝ้าไร่
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
60
หุ่นยนต์
61
1755การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
62
2756การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
63
3757การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
64
4758การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
65
5243การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
66
6247การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
67
7250
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
68
8251
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
สพป.หนองคาย เขต ๒ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่คลิก
-
69
ภาษาต่างประเทศ
70
152การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
รร.สันติรักษ์ อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
71
254การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
รร.สันติรักษ์ อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
72
353การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
รร.สันติรักษ์ อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
73
455การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
รร.สันติรักษ์ อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
74
557
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
รร.สันติรักษ์ อ.โพนพิสัย
-
แผนที่ คลิก
-
75
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76
110
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
รร.บ้านเวินร่อนถ่อนฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
77
251
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
รร.บ้านเวินร่อนถ่อนฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
78
362การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
รร.บ้านเวินร่อนถ่อนฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
79
471การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
รร.เทตโนโลยีรักไทย อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
80
570การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
รร.เทตโนโลยีรักไทย อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
81
6776
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
อบต.จุมพล อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
82
7102การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
รร.อนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
83
8103การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
รร.อนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
84
9708
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
รร.อนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
85
10709
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
รร.ประชาบดีพิทยาคม อ.รัตนวาปี
ข้อมูลเบื้องต้น คลิก
แผนที่ คลิก
-
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu