ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่เลขที่เกียรติบัตรชื่อ - สกุล(กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
ที่ทำงานปัจจุบัน(โรงเรียน)
อำเภอจังหวัด
2
113605นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรีจังหวัด​จันทบุรี​ขลุงจันทบุรี​
3
213606สมโภชน์ เจือจันทร์บ้านสนบัวเชดสุรินทร์
4
313607นางสาวอิสราภรณ์ อภิวงค์งาม
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
สันกำแพงเชียงใหม่
5
413608นางสาวจินตนา ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์
6
513609อุมาพร ดีถ้วนบ้านสะเดาบัวเชดสุรินทร์
7
613610นางสาวแคทลียา จุลมาบ้านดอนปอแดงบ้านแฮดขอนแก่น
8
713611นางศิราภรณ์ อุดมศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าเมืองสุรินทร์
9
813612นางชลิดา อนุกูลโรงเรียนเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา
10
913613นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์โรงเรียนบ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีสุรินทร์
11
1013614นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดชัยมังคลารามลำลูกกาปทุมธานี
12
1113615นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงสอยดาวจันทบุรี
13
1213616นางวาลินธร น้อยมิ่งสหราษฎร์วิทยาสังขะสุรินทร์
14
1313617นางสาวมณฑานีย์ นิลละออโรงเรียนวัดกัดพระพรหมนครศรีธรรมราช
15
1413618นางสาวชลธิชา เล็งหาโรงเรียนบ้านอาวอกสังขะสุรินทร์
16
1513619นางสาวโชติกา คชพงษ์
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
เมืองพิจิตรพิจิตร
17
1613620นางนิชานันท์ ผ่องแผ้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือเมืองอุบลราชธานี
18
1713621นางสาวเรขวิภา ไชยสารโรงเรียนบ้านหนองไร่ปลวกแดงระยอง
19
1813622นางรัตนา เลี่ยมดี
โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
ปราสาทสุรินทร์
20
1913623นางสาวณัชชา อารมรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
21
2013624นางกัญญาณัฐ กาญจนพัฒน์
โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์)
เขื่องในอุบลราชธานี
22
2113625นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)
นางรองบุรีรัมย์
23
2213626นางปริชาติ ศรีมารักษ์โรงเรียนบ้านโพนทันเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
24
2313627นางสาวรัตนา เมืองประทับโรงเรียนวัดทองเพลงคลองสานกรุงเทพมหานคร
25
2413628นายณัฐวุฒิ อนุกูลโรงเรียนเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา
26
2513629นางจารุวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมหล่มเก่าเพชรบูรณ์
27
2613630นางรุ้งณภา อินชิดจุ้ยโรงเรียนวัดวังไผ่เมืองนครสวรรค์
28
2713631นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์
โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
สวรรคโลกสุโขทัย
29
2813632นางสาวจันทพร เมฆจันทร์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
พุทธมณฑลนครปฐม
30
2913633นายสุชาติ แย้มเกตุโรงเรียนธรรมาธิปไตยโพธารามราชบุรี
31
3013634นางกฤตยา เหมสมัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ประเวศกรุงเทพมหานคร
32
3113635นางผกา แก้วจันทร์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
เมืองสตูล
33
3213636นางสาวภัทรพร ปั้นงาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยปากเกร็ดนนทบุรี
34
3313637นางสาววิจิตรตรา อุดมครบโรงเรียนบ้านรุนพนมดงรักสุรินทร์
35
3413638นางเยาวลักษณ์ เค้าแคนโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมเมืองกาฬสินธุ์
36
3513639นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเมืองลำพูน
37
3613640นางสาวภัชชา ลม้ายทองโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งตากฟ้านครสวรรค์
38
3713641นางเพิ่มจิตร ศรีบุญเรืองโรงเรียนศรีแก้งคร้อแก้งคร้อชัยภูมิ
39
3813642นางจำเนียร มัจฉามารถทรายมูลวิทยาทรายมูลยโสธร
40
3913643นางอมราลักษณ์ ชนะจิตโรงเรียนบ้านบริหารชนบทลำปลายมาศบุรีรัมย์
41
4013644นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีมารักษ์โรงเรียนบ้านจิกคูเมืองบุรีรัมย์
42
4113645นางสาวพิมชนก เจริญชีพโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
43
4213646นายไชยพร แย้มมี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
44
4313647นางสวลี ด้วงสุยะโรงเรียนวัดหนองซิว้เมืองลำพูนลำพูน
45
4413648นางสาวธันยธรณ์ แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านมาบตองบ้านค่ายระยอง
46
4513649นางสาวนิภาพร ขันบรรจงโพนก่อ(ราษฏร์อนุสรณ์)ศรีสงครามนครพนม
47
4613650นางนิภาพร ผิวดี
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ทุ่งหว้าสตูล
48
4713651นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะโรงเรียนเทพาเทพาสงขลา
49
4813652นางสาวนิภาพร เมืองสุขโรงเรียนบ้านขอนแตกสังขะสุรินทร์
50
4913653นายปิยะ สุขกลับบ้านนาช้างกลางนครศรีธรรมราช
51
5013654นายมงคล แก้วปัดชาโรงเรียนบ้านกะกำขุขันธ์ศรีสะเกษ
52
5113655นางสุมลเทียน ประไวย์รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์สุรินทร์
53
5213656นางสาวมณี ยีรัมย์บ้านหันใหญ่พลขอนแก่น
54
5313657นุชนาฎ เชียงชัย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หางดงเชียงใหม่
55
5413658นางจุฬาพร บุตรโคษาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้อากาศอำนวยสกลนคร
56
5513659นางสาวทักษพร สิ่งอ้วนโรงเรียนบ้านหาร บางกล่ำสงขลา
57
5613660นางจันทร์เพ็ญ แสนชัยโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยโซ่พิสัยบึงกาฬ
58
5713661นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาบ้านหมี่ลพบุรี
59
5813662นางสาวสุมณฑา จันทร์อยู่จริงโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีไทรน้อยนนทบุรี
60
5913663นางสาวพัชรา สายชุมดีบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
61
6013664นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์แก้วบ้านดอนปินเมืองเชียงใหม่
62
6113665นางสาวสุชาดา แก้วพิกุลบ้านสนบัวเชดสุรินทร์
63
6213666นางสาวเรณุกา ปราณีทะโรงเรียนสากลางเวียงน่าน
64
6313667นางลินดา คำภาโรงเรียนบ้านท่าขึ้นปางศิลาทองกำแพงเพชร
65
6413668นางสาวศิริจรรยา ทันศรีโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างแสวงหาอ่างทอง
66
6513669นางสาวศศิธร สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเขาสักชนแดนเพชรบูรณ์
67
6613670นางสาวละมัย ปิดทองบ้านโคกกรมพนมดงรักสุรินทร์
68
6713671นางประคอง ชัยหาญสหมิตรวิทยาสังขะสุรินทร์
69
6813672นางนิตยา นาชัยโชติ
โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
กมลาไสยกาฬสินธุ์
70
6913673นางกัญจน์ชญา นนท์สาบ้านกะดาดปราสาทสุรินทร์
71
7013674ปริยานันท์ โภชะโนโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยาพนมไพรร้อยเอ็ด
72
7113675นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
73
7213676นายจักรพงศ์ กุนาทนวิทยาลัยการอาชีพนครนายกเมืองนครนายกนครนายก
74
7313677นางสาวจุรีพร ดุกหลิ่มโรงเรัยนทุ่งหว้าวรวิทย์ทุ่งหว้าสตูล
75
7413678นายสมศักดิ์ จานพานแก้วโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาวสอยดาวจันทบุรี
76
7513679นางสาวศิรดา อ่อนทรัพย์
วัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา)
ชะอำเพชรบุรี
77
7613680นางสาวศศิธร ศรีพรมวิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
78
7713681นางสาวธัญลักษณ์ แก้วศรีโรงเรียนวัดชาวเหนือเมืองราชบุรี
79
7813682นางสาวศิรินันท์ สนโศรกโรงเรียนสิริรัตนาธรบางนากรุงเทพ
80
7913683นางสาวทัสนัย ทองนำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด
สัตหีบชลบุรี
81
8013684นางปราณี กองเกิดโรงเรียนสามพร้าววิทยาเมืองอุดรธานี
82
8113685นางสาวจิรัฐา สิงห์คาร
โรงเรียนเทศบาลปัอมแผลงไฟฟ้า
พระประแดงสุทรปราการ
83
8213686นางอรวรรณ สอนจีนท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช
84
8313687นางจำเนียร ภูละอินทร์โรงเรียนบ้านสังขะสังขะสุรินทร์
85
8413688นางสาวศศิธร บุตรชะรีโรงเรียนบ้านหารบางกล่ำสงขลา
86
8513689นางศิริรัตน์ เรืองอร่ามโรงเรียนวัดพรุเตียวเขาพนมกระบี่
87
8613690นางสาวณัฐสุดา อินทร์แป้น---
88
8713691นางวิจิตรา ฤาชาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนเชียงราย
89
8813692นางจุฑามาศ เพิ่มพูลศพด.บ้านขลอดสัตหีบชลบุรี
90
8913693นางสาวอัชราภา​ กินซงโรงเรียน​วังทอง​พิทยาคม​วังทอง​พิษณุโลก​
91
9013694นางสาวชลธิชา เป็งตาบ้านตาลใต้ฮอดเชียงใหม่
92
9113695นางสุรีรัตน์ บุญหล้าโรงเรียนโคกศรีวิทยายนยางตลาดกาฬสินธุ์
93
9213696นายวิชธันย์ อัครเนติปพัฒน์โรงเรียนสุขานารีในเมืองนครราชสีมา
94
9313697นายสมชาย อินชิดจุ้ยโรงเรียนวัดวังไผ่เมืองนครสวรรค์
95
9413698นางสาวสาวิตรี บุญส่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพิษณุโลก
96
9513699นายสยาม ศรีษะเดชบ้านปลวกแดงปลวกแดงระยอง
97
9613700นางลำยอง เอมอยู่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์เมืองสมุทรสาคร
98
9713701นางสาวอวัศยา ฟองคำ
โรงเรียนเพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)ฯ
แม่อายเชียงใหม่
99
9813702นายหัทยา ผิวดีโรงเรียนวรรธนะสารทุ่งหว้าสตูล
100
9913703นายไพรัตน์ คำปาโรงเรียนอนุบาลเชียงของเชียงของเชียงราย