ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
W Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2008-12-31
3
4
IntäkterÅr 2008År 2007
5
Medlemsavgifter
30 431,00 kr29 100,00 kr
6
Deltagaravgifter årsmöte och höstmöte
27 050,00 kr18 800,00 kr
7
Övriga intäkter
−109,80 kr619,60 kr
8
Summa intäkter
57 371,20 kr48 519,60 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier1 000,00 kr1 800,00 kr
12
Administration
1 247,00 kr1 583,00 kr
13
Porton2 642,00 kr2 857,00 kr
14
Tryckkostnader
3 066,00 kr15 374,00 kr
15
Styrelsemöten
3 979,00 kr3 010,50 kr
16
Uppvaktningar
359,00 kr309,00 kr
17
Årsmötet19 370,00 kr16 915,00 kr
18
Höstmötet15 060,00 kr12 332,00 kr
19
Lager (rättelse)
0,00 kr−8 679,00 kr
20
Diverse kostnader
3 416,00 kr4 325,00 kr
21
Summa kostnader
50 139,00 kr49 826,50 kr
22
Årets resultat
7 232,20 kr−1 306,90 kr
23
Summa kostnader och resultat
57 371,20 kr48 519,60 kr
24
25
Balansräkning 2008-12-31
26
Tillgångar
År 2008År 2007
27
Kassa80,00 kr−276,50 kr
28
Plusgiro57 936,80 kr55 104,30 kr
29
Bank föreningskonto
2,92 kr2,92 kr
30
Bank kapitalkonto
26 293,58 kr26 293,58 kr
31
Lager4 743,20 kr7 510,60 kr
32
Summa tillgångar
89 056,50 kr88 634,90 kr
33
34
Skulder och eget kapital
35
Källénfonden
34 274,65 kr33 674,65 kr
36
Diverse skulder
37
Obet. kostnader över årsskiftet
0,00 kr0,00 kr
38
Förskottsbet. avg.
14 000,00 kr20 800,00 kr
39
år 20080,00 kr20 600,00 kr
40
år 200913 000,00 kr200,00 kr
41
år 20101 000,00 kr0,00 kr
42
Övriga skulder
760,00 kr600,00 kr
43
Eget kapital
40 792,45 kr33 560,25 kr
44
- varav
Balanserat överskott
33 560,25 kr34 867,15 kr
45
Årets resultat
7 232,20 kr−1 306,90 kr
46
Summa skulder och eget kapital
75 827,10 kr67 834,90 kr
47
48
Täby 2009-03-13
49
50
Ulf Palmqvist
51
kassör
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100