Матеріали конференції 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Назва конференціїДата і місце проведенняНаявність у фондах НБ ЛНМУПосилання на матеріали в мережі інтернетПримітки
2
Медицина третього тисячоліття : тези міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 16-17 січня 2017 р.-Тези
3
Навчально-методична конференція «Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України» 15 лютого 2017 року-Тези
4
Всеукраїнська науково-практична конференція "Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику"2 березня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали
5
Всеукраїнська науково-практична конференція "Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах"3 березня 2017 р., м. Тернопіль-МатеріалиМатеріали
6
І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» 3–4 березня 2017 р., м. Харків-Матеріали
7
Науково-практична конференція "Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією"14-15 березня 2017 року, м. Харків*Друкований примірник знаходиться в науковому абонементі бібліотеки
8
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря"16-17 березня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали
9
V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України “Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики”16-17 березня 2017 року, м. Харків-МатеріалиМатеріали в журналі Український вісник психоневрології. - 2017. - Т. 25, вип. 1.
10
Конфренція "Практичні аспекти запису, читання та інтерпретації ЕЕГ у дорослих і дітей. У тому числі ЕЕГ відео та семіологія
Курс ЕЕГ та епілепсія"
16-17 березня 2017 р., м. КиївВідеоматеріали
11
Всеукраїнська науково-практична конференція "Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров’я" 23-24 березня 2017 р., м. Запоріжжя-Тези
12
Науково -практична конференціяз міжнародною участю "Місце дерматовенерології в міждисциплінарному вирішенні питань діагностики та лікування хронічних захворювань"20-21 березня 2017 р., м. Київ*Матеріали друкували у спецвипуску журналу "Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія «Дерматовенерологія в контексті загальномедичної практики»
13
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії. Міждисциплінарний підхід у лікуванні та реабілітації дітей»23–24 березня 2017 року, м. Київ-РезолюціяРезолюція у журналі Современная педиатрий.- 2017.- №3.- С. 15-19.
14
X Національний конгрес Людина та Ліки - Україна30-31 березня 2-17 р., м. Київ-Відеоматеріали
15
Науково-практична конференція "Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах" 30 березня 2017 р., Київ*Матеріали у Український пульмонологічний журнал (№ 2/2017)
16
ІІІ науково-практична конференція присвячена проблемам клінічного харчування "Актуальні питання нутрітивного забезпечення в клінічній практиці"31 березня-1 квітня 2017 р., м. Трускавець-Відеоматеріали
17
Науково-практичні конференції: "Медикаментозна алергія: мультидисциплінарний підхід", "Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації", "Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу"м. Львів, 4-6 квіт. 2017 р.*Друкований примірник знаходиться у відділі наукового абонементу бібліотеки
18
Конференція "Актуальні питання діагностики, профілактики та лікування інвазивних грибкових інфекцій в онкогематології"7 квітня 2017 р.-Відеоматеріали
19
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини"13-14 квітня 2017 р., м.Тернопіль-Матеріали
20
ІV Міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту"13-14 квітня м. Суми-Тези
21
Студентська наукова конференція для молодих вчених та студентів "Psychohygienic problems of youth education"Харків, 14 квітня 2017 р.-Матеріали
22
Конференція "Алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Міждисциплінарний підхід"20 квітня 2017 р.Відеоматеріали
23
Щорічні терапевтичні читання пам’яті академіка Любові Трохимівни Малої "МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ”20 квітня 2017 р. м. Харків-Матеріали
24
Науково-практична конференція "Еволюція поглядів А. І. Гнатишака у клінічній онкології"21 квітня 2017 р., м. Львів-Тези
25
V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини"20-21 квітня 2017 р., м. Суми-Тези
26
IV науково-практична конференція
«Інновації в нейрохірургії»
25-26 квітня 2017 р. м. Київ-Матеріали
27
XIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ "Молодь і поступ біології"
25-27 квітня 2017 р., м. Львів-матеріали
28
XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вченихТернопіль 24-26 квітня 2017 р.-Матеріали
29
Студентська науково-практична конференція "Анатомія на межі тисячоліть" Харків, 26 квітня 2017 р.-Матеріали
30
ХIV Міжнародна наукова конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку—2017»
26–28 квітня 2017 року
м. Вінниця
-Матеріали
31
Наукова конференція "Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів"м. Київ, 27-29 квітня 2017 р.-МатеріалиМатеріали в журналі Урологія. - 2017. - №3. - С. 67-121
32
Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена "Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)27-28 квітня 2017 р., м. Одеса-Тези
33
Науково-практична конференція «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» 27–28 квітня 2017 року, м. Тернопіль-Матеріали
34
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» 27 квітня 2017 р., Харків-МатеріалиМатеріали в журналі Український радіологічний журнал 2017 Додаток № 1
35
Науково-практична конференція з загальної практики-сімейної медицини з міжнародною участю «Від науки до практики».27-28 квітня 2017 року., м. Дніпро-МатеріалиМатеріали вміщено у журналі Медичні перспективи 2017 Том XXII № 2 ч. 1
36
I Міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів»27-28 квітня 2017 р., м. Київ-Звіт
37
Телеміст "Вакцинація. Імунопрофілактика. Орфанні захворювання"28 квітня 2017 р. м. Ужгород-Відеоматеріали
38
ІІІ Хортицький стоматологічний форум, Всеукраїнська науково-практична конференція «Функція і естетика щелепно-лицевої ділянки» 28-29 квітня 2017 р., м. Запоріжжя-Матеріали
39
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ». ЧЕТВЕРТІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ГОРОВЕНКА ГРИГОРІЯ ГАВРИЛОВИЧ
9 травня 2017 р., м. Київ-МатеріалиУкраїнський пульмонологічний журнал 2017 додаток №2
40
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017» 11-12 травня 2017 р., м. Запоріжжя-Тези
41
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ) "СУЧАСНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ"11–12 травня 2017 року, м. Тернопіль-Матеріали
42
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»,11-12 травня 2017 р., м. Вінниця-Статті будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету»
43
Науково-практична конференція "Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень"13 квітня 2017 року, м. Київ *Матеріали у Український пульмонологічний журнал (№2/2017)
44
Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей»15-16 травня 2017 р., м. Київ*МатеріалиМатеріали у додатку до ж-лу "Журнал вушних носових і горлових хвороб 2017 № 3
45
13-й науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Первинні імунодефіцити в практиці педіатрів та сімейних лікарів»18-19 травня 2017 р. м. Кропивницький-Резолюція
46
Всеукраїнська XIV науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні"18-19 травня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали
47
Науково-практична конфереція «ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У БОРОТЬБІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (МІКРОБІОЛОГІЯ, ВЕТЕРИНАРІЯ, ФАРМАЦІЯ)» 18-19 травня 2017 року, м. Одеса-Тези
48
XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»18-19 травня 2017 р., м. Тернопіль-МатеріалиМатеріали у журналі Медична освіта 2017 № 3
49
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ “ МЕДИЧНА НАУКА НА ПЕРЕТИНІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: СЬОГОДЕННЯ"19 травня 2017 р. м. Харків-Матеріали
50
«Black Sea Pearl» 2017
IV Міжнародний конгрес із гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії
23 травня 2017 р., м. Одеса-Презентації
51
Науковий симпозіум "Гіпоменструальнисиндром у дівчаток-підлітків (патогенез, профілактика, віддалені наслідки)"24 травня 2017 р. м. ХарківМатеріали
52
Науково-практична конференція офтальмологів
з міжнародною участю «Філатовські читання - 2017»
25-26 травня 2017 р., м. ОдесаМатеріали
53
VIІ Польсько-український кардіохірургічний форум «Прогресивні досягнення в кардіохірургії – обмін досвідом»25-26 травня 2017 р., м. Івано-Франківськ-Матеріалиматеріали у Віснику серцево-судинної хірургії 2017 № 1
54
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти" м. Суми, 25-26 травня 2017 р.-Матеріали
55
Другий науково-практичний семінар «Українська школа пароксизмальних станів» м. Одеса 30-31 травня 2017 року.-Матеріали
56
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» 1 червня 2017 р., м. Харків-Матеріалиматеріали в "Український радіологічний журнал 2017 № 2"
57
«TERNOPIL DENTAL SUMMIT» НАУКОВО-ПРАКТИЧНа КОНФЕРЕНЦІя З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ присвячена 60-ти річчю ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 1-2 червня 2017 року, м. Тернопіль-Матеріали
58
61 науково-практична конференція "Українська школа ендокринології" м. Харків, 1-2 червня 2017 р.*Друкований примірник знаходиться у відділі наукового абонементу бібліотеки
59
Міжнародна науково-практична конференція «Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення»6-7 червня 2017 р., м. ДніпроМатеріали
60
Науково-практична конференція з міжнародною участю і школа-семінар «Новітні напрямки в ультразвуковій діагностиці»6-7 червня 2017 року с. Сергіївка, Одеська обл-Матеріали
61
VI з'їзд нейрохірургів Україним. Харків, 14–16 червня 2017 р.ТезиТези
62
Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»14 червня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали
63
Науково-практична конференція «НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ» (присвячена 60-річчю ТДМУ та кафедри фізики й 230 річчю відкриття Луїджі Гальвані) 20-21 червня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали
64
ІІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇЯ, ПРИСВЯЧЕНА 60-РІЧЧЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО «УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА МОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» 22-23 червня 2017 року, м. Тернопіль-Матеріали
65
Конгрес анестезіологів України 2017м. Київ, 14-16 вересня 2017 р.-Відеоматеріали
66
V Науковий симпозіум “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) 20-22 вересня 2017 року Тернопіль,-Матеріали
67
XIX (щорічна) Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання педіатрії»,
присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України,
професора В.М. Сідельникова
20-22 вересня 2017 року (м. Полтава)-Резолюція
68
XVIII Національний конгрес кардіологів України20–22 вересня 2017 р., Київ-Матеріалиматеріали у додатку до Українського кардіологічного журналу 2017 р.
69
V з’їзд нефрологів України21-22 вересня, м. Вінниця*Матеріалиматеріали в Українському журналі нефрології та діалізу 2017 № 3
70
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні»21–22 вересня 2017 р., м. Харків-МатеріалиМатеріали в Український радіологічний журнал 2017 № 3
71
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука"21-22 вересня 2017 р, м. Одеса-Матеріали
72
Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ 2017. Курорту Трускавець – 190».21-23 вересня 2017 року у м. Трускавець*Матеріали
73
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні28 -29 вересня м. Київ-Резолюція
74
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ»
28 вересня, м. Дніпро-Матеріалиматеріали вміщено у журналі Медичні перспективи 2017 Том XXII № 3 ч. 1
75
Досягнення сучасної оториноларингології2-3 жовтня 2017 р., м. Київ*Матеріалиматеріали у додатку до ж-лу "Журнал вушних носових і горлових хвороб 2017 № 5
76
Матеріали 1-го міжнародного симпозіуму "Medicine update 2017 smart lion"5-6 жовтня 2017 р., м. Львів*матеріали у журналі Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки № 1 2017
77
Міжнародна конференція «Здоров’я та суспільні виміри в
академічному просторі та поза ним»
6 жовтня 2017 р., м. Вінниця-Матеріали
78
Перша Подільська міжрегіональна науково - практична конференція з міжнародною участю "Матеріали конференцій
«Сучасні методи діагностики, невідкладної допомоги, і н тенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення важких хворих»
м. Вінниця 5-6 жовтня 2017року-Презентації
79
X Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»05 жовтня – 06 жовтня 2017 року, м. Тернопіль-Матеріали
80
Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” «ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ І ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ»5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир-Матеріали
81
XІІ конгрес педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" 10-12 жовтня 2017, м. Київ*Матеріалиматеріали у Міжнародному журналі педіатрії, акушерства та гінекології 2017 № 3
82
Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика,лікування, профілактика, біологічна безпека»12 – 13 жовтня 2017 р., м. Київ-Резолюція
83
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні напрямки розвитку лабораторної медицини»17-18 жовтня, м. Київ-Матеріали
84
Міжнародна науково-практична конференція "Здоров’я людини: теорія та практика"17-19 жовтня м. Суми-Матеріали
85
Науково-практична конференція "Бронхіальна астма на тлі супутньої патології. Особливості перебігу новітні методи діагностики, сучасні підходи до терапії19 жовтня 2017 р., м. Київ*Матеріали у журналі "Астма та алергія" (№ 4/2017)
86
Науково-практична конференція "Пріоритетні проблеми ендокринної хірургії"19-20 жовтня 2017 р., м. Київ-Тези публікуються в журналі «Ендокринологія» №4, додаток.
87
13 Марзєєвські читання "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України"19 - 20 жовтня 2017 р.м. Київ-Матеріали
88
Всеукраїнська науково-практична конференція"Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації"19-20 жовтня 2017 р., м. Тернопіль-Матеріали у Віснику соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 2017 №3Матеріали у журналі Здобутки клінічної та експериментальної медицини 2017 №4
89
Украино-Белоруская научно-практическая конференция «Дефицит и недостаточность витамина D в клинической практике»20-21 жовтня 2017 р., м. ЧернігівТези будуть надруковані в журналі «Біль. Суглоби. Хребет »
90
Науково-практична конференція
офтальмологів та дитячих офтальмологів України
з міжнародною участю "Рефракційний пленер’17"
20-21 жовтня 2017 р., м. Київ-збірник праць
91
Міжнародна науково-практична конференція з питань охорони психічного здоров’я "Психічне здоров’я: глобальні виклики XXI ст."26-27 жовтня 2017 р. м. КиївєМатеріалиматеріали у журналі "Лікарська справа 2017 № 7"
92
Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології"27 жовтня 2017 р., м. Дніпро-МатеріалиМатеріали в журналі Урологія. - 2017. - №4. - С. 70-97
93
IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання екстрапірамідної системи: клініка, діагностика, лікування»2-3 листопада, м. КиївЗа матеріалами конференції буде видано тематичний номер Журналу неврології імені Б. М. Маньковського.
94
Міжнародна конференція з гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії «Autumn meeting in Odessa» (Осенние встречи в Одессе).2-3 листопада 2017, м. Одеса-Презентації
95
Науково-практичнаконференція за участю міжнародних спеціалістів “Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність.3 листопада 2017 р. м. Харків-Матеріали
96
Науково -практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»9 листопада, м. Київ*Матеріали конференції будуть надруковані в журналі «Клінічна хірургія»
97
Міжнародна Науково-практична конференція „АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ”9-10 листопада 2017 р., м. Київ*Матеріали конференції будуть надруковані в журналі "Хірургія України"
98
СЬОМИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ФОРУМ «АКАДЕМІЯ ІНСУЛЬТУ» 9–10 листопада 2017 року м. Київ-Матеріали
99
Науково-практична конференція "Сучасні підходи до діагностики, профілактики та інноваційні технології лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, поширених дерматозів, основні організаційні задачі"10-11 листопада, м. Харків*Матеріалиматеріали у журналі "Дерматологія та венерологія 2017 № 3
100
Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Проблемні питання коморбітних станів у дітей та підлітків16-17 листопада 2017 р., м. Харків-Матеріали
Loading...
Main menu