rámec aktivit
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
RÁMEC AKTIVIT ČTPB v období 2017 - 2019
2
NÁZEVProcesVstupní surovinaVýsledné palivoAdded value / byproducts
3
1MSW gasificationGasifikaceKomunální odpadEtOH, FAME
hlavní činnost ČTPB - screening komerčně dostupných gasifikačných technologií
4
2Bio GtL MikrobiologieŠiroká substrátová diverzitaEtOH, FAME, MeOH
pomalé ale energeticky nenáročné (nízkoteplotní) procesy, biokatalyzátory
5
3Glycerol & added valueMikrobiologieGlycerolEtOH, MeOH, FC kyselina mléčná, jantarová , 1,2 a 1,3 PDO (propandiol), Violacein
6
4Syngas na metanMikrobiologieŠiroká substrátová diverzitaCH4možnost transferu širší škály (plasty, lignin, …) než je cesta digesce
7
5GtL -Syngas na MeOHGtLŠiroká substrátová diverzitaCH3OHčištění syngasu, mini reforming technologie, mini POX
8
6Industrial biologyMikrobiologie
Cukry - Glukóza, sacharóza,…
EtOH, BuOH, kyseliny mléčná, jantarová, citronova, akrylová, itakonová mastné kyseliny farnesene, PHA (polyhydroxyalkaloát) ISOBUTANOL, ISOOCTAN (Audi)
9
7ElektromikrobiologieMikrobiologieCO2 ,H2O, elektřina CH4 -e gas
POWER TO GAS (Audi e-gas), MFC -mikrobial fuel cells, EFC - enzymatic fuel cells
10
8Bio MeOH perspektivyFacts fileCO2, H2, Bioplyn, NG
CH3OH, M (5-100), GEM
palivo pro FFV, komplexnější využití BPS, DMFC (Direct MeOH FC)
11
9MeOH range extenderTechnologieCH3OHelektřinaElektromobilita (zvýšení dojezdu)
12
10BioSNG Syngas na CH4Gasifikacebiomasa, agro reziduaCH4POWER TO GAS (skladování elektrické energie)
13
11Centrum NG a mobilitaTechnologieNG + bioplynCH4, Power, B2Gregionální energetické benefity - KVET + mobilita
14
12Regionální odpadyGasifikace
Regionální uhlovodíkové zdroje
bioolej, SYNGAS, biochar
regionální energetické benefity - komunální odpad = recyklovaná energetická surovina
15
13Regionální gasifikaceGasifikace
Regionální uhlovodíkové zdroje
Syngas - KVETregionální energetické benefity - KVET + potenciál SYNGASU
16
14Palivové články + TEGElektrochemieUhlovodíkový mix, Syngase-mobilita
MCFCs -roztavené uhličitany + SOFCs - tuhé oxidy, Termo-elektrický generátor
17
15 V2G integraceR&D
Elektřina ( Síť -vůz, vůz - síť)
e-mobilita optimalizace skladování energie (bumper), smart grids management
18
16Bio Based chemicalsFacts fileDendromasa + fytomasachemikálie-biosložkychemické bohatství v biomase
19
17BIOMASAFeedstockDendromasa + fytomasavstupní surovina
regionální biomass management (odpadové hospodářství, lesní management, fytomasa)
20
18
Bio olej - farmářský model
Pyrolýza, HTL
Kejda, ČOV kaly, štěpka,algae
intermediát do rafinerie
regionální koncentrace energie - návaznost na BioMates Horozont project
21
19ALGAE- ČOV, bioplastyMikrobiologieMikrořasy, siniceřasy
zhodnocení řas přístupem kombinovaného využití -kultivace čištění odpadních vod, …
22
20ALGAE -B3GMikrobiologieMikrořasy, siniceFAME, bioolej, EtOHprojekt běží Interreg MBÚ + Austria - EtOH
23
21Iontové kapaliny
Fyzikální chemie
Mix lignocelulózaPřed přípravaheterogenní vstup - extrakce chemikálií
24
22Výroba MeOHGtL, POXMetan, biomasaMeOHalternativa EtOH z NG nebo biomasy - regonální i nadregionální potenciál
25
23LOGISTICS toolssoftwarejakékoli transportyoptimalizaceoptimalizace logistiky na úroveň dispečerského řízení transportů
26
SVA- Strategická Výzkumní Agenda
27
IAP - Implementační Akční Plán
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100