[AMO2017] Thông tin thí sinh
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABEKM
1
STTHọ và tênMSSVKhoaTrường
2
1Trần Nam Bàng15520032Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
3
2Huỳnh Gia Bảo1551006Điện-Điện TửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
4
3Phạm Chí Bảo14520061Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
5
4Phan Gia Bảo13520039Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
6
5Võ Trần Thế Bảo9762
Electrical Engineering & Information Technology
Đại học Việt Đức
7
6Hồ Quang Cảnh14520076Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
8
7Hồ Mai Kim Chi14520082Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
9
8Trần Quang Chương13520083Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
10
9Lê Hữu Công13520087Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
11
10Chống Nhật Cường14520101Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
12
11Lê Minh Đăng41300835Điện - Điện TửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
13
12Huỳnh Thanh Dư41300697Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
14
13Nguyễn Hoàng Dũng13520133Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
15
14Phan Trí Dũng14520203Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
16
15Lê Vũ Trùng Dương15520146Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
17
16Châu Nhật Hoàng13520299Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
18
17Tô Đức Hoàng13520311Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
19
18Lê Sơn Hùng13520322Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
20
19Đỗ Quang Huy14520360Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
21
20Hồ Hoàng Huy41301450Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
22
21Nguyễn Văn Huynh41301568Điện Điện TửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
23
22Nguyễn Trần Kha15520329Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
24
23
Nguyễn Trần Vĩnh Khang
15520344Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
25
24Lê Nam Khánh41301780Điện-Điện TửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
26
25Nguyễn Văn Khoa13520404Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
27
26Huỳnh Hữu Lợi14520480Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
28
27Nguyễn Đức Long15520443Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
29
28Nguyễn Minh Luân14520492Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
30
29Trần Công Luật41302266Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
31
30Lê Công Lý13520487Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
32
31Vũ Văn Mạnh13520495Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
33
32Nguyễn Cao Minh14520528Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
34
33Nguyễn Hoài Nam15520513Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
35
34Nguyễn Thành Nam14520555Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
36
35Từ Vĩnh Nguyên14520615Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
37
36Nguyễn Thiện Nhân13520578Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
38
37Nguyễn Trọng Nhân15520571Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
39
38Nguyễn Duy Nhất15520576Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
40
39
Nguyễn Trần Minh Nhựt
15520593Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
41
40Lê Công Pha15520597Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
42
41Lê Quốc Phong13520620Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
43
42Lê Quốc Phong13520620Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
44
43Thái Viết Phong14520674Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
45
44Huỳnh Vĩnh Phú15520622Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
46
45Lê Quốc Phú41302982Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
47
46VƯƠNG GIA PHÚ14520688Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
48
47Bùi Văn Phúc41303019Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
49
48
Võ Nguyễn Thiên Phúc
14520703Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
50
49Hoàng DUy Phương13520658Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
51
50NGUYỄN HỒNG QUÂN14520734Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
52
51Nguyễn Hào Quang14520739Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
53
52Lê Văn Quế14520744Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
54
53Nguyễn Thanh Sơn13520716Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
55
54Lý Tân15520764Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
56
55Tô Nguyễn Duy Tân14520809Hệ thống Thông tin
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
57
56Trần Minh Tân15520771Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
58
57Nguyễn Quốc Thái14520818Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
59
58Huỳnh Quốc Thắng51303775Khoa học và Kỹ thuật máy tínhĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
60
59Chu Đức Thành16521561Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
61
60Nguyễn Mạnh Thảo14520853Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
62
61Trần Quốc Thi15520825Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
63
62Huỳnh Châu Thịnh41303884Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
64
63Nguyễn Đức Thịnh14520882Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
65
64Nguyễn Phúc Thịnh13520834Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
66
65Lữ Khải Thông15520855Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
67
66Lê Văn Thống14520899Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
68
67Trang Hoài Thuận14520917Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
69
68
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
15520865Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
70
69La Văn Tiến15520878Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
71
70Nguyễn Ngọc Tiến13520879Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
72
71Trần Tiến13520878Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
73
72Trần Văn Tiến14520950Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
74
73Huỳnh Đức Tin21304136Cơ KhíĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
75
74Trần Hữu Toàn14520978Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
76
75Trịnh Minh Toàn15520910Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
77
76Trần Thanh Toản13520901Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
78
77Trần Hữu Ngọc Trân41304294Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
79
78Lê Quốc Trạng13520912Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
80
79Trần Đình Trí13520913Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
81
80Hồ Đông Triều41304312Điện - Điện tửĐại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM
82
81Nguyễn Bá Trực13520942Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
83
82Nguyễn Quốc Trung7295Điện tử viễn thôngĐại học Việt Đức
84
83Ngô Hiếu Trường11520711Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
85
84Trần Linh Tuấn13520996Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
86
85Nguyễn Xuân Viễn13521027Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
87
86Nguyễn Hữu Vũ14521155Kỹ thuật Máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Thông tin thí sinh đăng ký