VEPRIMTARITË EKONOMIKE, SIPAS KODEVE, NË LIDHJE ME URDHËRESËN E MEPTINIS, TË DT. 23 MARS 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
SHPJEGIM
Në listën më poshtë mund të gjeni të renditura të gjitha veprimtarië ekonomike, sipas kodeve NACE, rev. 2.
Nese një firmë/shoqëri e ka të regjistruar për veprimtari njërin nga këto kode, atëherë, sipas Urdhëresës së MEPTINIS, të dt. 23.03.2020, i lejohet qarkullimi i lirë.
Përbri secilit kod të veprimtarisë mund ta gjeni njoftimin nëse një fimë/shoqëri që ka të regjistruar atë veprimtari, i lejohet apo jo aktiviteti i tyre edhe pas vendimit të Qeverisë nr. 01/15 të datë 23.03.2020, pavarësisht ndalesës për qarkullim nga ora 10:00-16:00 dhe 20:00-06:00.
Ngjyra e GJELBËRT tregon se aktiviteti i tyre LEJOHET, kurse ngjyra e KUQE tregon se aktiviteti i tyre në atë fushë NDALOHET.

Klasifikimi i operatorëve ekonomik është bërë në bazë të kodit përkatës me të cilin janë të regjistruar në Agjencinë e Regjistrimi të Bisneseve të Kosovës (ARBK, www.arbk.org).

Kërkohet nga operatorët ekonomik të sigurohen që punëtorët e tyre të jenë të pajisur me I.D. ose shenja tjera dalluese që identifikojnë veprimtarinë e tyre gjatë gjithë kohës. Në të njetën kohë, operatorët ekonomik duhet ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me URDHËRESËN për mbarëvajtjen e veprimtarive ekonomike gjatë emergjencës së shëndetit publik (23.03.2020) dhe me këshillat e ekspertëve shëndetësor.
2
VEPRIMTARITË EKONOMIKE, SIPAS KODEVE, NË LIDHJE ME URDHËRESËN E MEPTINIS, TË DT. 23 MARS 2020
3
4
Lista gjendet në:LIBRI I KLASIFIKIMIT TE VEPRIMTARIVE EKONOMIKE (NACE REV.2)
5
6
123VeprimtariaP/JKODIP/J
7
1Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbimet e lidhura me toPO
8
1.1Kultivimi i bimëve njëvjeçarePO
9
1.11Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore0111PO
10
1.12Kultivimi i orizit0112PO
11
1.13Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberose0113PO
12
1.14Kultivimi i kallamsheqerit0114PO
13
1.15Kultivimi i duhanit0115PO
14
1.16Kultivimi i bimëve fibroze0116PO
15
1.19Kultivimi i bimëve të tjera njëvjeçare0119PO
16
1.2Kultivimi i kulturave shumëvjeçarePO
17
1.21Kultivimi i hardhive0121PO
18
1.22Kultivimi i frutave tropikale dhe subtropikale0122PO
19
1.23Kultivimi i agrumeve0123PO
20
1.24Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave me farë0124PO
21
1.25Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave0125PO
22
1.26Kultivimi i frutave vajore0126PO
23
1.27Kultivimi i kulturave për prodhimin e pijeve0127PO
24
1.28Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore0128PO
25
1.29Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçare0129PO
26
1.3Shumimi i bimëvePO
27
1.3Shumimi i bimëve0130PO
28
1.4BlegtoriaPO
29
1.41Rritja e gjedheve për qumësht0141PO
30
1.42Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicave0142PO
31
1.43Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve0143PO
32
1.44Rritja e gamileve dhe deveve0144PO
33
1.45Rritja e deleve dhe dhive0145PO
34
1.46Rritja e derrave0146PO
35
1.47Rritja e shpezëve0147PO
36
1.49Rritja e kafshëve të tjera0149PO
37
1.5Fermat e përzieraPO
38
1.5Fermat e përziera0150PO
39
1.6Veprimtaritë përkrahëse për bujqësinë dhe veprimtaritë pas korrje-shirjevePO
40
1.61Veprimtaritë ndihmëse për prodhimet bimore0161PO
41
1.62Veprimtaritë ndihmëse për prodhimet blegtorale0162PO
42
1.63Veprimtaritë e paskorrjes së bimëve0163PO
43
1.64Përpunimi i farërave për shumim0164PO
44
1.7Gjuetia, vënia e pusive dhe veprimtaritë e tjera shërbyesePO
45
1.7Gjuetia, vënia e pusive dhe veprimtaritë e tjera shërbyese0170PO
46
2Pylltaria dhe prerja e drunjvePO
47
2.1Kulturat pyjore dhe veprimtaritë e tjera të pylltarisëPO
48
2.1Kulturat pyjore dhe veprimtaritë e tjera të pylltarisë0210PO
49
2.2Prerja e drunjvePO
50
2.2Prerja e drunjve0220PO
51
2.3Mbledhja e produkteve pyjore të egra jo drusore rritur në natyrëPO
52
2.3Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrë0230PO
53
2.4Shërbime mbështetëse ndaj pyjevePO
54
2.4Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve0240PO
55
3Peshkimi dhe AkuakulturaPO
56
3.1PeshkimiPO
57
3.11Peshkimi detar0311PO
58
3.12Peshkimi në ujra të ëmbla0312PO
59
3.2AkuakulturaPO
60
3.21Akuakultura detare0321PO
61
3.22Akuakultura në ujra të ëmbla0322PO
62
5Nxjerrja e qymyrit dhe linjitevePO
63
5.1Nxjerrja e qymyrit të fortëPO
64
5.1Nxjerrja e qymyrit të fortë0510PO
65
5.2Nxjerrja e linjitevePO
66
5.2Nxjerrja e linjiteve0520PO
67
6Nxjerrja e naftës së papërpunuar dhe gazit natyrorPO
68
6.1Nxerrja e naftës së papërpunuarPO
69
6.1Nxerrja e naftës së papërpunuar0610PO
70
6.2Nxerrja e gazit natyrorPO
71
6.2Nxerrja e gazit natyror0620PO
72
7Nxjerrja e xehes së metalitPO
73
7.1Nxjerrja e xehes së hekuritPO
74
7.1Nxjerrja e xehes së hekurit0710PO
75
7.2Nxjerrja e xeheve jo-metalorePO
76
7.21Nxjerrja e xeheve të uraniumit dhe toriumit0721PO
77
7.29Nxjerrja e xeheve të tjera jo-metalore0729PO
78
8Xeherorët dhe guroret tjeraPO
79
8.1Nxjerrja e gurit, rërës dhe argjilësPO
80
8.11Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave0811PO
81
8.12Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjillës dhe kaolinit0812PO
82
8.9Minierat dhe guroret (Industria nxjerrëse) p.k.t.PO
83
8.91Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimikë0891PO
84
8.92Nxerrja e torfës0892PO
85
8.93Nxjerrja e kripës0893PO
86
8.99Veprimtaritë e tjera nxjerrëse dhe gurore p.k.t.0899PO
87
9Veprimtaritë e shërbimeve mbështetëse të xeherorevePO
88
9.1Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyrorPO
89
9.1Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror0910PO
90
9.9Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntokaPO
91
9.9Veprimtaritë mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka0990PO
92
10Përpunimi i produkteve ushqimorePO
93
10.1Përpunimi dhe konservimi (ruajtja) i mishit dhe produkteve me bazë mishiPO
94
10.11Përpunimi dhe konservimi i mishit1011PO
95
10.12Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpezëve1012PO
96
10.13Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve1013PO
97
10.2Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqevePO
98
10.2Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve1020PO
99
10.3Përpunimi dhe konservimi i frutave dhe perimevePO
100
10.31Përpunimi dhe konservimi i patates1031PO
Loading...