ประกาศผลสอบ PRE M1 ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
กรุณาเลือกกรอกเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่นั่งสอบ [ห้องสอบ+เลขที่นั่งสอบสองหลัก เช่น 22301, 22315 เป็นต้น]
8
9
เลขประจำตัวประชาชน
เมื่อดูคะแนนเสร็จแล้วกรุณาลบเลขประจำตัวประชาชนเพื่อความปลอดภัย
10
11
เลขที่นั่งสอบ
เมื่อดูคะแนนเสร็จแล้วกรุณาลบเลขที่นั่งสอบเพื่อความปลอดภัย
12
13
14
15
ผลการสอบ
(- หมายถึง ไม่เข้าสอบ)
16
17
18
19
คณิตศาสตร์
20
21
วิทยาศาสตร์
22
23
ภาษาไทย
24
25
สังคมศึกษา
26
27
ภาษาอังกฤษ
28
29
รวม
30
31
ลำดับที่
32
33
Copyright @ 2018 Yamapurich
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu