Stroomlijners groepsaankoop - verloop van het proces
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Het stappenplan
2
3
TimingBeschikbare hulpinstrumenten
4
5
1. Opstarten van een werkgroep
6
Wie? 1 dagIedereen die zijn schouders onder een samenaankoop willen zetten, is welkom. Evidente kandidaten: stroomtrainers, leden van de milieuraad, verenigingen,... Infofiche
7
Maak de stuurgroep niet groter dan 10 personen.
8
9
2. Het eerste overleg met de werkgroep
10
Op de agenda(1 à) 2 avondenVoorstelling werkgroepAgenda eerste overleg stuurgroep
11
Overlopen actie + opzetten tijdslijn
12
Productkeuze en vastleggen procedure
13
Handelaars in kaart brengen en contacteren
14
Communicatieplan
15
16
3. De handelaars contacteren
17
Wat? 4 à 6 wekenDe handelaars contacteren (via mail, telefoon, persoonlijk bezoek)Brief aan handelaar voor de verschillende producttypes:
18
Vaatwasser
19
Diepvriezer
20
Wasmachine
21
Na 2 weken herinnering sturen of vragen of ze de mail gelezen/ontvangen hebben. Eventueel reeds polsen naar interesse.
22
1 week voor deadline: herinnering aan deadline sturen.
23
De ingediende voorstellen in de vergelijkingstabel zetten. Verantwoordelijke aanduiden.
24
25
4. Het tweede overleg met de werkgroep
26
Op de agenda1 avond (ongeveer 6 a 8 weken na eerste overleg)Evaluatie ingediende voorstellen: de ingediende voorstellen bekijken en een eerste selectie maken. Aanbiedingen vergelijken rekening houdend met de vooropgestelde criteria en wegingsfactoren Kies de 2 a 3 meest interessante voorstellen uit. Keuze op basis van: prijs, energieprestatie, leveringscondities en termijn, nazorg, garantievoorwaarden,... agenda tweede overleg
27
Opheldering en tekorten aan de offerte opvragen bij handelaars. Dit kan eventueel voorafgaandelijk aan de vergadering gebeuren.Vergelijkingstabel
28
Geselecteerde handelaars waar mee onderhandeld zal worden, contacteren. Niet geselecteerde handelaars laten weten dat ze niet weerhouden zijn.
29
Overlopen en aanvullen communicatieplan
30
communicatiepartners op de hoogte brengen van verloop proces
31
communicatieplan verfijnen: precieze afspraken, data, deadlines aanleveren materiaal,...
32
33
5. Onderhandelingsronde handelaren + voorbereiding werving
34
1 à 2 avonden (binnen de twee weken na het tweede overleg)Deze fase kan zeer kort zijn (en mogelijk zelfs aansluiting vinden bij het tweede overleg), indien er slechts met één handelaar onderhandeld wordt. Er kan ook gekozen worden om met meer dan één handelaar in zee te gaan. Onderdeel van de onderhandeling is: concrete prijsafspraken, preciese condities van de transactie, nazorg, garantie, leveringstermijn, duur van de actie,... Men kan steeds proberen een nog lagere prijs te bedingen. Let op: zet je zelf nooit garant voor een minimale afname, zorg dat je zelf nooit betrokken bent bij geldelijke transacties. Binnen de stuurgroep mag nooit geld van de samenaakoop circuleren.agenda tweede overleg.
35
communicatieplan in uitvoering brengen, indien keuze toestellen en handelaren gemaakt zijn: verspreiden communicatiemateriaal, partners op de hoogte brengen,...
36
Vraag ook aan de handelaar om actief mee communicatie te voeren (folder, reclameblaadje,...)
37
38
6. Werving kopers
39
start net na keuze handelaar + gemaakt is:duurt 2 maandenDe brede bekendmaking van het aanbod is erg belangrijk. Zoveel mogelijk mensen worden warm gemaakt om mee te stappen in de groepsaankoop. Vraag alle betrokkenen om de actie bekend te maken; spreek buren, collega’s, vrienden, kennissen aan. Maak maximaal gebruik van het netwerk van de gemeente. Spreek verschillende verenigingen en organisaties aan. Maak je groepsaankoop bekend bij de Stroomlijners voor promotie in heel Limburg.
40
De duur van de werving is onderdeel van de onderhandeling met de handelaar. Een periode van 2 maanden is zeker nodig. Mensen moeten de tijd krijgen om hun keuze te maken. Bovendien dient er rekening gehouden worden met de data in het communicatieplan, zoals: wanneer verschijnt de gemeentekrant, wanneer het clubblaadje van een bepaalde vereniging, wanneer vindt een bepaalde activiteit plaats waarop jullie promotie kunnen maken,... sjabloon communicatieplan
41
Opvolging communicatieplan: aangeduide verantwoordelijke houdt de opvolging van het communicatieplan nauwlettend in het oog. Hij houdt de leden van de stuurgroep op de hoogte.sjabloon wervingstekstje kopers
42
Opvolging geïnteresseerden: zorg dat je als organisatie op de hoogte bent van de interesse. Indien de interesse laag is, vraag je af wat je nog extra kunt doen. Mogelijke extra inspanningen kunnen reeds voorafgaandelijk in het communicatieplan opgenomen worden.
43
44
7. infomoment (eventueel)
45
wat?maakt deel uit van de wervingsperiodeEr kan gekozen worden om een infomoment te houden. Dat kan op verschillenden mannieren vorm krijgen: (1) bij de gekozen leverancier zodat toestel getoond kan worden (enkele leden van de stuurgroep zijn aanwezig), of (2) een aparte info-avond in een gemeentelijk lokaal. Interessant is misschien om het infomoment te laten aansluiten bij een "slank je energiefactuur af"-sessie. sjabloon presentatie samenaankoop
46
47
8. Overleg stuurgroep: afsluiting werving + afhandelen transacties
48
Agendana de wervingsperiodeDe afhandeling van de transacties is een verantwoordelijkheid van de handelaar. Als stuurgroep vraag je om op de hoogte gehouden te worden van het verloop. Afhankelijk van de duur van de actie, vraag je aan de handelaar om de resultaten van de samenaankoop te communiceren aan de stuurgroep. agenda eindoverleg stuurgroep
49
evaluatie van het proces, eventueel samen met de handelaar: hoe was de verkoop? wat kan beter? Hoe was de communicatie? ...
50
51
9. Nazorg, communiceren en vieren
52
na de afhandelingsperiodeCommuniceer over het succes na de groepsaankoop en probeer achterblijvers toch te overtuigen om een energiezuinig toestel te kopen. Verwijs door naar de website: destroomlijners.besjabloon tekst succes
53
54
55
56
57
Bond Beter Leefmilieu helpt je bij het opzetten van je samenaankoop. Via het document "Veelgestelde vragen" worden de problemen en oplossingen van de lokale samenaankopen gebundeld. Dit document wordt continu up to date gehouden. Kijk zeker eens hier als je met een probleem geconfronteerd zou wordenVeelgestelde vragen
58
59
Vragen of suggesties, contacteer:
60
e-mail: benjamin.clarysse@bblv.be
61
tel: 02 282 17 44
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu