เมือง 6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760010103976001039010048โพธิ์ชัยเมืองเมืือง 6บ้านคึมชาดห้วยบง1002101001นายธนวัฒน์ มะโนสุขพื้นที่ปกติไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมือง3.584582105800050
ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
3.5000001058
092-9128915
นายธนวัฒน์ มะโนสุข
5
2760012103976001239010061หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงนายประมวล กองวงศ์พื้นที่ปกติบ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมือง1.50
6
3760013103976001339010062หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)10091011010นางบุญตา งามวัฒนากุลปกติบ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมือง27988713318571499
086-2289240
นางบุญตา งามวัฒนากุล
7
4760046103976004639010063หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6บ้านดอนยานาง1007011010นายมณเฑียร บรรลังสีพื้นที่ี่ปกติบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมือง2714131016122319114
084-793-9197
นายมณเฑียร บรรลังสี
8
5760065103976006539010064หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านกองแป่มหนองสวรรค์1003012001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลืองพื้ืนที่ปกติบ้้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืือง1101511713913886
094-2945183
นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมือง
9
6760068103976006839010066หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านหนองบัวโซม100500011
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายทองฉันท์ ผดาวันพื้ืนที่ปกติ
บ้านโคกกลางโนนงาม
หนองสวรรค์
เมือง11212211111138800098
089-7113673
นายสายธาร ศักดา
10
7760070103976007039010067หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านโคกกลางโนนงาม1002101101นางอัญญารัตน์ ทาแก้วพื้นที่ีปกติบ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมือง12852944500039
086-3596549
นายศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
11
8760072103976007239010068หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านหนองปลาขาว10050000011นายพรชัย จิตเจริญพื้นที่ปกติบ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมือง1191571311981400096
089-8620528
นางสาวประวิณา เนืองกัลยา
12
9เมืือง 6บ้านหินลับสิลามงคล
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu